کودکان والدین سیگاری،سیگاریهای آیندهاند

کودکان والدین سیگاری،سیگاریهای آیندهاند اعتیاد

به گزارش خبرنگارخبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) واحد علوم پزشکی ایران وبه نقل از سایت انیسیتو روانپزشکی تهران، دکتر« فاطمه موسوی » با بررسی رابطه مصرف سیگار با والدین ودوستان سیگاری پرداخته و در خصوص هدف خود از انجام این تحقیق می‌گوید: با توجه به آمار بالای مصرف کنندگان سیگار در جامعه ما، ‌این پژوهش با […]

به گزارش خبرنگارخبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) واحد علوم پزشکی ایران وبه نقل از سایت انیسیتو روانپزشکی تهران، دکتر« فاطمه موسوی » با بررسی رابطه مصرف سیگار با والدین ودوستان سیگاری پرداخته و در خصوص هدف خود از انجام این تحقیق می‌گوید: با توجه به آمار بالای مصرف کنندگان سیگار در جامعه ما، ‌این پژوهش با هدف بررسی ارتباط میان مصرف سیگار و والدین سیگاری، همچنین تعیین نسبت والدین سیگاری به غیر سیگاری در هر یک از دو گروه مصرف کننده و غیر مصرف کننده سیگار انجام شد.
وی در خصوص چگونگی روش انجام این تحقیق اظهار می‌دارد، در این پژوهش ۴۰۰ نفر شامل ۲۵۷ مرد و ۱۴۳ زن به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند که در دو گروه مساوی سیگاری و غیر سیگاری جای داده شده و مورد بررسی قرار گرفتند.
دکتر موسوی می‌افزاید: به این ترتیب داده‌ها به کمک یک پرسشنامه ویژگی‌های جمعیت شناختی و اطلاعات مصاحبه حضوری گردآوری شد و با بهره‌گیری از روش‌های آماری تحلیل گردید.
وی ضمن اشاره به نتایج حاصله می‌گوید: در این بررسی میانگین سنی گروه سیگاری و غیر سیگاری را به ترتیب۷/۳۰ و ۴/۲۹ سا ل بود و نیز ارتباط میان جنسیت و مصرف سیگار مشخص گردید به‌طوری که مردان بیش از زنان به مصرف سیگار مبادرت می‌ورزند.
همچنین مشخص شد۵/۵۵ درصد از افراد سیگاری دارای والدین سیگاری بودند.
دکتر موسوی در پایان اظهار داشت: با انجام این بررسی مشخص شدن سیگاری بودن پدر و مادر و دوستان می‌تواند با گرایش جوانان به سیگار کشیدن در ارتباط باشد.

تاریخ بروزرسانی : 2006-09-08 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو
ویدئو
جایگزین بوتاکس آمد