درمان گروهی اعتیاد موثرتر از…

درمان گروهی اعتیاد موثرتر از… اعتیاد

یک متخصص روانشناس سلامت و استادیار دانشگاه، درمان‌های گروهی اعتیاد را موثرتر از درمان‌های صرفا دارویی وابستگی به مصرف مواد افیونی، عنوان و تصریح کرد: اثر بخشی درمان دارویی اعتیاد با به کارگیری روش درمان گروهی به میزان بسیار قابل توجهی افزایش می‌یابد. به گزارش خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر ناصر گودرزی صبح […]

یک متخصص روانشناس سلامت و استادیار دانشگاه، درمان‌های گروهی اعتیاد را موثرتر از درمان‌های صرفا دارویی وابستگی به مصرف مواد افیونی، عنوان و تصریح کرد: اثر بخشی درمان دارویی اعتیاد با به کارگیری روش درمان گروهی به میزان بسیار قابل توجهی افزایش می‌یابد.
به گزارش خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر ناصر گودرزی صبح روز چهار‌شنبه در نشست هم‌اندیشی ستاد مبارزه با مواد مخدر که به بررسی اثربخشی روش درمان فعال‌سازی رفتاری و قراردادی گروهی بر درمان بیماران وابسته به مواد افیونی اختصاص داشت.با اشاره به جزییات اجرای پژوهش مذکور، گفت: در یک طرح آزمایشی، ۱۲۰ بیمار مرد با تشخیص وابستگی به مواد افیونی که برای درمان نگهدارنده با متادون مراجعه کرده بودند، به صورت تصادفی و به تساوی، در سه گروه آزمایشی و یک گروه گواه ساماندهی شدند که در هر یک از این گروه‌ها، ۳۰ نفر به عنوان جمعیت نمونه حضور داشتند.

وی گروه اول این پژوهش را گروه «درمان با روش شناختی ـ رفتاری همراه با متادون»، گروه دوم را گروه «درمان با روش فعال‌سازی رفتاری و قراردادی گروهی همراه با متادون»، گروه سوم را گروه «درمان با روش فعال‌سازی رفتاری قراردادی گروهی همراه با آموزش حمایت خانواده و متادون» و گروه چهارم را گروه «درمان با متادون تنها» توصیف کرد.

این پژوهشگر روش کلی اجرای پژوهش بررسی اثر بخشی روش درمان فعال‌سازی رفتاری و قراردادی گروهی بر درمان بیماران وابسته به مواد افیونی را نیز این گونه تشریح کرد: گروه‌های آزمایشی اول و دوم، هشت جلسه و گروه آزمایشی سوم، ۱۲ جلسه تحت روان درمانی و آزمون‌هایی از طریق مصاحبه ساختاریافته شاخص مصرف مواد افیونی و پرسشنامه سلامت روانی قبل از شروع درمان و پنج ماه پس از پایان درمان گروهی، مورد ارزیابی قرار گرفتند.

گودرزی با اشاره به این که گروه چهارم پژوهش، بدون هیچ درمان گروهی، تنها داروی متادون دریافت کرد، یادآورشد: داده‌ها به کمک روش آماری تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر و روش آماری «خیدو» مورد تحلیل قرار گرفت.

این متخصص روانشناسی سلامت و استادیار دانشگاه، با اشاره به یافته‌های پژوهش فوق، بیان کرد: یافته‌ها نشان داد که هر سه گروه روش درمان فعال‌سازی رفتاری و قراردادی گروهی، روش درمان فعال‌سازی رفتاری و قراردادی گروهی همراه با آموزش حمایت خانواده و روش درمان شناختی ـ رفتاری در کاهش احتمال عود اعتیاد، افزایش درصد باقیماندگی در درمان و کاهش مصرف مواد افیونی،‌ بهبود عملکرد اجتماعی، کاهش رفتارهای بزهکارانه، بهبود تندرستی، ‌افزایش بهزیستی روانشناختی و همچنین کاهش درماندگی روانشناختی از روش درمان با متادون تنها موثرتر هستند.

وی افزود: همچنین روش درمان فعال‌سازی رفتاری و قراردادی گروهی به اضافه آموزش حمایت خانواده در حفظ بیماران و درمان و کاهش میزان عود اعتیاد از هر سه روش دیگر موثر است.

گودرزی در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به یافته‌های پژوهش، به نظر می‌رسد، به کارگیری روش درمان فعال‌سازی رفتاری و قراردادی گروهی به نحو قابل توجهی، اثربخشی درمان دارویی را در درمان و پیشگیری از عود مصرف مواد افیونی افزایش می‌دهد.

انتهای پیام

تاریخ بروزرسانی : 2008-06-26 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو
ویدئو
جایگزین بوتاکس آمد