قدم های دوازده گانه در مقابل اعتیاد

قدم های دوازده گانه در مقابل اعتیاد اعتیاد

dchq.ir: این قدمها اصولی هستند که بهبودی را ممکن می سازند ۱- ما اقرار کردیم که در مقابل اعتیادمان عاجز بودیم و زندگیمان آشفته گردیده بود. ۲- ما به این باومر رسیدیم که نیرویی برتر از خودمان می تواند سلامت عقل را به ما باز گرداند. ۳- تصمیم گرفتیم که اراده و زندگی خود را […]

dchq.ir:
این قدمها اصولی هستند که بهبودی را ممکن می سازند

۱- ما اقرار کردیم که در مقابل اعتیادمان عاجز بودیم و زندگیمان آشفته گردیده بود.

۲- ما به این باومر رسیدیم که نیرویی برتر از خودمان می تواند سلامت عقل را به ما باز گرداند.

۳- تصمیم گرفتیم که اراده و زندگی خود را به خداوند بدان گونه که او را درک کردیم بسپاریم.

۴- ما یک ترازنامه اخلاقی بی باکانه و جسورانه از خود تهیه کردیم .

۵- ما چگونگی دقیق خطاهای خود را به خداوند به خودمان و به یک انسان دیگر اقرار کردیم .

۶- ما کاملا آماده شدیم که خداوند تمام این نواقص شحصیتی ما را برطرف کند.

۷- ما با فروتنی از او خواستیم که کمبودهای اخلاقی ما را برطرف کند.

۸- ما فهرستیاز تمام کسانی که آزارداده بودیم تهیه کردیم و خواستار جبران خسارت نسبت به تمام آنها شدیم .

۹- ما بطور مستقیم در هر کجا که امکان داشت ازاین افراد جبران خسارت نمودیم مگر در مواردی که اجرای این امر به ایشان و یا دیگران زیان وارد نماید.

۱۰- ما به تهیه ترازنامه شخصیتی خود ادامه دادیم و هر گاه در اشتباه بودیم سریعا بدان اقرار نمودیم .

۱۱- ما از راه دعا و تفکر جویای بهتر نمودن رابطه آگاهانه خود با خداوند بدانگونه که او را درک می کردیم شدیم و دعا کردیم فقط برای آگاهی از اراده او برای خودمان و قدرتی که آنرا به انجام رسانیم.

۱۲- بایک بیداری روحانی که در نتیجه این قدم ها پیدا کردیم ما سعی نمودیم این پیام را به معتادان برسانیم و این اصول را رد تمام امور خود به اجرا در آوریم.

تاریخ بروزرسانی : 2005-11-22 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو