فروش دخانیات در محدوده مدارس ممنوع شد

فروش دخانیات در محدوده مدارس ممنوع شد اعتیاد

هموطن-عرضه وفروش محصولا‌ت دخانی در محدوده مدارس ممنوع شد . مدیرکل اداره عرضه موادغذایی و بهداشت اماکن وزارت بهداشت ,درمان و آموزش پزشکی گفت: طبق توافق نامه بین وزارتخانه های بهداشت , بازرگانی و کشور , هیچ فرد یا مرکزی حق عرضه و فروش محصولا‌ت دخانی تا شعاع ۱۵۰ متری مدارس را ندارد.مرتضی غلا‌می با […]

هموطن-عرضه وفروش محصولا‌ت دخانی در محدوده مدارس ممنوع شد .
مدیرکل اداره عرضه موادغذایی و بهداشت اماکن وزارت بهداشت ,درمان و آموزش پزشکی گفت: طبق توافق نامه بین وزارتخانه های بهداشت , بازرگانی و کشور , هیچ فرد یا مرکزی حق عرضه و فروش محصولا‌ت دخانی تا شعاع ۱۵۰ متری مدارس را ندارد.مرتضی غلا‌می با بیان اینکه این توافقنامه به امضای نهادهای ذیربط رسیده است افزود: هم اکنون منتظر ابلا‌غ این موافقتنامه به سراسر کشور هستیم و پس از ابلا‌غ , دستگاهها موظف به اجرای آن هستند.
وی اضافه کرد: این دستورالعمل به صورت بخشنامه داخلی به دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ابلا‌غ شده است.
غلا‌می به بازرسی و کنترل بهداشتی مدارس اشاره کرد و گفت:بازدیدهای بازرسان وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی‌,طبق برنامه زمانبندی شده انجام می‌شود .

تاریخ بروزرسانی : 2006-10-30 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو