سیگار، اولین روز یک فصل سرد…

سیگار، اولین روز یک فصل سرد… اعتیاد

هموطن سلام-سید ایمان ضیابری-گرایش روزافزون نوجوانان و جوانان ایرانی به دخانیات و کاهش سن مصرف سیگار که در کنار آن، میزان استفاده از دخانیات و سیگار را در کشور بالا برده است، موجی از نگرانیها را در میان کارشناسان امور اجتماعی و دست‌اندرکاران نهادهای دولتی به وجود آورده و باعث شده تا در ماههای اخیر، […]

هموطن سلام-سید ایمان ضیابری-گرایش روزافزون نوجوانان و جوانان ایرانی به دخانیات و کاهش سن مصرف سیگار که در کنار آن، میزان استفاده از دخانیات و سیگار را در کشور بالا برده است، موجی از نگرانیها را در میان کارشناسان امور اجتماعی و دست‌اندرکاران نهادهای دولتی به وجود آورده و باعث شده تا در ماههای اخیر، انواع اقدامات مختلف فرهنگی و آموزشی در زمینه‌ى جلوگیری از مصرف دخانیات صورت بگیرد و هزینه‌های زیادی صرف آموزش برای پیشگیری از مصرف دخانیات در میان نوجوانان و کودکان اختصاص یابد.
همچنین با تصویب لوایح و قانونهای مدونی که مىتواند از گسترش اعتیاد و رفتار پرخطر مصرف سیگار در میان نوجوانان و جوانان جلوگیری کند، سعی شده تا سن اعتیاد به دخانیات در کشور بالا برود و بیش از این شاهد گرفتار شدن نوجوانان بیشتری به بلای خانمانسوز اعتیاد نباشیم.
از جمله، اخیرا هیات دولت، لایحه‌یی را تصویب کرده که طبق آن، فروش مواد دخانی به افراد زیر ۱۸ سال در ایران ممنوع شده است.
این لایحه که با عنوان “لایحه‌ى جامع کنترل دخانیات” در کشور اجرا مىشود، مفادی از جمله ممنوعیت هر نوع تبلیغ و تشویق مستیم و غیرمستیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات، ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن مسقف، وسایل نقلیه‌ى عمومی، محل کار و نصب تابلوی ممنوعیت استعمال دخانیات در معرض دید عموم توسط کارفرمایان یا متصدیان مربوطه را شامل مىشود.
این لایحه که اواسط تیرماه به تصویب هیات دولت رسید، در راستای اجرای طرحهای آموزشی و تبلیغاتی بیشتر در زمینه‌ى تشویق جوانان و نوجوانان به رفتارهای سالم اجتماعی و خودداری از مصرف دخانیات و تهیه‌ى قوانین مدون در زمینه‌ى ادغام خدمات مشاوره‌یی ترک دخانیات در نظام بهداشتی کشور و گسترش مراکز غیردولتی ترک دخانیات، از نظر هیات دولت گذشته و اجرای آن به مرحله‌ى تصویب رسیده است.
البته علیرغم اینکه متاسفانه آمارها، همگی بیانگر گرایش روزافزون نوجوانان زیر ۱۸ سال به مصرف دخانیات و میزان استفاده و تمایل بالای نوجوانان ایرانی به مصرف دخانیات دارند، اما گمان مىرود که تصویب لایحه‌ى جامع کنترل دخانیات توسط هیات دولت بتواند موج گسترده‌ى رواج مصرف دخانیات در میان نوجوانان ایرانی را کنترل کند.
آرین رستمی، عضو کمیته‌ى پیشگیری از مصرف دخانیات معاونت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی نیز به آماری که در سالهای ۷۰ تا ۷۸ هجری شمسی به دست آمده و نشانگر ۱۷ درصد افزایش شیوع مصرف سیگار در جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله است، اشاره مىکند و مىگوید: ” بر اساس تحقیقی که در سال ۱۳۷۸ در معاونت پیشگیری
” بسیاری از کسانی که رو به سیگار در سنین پایین مىآورند، با این تفکر مصرف دخانیات را شروع مىکنند که مىتوانند از این طریق برای خود در میان جمع دوستان، محبوبیت و قدرتنمایی داشته باشند و با همین تفکر نیز جلو مىروند… ”

سازمان بهزیستی در سطح مدارس پیش‌دانشگاهی تهران انجام شده، مشخص گردیده که حدود یک درصد از دختران و ۲/۷ درصد از پسران سیگاری هستند و همچنین ۳۵ درصد پسران و ۲۷درصد دختران، سیگار را تجربه کرده‌اند.” این در حالی است که به گفته‌ى کارشناسان، سن مصرف سیگار تا ۱۳ الی ۱۴ سالگی پایین آمده و ۲۷ الی ۳۵ درصد بچه‌ها تا پایان دوره‌ى دبستان، تجربه‌ى سیگار را داشته‌اند.
هرچند که خوشبختانه در کشور ما، میزان لوایح و قوانینی که در زمینه‌ى ممنوعیت مصرف سیگار برای نوجوانان و نیز جلوگیری از فروش سیگار در باجه‌هاى روزنامه‌فروشی تصویب مىشود، زیاد و مناسب است، اما عدم وجود نظارت صحیح بر اجرای این قوانین و نیز مشخص نبودن وظیفه‌ى نهادها در زمینه‌های فرهنگی و آموزشی پیشگیری و جلوگیری از مصرف دخانیات در میان کودکان و نوجوانان، باعث شده تا ضمن پایین آمدن سن مصرف دخانیات در کشور، توانایی پیشگیری صحیح و آموزش کافی در مدارس و یا از طریق رسانه‌ها برای مقابله با این معضل اجتماعی وجود نداشته باشد.
هرچند که کارشناسان، مصرف دخانیات را از رفتارهای ناسالم و پرخطر اجتماعی مىدانند اما شرایط نامناسب خانوادگی و ناآگاهی والدین نسبت به رفتارها و خلق و خوی فرزندان و عدم توانایی در کنترل و تربیت صحیح آنهاست که باعث شده در شرایطی که اعضای خانواده نیز اهل مصرف دخانیات نباشند، یک جوان ایرانی به سمت مصرف این مواد برود.
متاسفانه وجود این تصور در میان کارشناسان علوم اجتماعی و عامه‌ى مردم که گرایش نوجوان و جوانانی که والدین سیگاری دارند به دخانیات بیشتر است، باعث شده تا بسیاری از خانواده‌هایی که در آنها پدران حتی برای یک بار نیز سیگار مصرف نکرده‌اند به این تصور که فرزندانشان به سمت این رفتار اجتماعی خطرناک نمىروند، آنها را به حال خود بگذارند و هیچگونه آموزش و تربیت فرهنگی و اجتماعی در این زمینه متوجه نوجوانان خود نسازند فارغ از اینکه محدود شدن خانواده‌ها در عصر حاضر و گسترش روابط بیرون از خانه و خانواده به خصوص با دوستان و آشنایان، باعث شده تا تاثیرپذیری نوجوانان از دوستان و آشنایانشان بسیار بیشتر از گذشته باشد و مطمئنا حرفها و رفتارهایی که شاید از سوی خانواده، نتواند یک نوجوان ایرانی را متوجه و متحول سازد، از سوی دوستان و رفقا بتواند بر روی آنها تاثیر گذارد، به خصوص که نباید از میزان بالای احساسات و هوش جوانان ایرانی غافل بود و شاید همین خاصیت روحی و روانی آنها نیز در پذیرش برخی رفتارهای پیشنهادی از سوی دوستان و رفقا از سویشان نیز بی‌تاثیر نباشد.
همچنین نباید از این قضیه غافل شد که ضمن گرایش خودخواسته با تمایل شخصی نوجوانان به مصرف دخانیات، پیشنهادهایی که از سوی دوستانشان برای مصرف تفننی و تفریحی دخانیات به آنها مىشود، انگیزه‌ى سیگار کشیدن را در آنها بالا مىبرد و با توجه به این مساله عده‌‌یی از کارشناسان نیز معتقدند، وقتی از سوی دوستان و نزدیکان، به جوان و نوجوان، پیشنهاد مصرف دخانیات مىشود، در بسیاری موارد، علاوه بر تاثیرپذیری و حرف‌شنوی آنها از هم که به دلیل وابستگی عاطفیشان به یکدیگر صورت مىگیرد و در اکثر موارد نیز ناشی از کمبودهای روحی و عاطفی در محیط خانواده مىشود، ترس از تحقیر شدن در میان دوستان و تحمل برچسبهایی مثل “سست و بی‌اراده”، “بچه ننه” و یا “بزدل و ترسو” باعث مىشود که فرد بدون گفتن نه و هیچگونه مقاومتی، سعی در پذیرش اینگونه پیشنهادها کند و شجاعت خود را در مقاومت مقابل این پیشنهادها از دست بدهد.
متاسفانه مىبینیم امروزه ضمن اینکه به دلیل بحرانهای روحی و خانوادگی و احساس برآورده نشدن نیازهای روانی در محیط خانواده، نوجوانان رو به مصرف دخانیات و با تمایل و تصمیم شخصی قبلی مىآورند، بسیاری از موارد گرفتار شدن به دام خانمانسوز اعتیاد به دخانیات، به دلیل پیشنهاد دوستان و آشنایان
” با تصویب لوایح و قانونهای مدونی که مىتواند از گسترش اعتیاد و رفتار پرخطر مصرف سیگار در میان نوجوانان و جوانان جلوگیری کند، سعی شده تا سن اعتیاد به دخانیات در کشور بالا برود و بیش از این شاهد گرفتار شدن نوجوانان بیشتری به بلای خانمانسوز اعتیاد نباشیم… ”

صورت مىگیرد و احساس لذت احتمالی در پس مصرف دخانیات در کنار دوستان و به صورت دسته‌جمعی که در پی این پیشنهادهای مرگبار به وقوع مىپیوندد، باعث مىشود نوجوان رو به مواد دخانی بیاورد تا از این راه، لذتی برده باشد. البته تفکر اینکه مىتوان با دخانیات، برای یکی دو بار به صورت تفننی و موردی تفریح کرد نیز کم نیست و همین تفکر کودکانه نیز هست که بسیاری از نوجوان و جوانان را به سمت سیگار مىکشاند.
“یک بار مىکشم، حالی مىبرم و بعد کنار مىگذارم”. شاید تفکر بسیاری از سیگاریهای امروزی که به مدت طولانی از این ماده‌ى مضر استفاده مىکنند، در دفعات نخست استفاده از آن بوده است.
بسیاری از این افراد به خیال اینکه مىتوانند با مصرف یکی دوباره‌ى سیگار آن هم به صورت تفریحی و تفننی برای خود اسباب لذتی دست و پا کنند و بعد به راحتی آن را کنار بگذارند، رو به آن مىآورند فارغ از اینکه سیگار واقعا تفنن نمىشناسد و کسی که به دلیلی برای نخستین بار رو به سیگار آورد، برای دومین و سومین بار هم به همان دلایل رو به دخانیات مىآورد و حتی بسیاری از کارشناسان جامعه‌شناسی و روانپزشکان معتقدند که سیگار به مدت طولانی، مىتواند پل ورود به دنیای مرگبار مواد مخدر باشد و این، بعد دیگری از فجایعی است که مصرف سیگار در میان نوجوان مىتواند ایجاد کند.
علاوه بر عقیده‌ى صحیح بسیاری از روانشناسان و روانپزشکان، ضمن دعوت دوستان، نگاه جوان به سیگار به عنوان یک اسباب تفریح و برخی موارد دیگر، جلب نظر در میان جمع و خودنماییهای کاذب نیز مىتواند از دلایل مصرف سیگار باشد.
بسیاری از کسانی که رو به سیگار در سنین پایین مىآورند، با این تفکر مصرف دخانیات را شروع مىکنند که مىتوانند از این طریق برای خود در میان جمع دوستان، محبوبیت و قدرتنمایی داشته باشند و با همین تفکر نیز جلو مىروند.
نبود تفریحات سالم و نیز عدم علاقه‌ى برخی از کودکان به رشته‌های هنری و ورزشی خاص، باعث مىشود تا ضمن اینکه به دخانیات به عنوان تفریح نگاه کنند، حس خوشایند قدرتنمایی خود در میان دوستان را نیز اینطور فرو بنشانند و باعث شوند تا دوستان به اصطلاح از آنها به عنوان افراد قدرتمند و موفق، حساب ببرند.
البته دلایل مصرف دخانیات را نیز تنها به این موارد نمىتوان خلاصه کرد. در بسیاری از موارد، اعتیاد پدران به دخانیات و یا مواد مخدر، باعث مىشود تا حس الگوپذیری کودکان و نوجوان فعال شود و با این تفکر که پدر یا مادر آنها، بر اساس یک تفکر غالب در میان فرزندان، همواره رفتار درست را انجام مىدهند، رو به رفتاری بیاورند که رفتار عمده‌ى والدین نیز هست.
به همین دلیل است که اکثرا فرزند یک خانواده‌ى قناد، رو به این شغل مىآورد و کودکی که در خانواده‌یی با پدر و پدرپزرگ نجار زاده شده باشد، در آینده یک نجار حرفه‌یی مىشود و همینطور در موارد منفی اجتماعی و فرهنگی مثل الگوپذیری در زمینه‌ى مصرف دخانیات.
همچنین نباید در زمینه‌ى علل گرایش نوجوانان به اعتیاد به دخانیات، از مورد مهمی مثل بحرانهای خانوادگی و روحی صرف نظر کرد. فردی که در محیط خانواده، نمىتواند با احساسات و عواطف اعضای آن خانواده ارتباط برقرار کند و به دلیل تنبیهات جسمی و تحقیرهای کلامی از سوی والدین و یا سایر اختلافات خانوادگی و یا حتی جدا شدن والدین از یکدیگر، خود را تنها و یکه ببیند که هیچ پشتوانه‌ى روحی مناسبی ندارد، بر اساس این تفکر غلط که سیگار و کلا مواد دخانی مىتوانند آرامش‌دهنده باشند، از این مواد خطرزا به عنوان پشتوانه‌های روحی خود حساب مىبرد و استفاده مىکند و به خیال اینکه مىتواند از شر بحرانها و افسردگیهایی که به دلایل مختلف برایش ایجاد شده، رهایی یابد، رو به مصرف دخانیات مىآورد.
و حال با وجود تمامی این بحرانهایی که مىتواند آینده‌ى کودکان و نوجوان گرفتار به دخانیات را به کلی تباه کند و جوانان معتاد امروزی را نیز به مرگ تدریجی که همواره از آن یاد مىشود دچار سازد، آیا تصویب لایحه‌ى جدید هیات دولت و اقدامات آموزشی از جمله ویدیوکلیپهای تلویزیونی و بروشورها و تبلیغات مکتوب و یا بیلبوردهای سطح شهری، مىتوانند راه چاره‌ى مناسبی باشند؟

تاریخ بروزرسانی : 2006-12-16 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو