فرایند اعتیاد

ایران سلامت-اعتياد به هر شكلي كه باشد، معمولاً طي يك فرايند سه مرحله اي انجام مي گيرد، اين مراحل عبارت اند از:
١- مرحله آشنايي: در اين مرحله شخص در اثر مسامحه يا تشويق ديگران يا ميل به انجام يك كار تفريحي يا كنجكاوي يا علل ديگر مانند كسب لذت ، به مصرف مواد مخدر آشنا مي شود.
٢- مرحله ميل به افزايش مواد: در اين مرحله ، بدن هر روز به مواد بيشتري نياز پيدا مي كند و بعد از مدت ها استفاده نامرتب از موادمخدر، شخص دچار شك و ترديد شده، براي رهايي از آن با اميال خود دست به مبارزه مي زند.
٣- مصرف اعتياد( بيماري): در اين مرحله، بعد از شك و ترديد و شايد مدتي ترك اعتياد ، شخص سرانجام به مرحله اعتياد واقعي مي رسد كه اگر مواد مخدر ، كم يا بدون رعايت ترتيبات لازم ناگهان قطع شود عوارض جسماني و رواني در او ايجاد مي شود.
مصرف هروئين به سرعت موجب اعتياد مي شود.ترياک پس از مصرف دارو و حدود يك ماه متوالي به چنين مرحله اي مي رسد. اما اعتياد به الكل مستلزم مصرف آن به مدت طولاني تر است.