عارضه سنگيني زبان با مصرف سيگار - اعتیاد

عارضه سنگینی زبان با مصرف سیگار

تاریخ بروزرسانی : 2009-01-16 /
گردآوری :

نتایج تحقیقات پژوهشگران نشان می دهد میزان مصرف سیگار تأثیر مستقیمی بر احتمال ابتلا به زبان باردار (سنگینی زبان) و زبان مودار دارد. به گزارش سرویس پژوهشی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) علوم پزشکی تهران، این پژوهش توسط دکتر ندابابایی، استادیار بخش بیماری‌های دهان دانشکده دندان پزشکی بابل با هدف مطالعه تأثیر میزان مصرف سیگار بر ابتلا به دو ضایعه زبان باردار و مودار به روش مطالعه تحلیلی بر روی ۵۳۴ نفر در سه گروه غیرسیگاری، سیگاری و سیگاری حرفه‌یی انجام شده است. یافته‌های این طرح تحقیقاتی نشان می دهد فراوانی زبان باردار در سه گروه غیر سیگاری ۲۶ درصد در گروه سیگاری ۵۰ درصد و در گروه سیگاری حرفه‌یی ۷۰ درصد بوده و فراوانی زبان مودار به ترتیب در گروه‌های غیر سیگاری، سیگاری و سیگاری حرفه‌یی به ترتیب ۱، ۵ و ۳۲ درصد بوده که این آمار بیانگر تفاوت آشکار و معنی دار ابتلا به زبان باردار ومودار در افراد سیگاری و غیر سیگاری است.

گفتنی است، زبان باردار و مودار به سنگینی زبان اطلاق می شوند و از جمله ضایعاتی هستند که براساس مراجع مختلف می‌توانند در اثر مصرف سیگار به وجود آیند.

انتهای پیام