مراکز «نگهداری دائم معتادان پرخطر»

مدير كل سلامت رواني و اجتماعي وزارت بهداشت پيشنهاد داد تا مراكز نگهداري دائم معتادان پرخطر راه‌اندازي شود.دكتر محمد باقر صابري زفرقندي در گفت‌وگو با خبرنگار “بهداشت و درمان” خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با تاكيد بر لزوم جدا سازي زندانيان معتاد از ساير زندانيان، خاطرنشان كرد: اين طرح از مدت‌ها پيش مورد توجه مسوولان بوده و حتي چندين بار از سوي بالاترين مقام قضايي كشور به صراحت مطرح شده است. وي با اشاره به اين كه در بسياري از كشورها زندانيان معتاد از ساير زندانيان به طور كامل جدا هستند، اظهار كرد: اين اقدام چندين پيامد و ارزش بهداشتي دارد كه جلوگيري از ابتلاي ساير افراد به مصرف مواد مخدر و يا آلودگي به عوارض اعتياد از مهمترين آنها است.

مديركل سلامت رواني اجتماعي وزارت بهداشت همچنين به ايسنا گفت: در صورت راه‌اندازي مراكز نگهداري دائمي معتادان،‌ اجراي برنامه‌هاي كاهش آسيب و درمان‌هاي جامع اعتياد امكان بيشتري خواهد كرد.

زفرقندي كه از زندان مخصوص معتادان به عنوان “مراكز نگهداري معتادان” نام مي‌برد، در مورد پيشنهاد خود توضيح داد: در اين مركز اولويت و محوريت اقدامات، درمان و اصلاح خواهد بود. به اين معني كه معتادان در اقامتگاه‌هاي اجباري به صورت كوتاه مدت و يا دائمي تحت درمان و اصلاح قرار مي‌گيرند.

وي از سوي ديگر يادآور شد: در مراكز نگهداري دائمي معتادان مي‌توان درمان‌هاي جامع را همراه با خدمات درماني و برنامه‌ريزي براي پيگيري درمان و حمايت‌هاي خانوادگي و پوشش مددكاري به طور موثر به معتادان پرخطر ارايه كرد.

مدير كل سلامت رواني و اجتماعي وزارت بهداشت در ادامه افزود: حتي مجازات‌هاي اعمال شده در اين اقامتگاه‌ها بايد در جهت درمان باشد. به طور مثال، اعمال و لغو مجازات افراد در اين مركز مشروط به ادامه درمان و مراجعه تحت نظارت پليس به مراكز نگهداري صورت بگيرد.

بسياري از افراد جمع‌آوري شده در طرح نجات قابليت برگشت به جامعه را دارند

زفرقندي در اين رابطه به تجربه احداث مراكز اقامتي در طرح جمع‌آوري معتادان پرخطر(نجات) اشاره و اضافه كرد: اين طرح تجربه و الگوي مناسبي براي پيگيري و نهايي كردن طرح احداث مراكز نگهداري دائمي بر شمار مي‌رود.

وي با بيان اين كه بسياري از معتادان جمع‌آوري شده در طرح نجات مي‌توانند پس از دريافت خدمات درماني به جامعه بازگردند، يادآور شد: البته در اين ميان برخي افراد از قبيل بي‌خانمان‌ها و مجهول الهويت‌ها كه مراكز حمايتي قادر به نگهداري آنها نيستند، وجود دارند كه با ورود آنها به جامعه مشكلات و خطراتي براي افراد ايجاد مي‌شود. بنابراين راه‌اندازي مراكز نگهداري دائمي معتادان مي‌تواند از بروز پيشامدهاي ناگوار جلوگيري كند.

وي با بيان مثالي بر پيشنهاد خود صحه گذاشت و گفت: بيماران رواني خطرناك كه امكان درمان و مراقبت از آنها در بين افراد جامعه وجود ندارد نيز در مراكز دائمي نگهداري مي‌شوند.

مديركل سلامت رواني و اجتماعي وزارت بهداشت ابراز كرد: البته اميدواريم با به كارگيري روش‌هاي درماني مناسب و همكاري سازمان‌هاي حمايتي از جمله شهرداري و بهزيستي، چنين افرادي وجود نداشته باشند و ديگر نيازي به راه‌اندازي اين مراكز به وجود نيايد.

صابري زفرقندي با اشاره به اين كه واقعيت‌هاي جامعه، حداقل در كوتاه مدت، ضرورت وجود اين مراكز را به جامعه تحميل كرده است، اظهار اميدواري كرد تا تدوين و تصويب قوانين و آيين نامه‌هاي مرتبط با اين پيشنهاد از طريق مجاري قانوني بررسي و نهايي شود.

انتهاي پيام