تاثیرسیگاری بودن پدر و مادردر گرایش جوانان به سیگار

تاثیرسیگاری بودن پدر و مادردر گرایش جوانان به سیگار اعتیاد

ایسنا:براساس یافته‌های یک پژوهش، سیگاری بودن پدر و مادر و دوستان با گرایش جوانان به کشیدن سیگار در ارتباط می باشد.به گزارش سرویس «پژوهشی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر پایه برآوردهای سازمانی جهانی بهداشت، نزدیک به یک میلیارد سیگاری در جهان سالانه حدود شش تریلیون نخ سیگار دود می‌کنند.برآورد می‌شود که در چند سال آینده […]

ایسنا:براساس یافته‌های یک پژوهش، سیگاری بودن پدر و مادر و دوستان با گرایش جوانان به کشیدن سیگار در ارتباط می باشد.به گزارش سرویس «پژوهشی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر پایه برآوردهای سازمانی جهانی بهداشت، نزدیک به یک میلیارد سیگاری در جهان سالانه حدود شش تریلیون نخ سیگار دود می‌کنند.برآورد می‌شود که در چند سال آینده تنها مصرف سیگار سبب مرگ بیش از ‌١٠ میلیون نفر در هر سال خواهد شد. گسترده بودن جمعیت نوجوان کشور ما در هرم جمعیتی کشور، اهمیت تندرستی نوجوانان، گرایش نوجوانان به رفتارهای پرخطر و تاثیر سیگاری بودن والدین بر مصرف سیگار در میان آنان، لزوم انجام پژوهش‌های گسترده در این زمینه را گوشزد می‌کند.
دکتر فاطمه موسوی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران در یک پژوهش مقطعی، توصیفی و موردی ــ شاهدی تعداد ‌۴٠٠ نفر (‌٢۵٧ مرد، ‌١۴٣ زن) از ساکنان فاز ‌۶ شهرک قدس تهران را با هدف بررسی ارتباط میان مصرف سیگار و داشتن والدین سیگاری به صورت تصادفی مورد بررسی قرار داد.
یافته‌های این تحقیق نشان داد: میانگین سنی گروه سیگاری و غیر سیگاری به ترتیب ‌٧/٣٠ سال و ‌۴/٢٩ سال بود آزمون فی دو ارتباط میان جنسیت و مصرف سیگار را معنی‌دار نشان داد.
همچنین ‌۵/۵۵ درصد افراد گروه سیگاری دارای والدین سیگاری بودند. آزمون فی دو ارتباط میان مصرف سیگار و داشتن والدین سیگاری را معنی‌دار نشان داد.
به گزارش ایسنا، پژوهشگران در عین حال اذعان کرده‌اند که از آنجا که به طور کلی اعتیاد و مصرف سیگار از نظر فرهنگی بار منفی دارد، به ویژه نوجوانان و جوانانی که دور از چشم والدین خود سیگار می‌کشند، ممکن است در پاسخ به پرسش‌های مربوطه صداقت کامل نداشته باشند و این می‌تواند بر یافته‌ها اثر گذاشته باشد.

تاریخ بروزرسانی : 2006-10-29 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو