کشف داروی جدید موثر در ترک اعتیاد

بررسي‌هاي جديد محققان نشان مي دهد مصرف نوعي دارو كه به طور معمول در درمان اختلا‌لا‌ت رواني به كارگرفته مي‌شود مي تواند از اعتياد نيز جلوگيري كند .
به نوشته پايگاه اينترنتي دانشگاه ايلينويز داروي مورد نظر كه تري‌فلوئوپرازين نام دارد به طور معمول در درمان بيماري رواني اسكيزوفرني استفاده مي شود .
آزمايش اين دارو در آزمايشگاه بر روي موش هاي معتاد به مورفين مشخص كرد كه اين دارو مي تواند پس از گذشت چند ساعت اعتياد موش ها را بر طرف كند .
به گفته محققان اين نخستين بار است كه تاثير اين دارو بر اعتياد شناخته مي شود.
باآنكه تحقيقات بيشتري درباره تاثير اين دارو در انسان نياز است به نظر مي رسد در انسان ها نيز وضع مشابهي ديده شود .