دود سیگار حاوی مواد رادیواکتیو است

ایسنا-دكتر «غلامرضا حيدري» متخصص‌ريه و رييس مركزتحقيقات دخانيات دانشگاه علوم‌پزشكي شهيد بهشتي در اين باره به خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) واحد علوم پزشكي ايران، گفت: چندي پيش بر اثر مرگ فردي به نام «Alexander Litvinenko» بر اثر مسموم‌شدن با «Polonium- 210» موجود در سيگار، يكي از مبارزين مشهور دخانيات به نام Jeffrey Wingand مطالعاتي را در خصوص عناصر راديواكتيو موجود در سيگار انجام داد و نتايج آن را منتشر كرد.
وي با اشاره به اينكه وجود Polonium در سيگار ده‌ها سال است كه به اثبات رسيده، افزود: اين عناصر حاوي ذره بتا، آلفا و گاما است كه توليد اشعه مي‌كند به عنوان مثال اشعه گاما يك انرژي فوق‌العاده الكترومغناطيسي است كه به دليل انرژي فوق‌العاده‌اش صدمات جدي بيولوژيكي به وجود مي‌آورد.
دكتر «حيدري» در ادامه عنصر پولونيوم را عنصر بسيار سمي دانست و تصريح كرد: اگر ذرات آلفاي آن جذب يا وارد بدن شود آسيب فراواني به اندام‌ها مي‌رسانند گرچه از بخش برون پوستي نفوذ نمي‌كنند.
وي با اشاره به‌اينكه Polonium هم در تنباكو و هم در دودسيگار وجود دارد، افزود: راديواكتيويته ناشران آلفا در انواع گوناگون‌و مراحل مختلف رشد تنباكو از جمله جوانه تنباكو، گياه به عمل آمده و حتي دود سيگار، متفاوت است. اين تمركز به موقعيت جغرافيايي توليد محصول، پرورش گياه و عمليات مختلف انجام شده برمحصول بستگي دارد.
دكترحيدري در پايان خاطر نشان كرد: به علت وجود ماده راديواكتيو در دود سيگار و در مجاور بودن به مدت طولاني در كنار سلول‌هاي ريه ايجاد واكنش‌هاي سرطان‌زايي در ريه قابل پيش‌بيني است.