تاثیرروش‌های اخلاقی و معنوی در ترک اعتیاد

تاثیرروش‌های اخلاقی و معنوی در ترک اعتیاد اعتیاد

ایسنا:براساس نتایج حاصل از یک بررسی، استفاده از روش‌های اخلاقی و معنوی در افراد مصرف‌کننده مواد افیونی باعث بهبود وضعیت روانشناختی و اجتماعی و میزان اطاعت درمانی آنها شده و میزان بازگشت این افراد به مصرف مواد پس از درمان را بسیارکاهش می‌دهد. دکتر«پرویزدباغی» روانشناس بالینی و محقق پژوهش مذکور در خصوص تحقیق خود به […]

ایسنا:براساس نتایج حاصل از یک بررسی، استفاده از روش‌های اخلاقی و معنوی در افراد مصرف‌کننده مواد افیونی باعث بهبود وضعیت روانشناختی و اجتماعی و میزان اطاعت درمانی آنها شده و میزان بازگشت این افراد به مصرف مواد پس از درمان را بسیارکاهش می‌دهد.
دکتر«پرویزدباغی» روانشناس بالینی و محقق پژوهش مذکور در خصوص تحقیق خود به خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) واحد علوم پزشکی ایران، گفت: هدف از این بررسی، ارائه یک روش جدید در پیشگیری از بازگشت مجدد به مصرف مواد افیونی است که بتواند نسبت به روش‌های به کاربرده قبلی در جامعه موثرتر باشد.
این روانشناس با اشاره به جامعه آماری این پژوهش عنوان داشت: موارد مورد پژوهش، ۹۰ تن از بیماران وابسته به مواد افیونی با تشخیص وابستگی به مواد، در دو مرکز جنوب شهر تهران بودند. به این ترتیب این افراد به سه گروه درمانی تقسیم شدند که سه ماه کاردرمانی بر روی آنها انجام گرفته و چهار ماه نیز وضعیت آنها پیگیری شد.
دکتر دباغی با اعلام این مطلب که در گروه اول روش جدید اخلاقی و معنوی، در گروه دوم روش شناختی رفتاری و در گروه سوم روش دارویی اعمال شد؛ اظهار داشت: نتایج حاصله نشان می‌دهد که در دو مرحله پایان و مرحله پیگیری، روش کاربردی جدید نسبت به دو روش دیگر در کاهش میزان بازگشت مجدد افراد به مصرف مواد، افزایش اطاعت درمانی و بهبود وضعیت روانشناختی و اجتماعی بیماران موثرتر بود.
وی افزود: همچنین مشاهده شد درافراد مورد مطالعه با این روش اضطراب و افسردگی کم شده و روابط اجتماعی درداخل خانواده و رفتارهای معنوی اخلاقی بهبود یافت.
دکتر دباغی در ادامه با اشاره به اینکه روش کاربردی جدید، تلفیقی از روش‌های معنوی شرقی و روش‌های علمی و رفتاری شناختی غربی بوده است؛ تصریح کرد: با اجرای این روش افراد می‌آموزند به‌جای گریز از احساسات و قضاوت بدبینانه در مورد افکار و احساسات خود، آنها را بپذیرند و همین پذیرش موجب می‌شود نیازی به مصرف مواد برای تغییر احساسات منفی خود نداشته باشند.
وی افزود: همچنین این روش باعث می‌شود افراد مصرف کننده مواد با به کاربردن رفتارهای اخلاقی و معنوی از انجام دادن کارهای نامناسب گذشته خودداری کنند.
دکتر دباغی در پایان با اعلام اینکه مکتب اسلام مملو از مفاهیم معنوی اخلاقی است و با به‌کارگیری این روش‌ها علاوه بربهبود وضعیت بیماران مصرف کننده مواد می‌توانیم در کاهش گرایش افراد به مصرف مواد افیونی موثر باشیم؛ پیشنهاد کرد: لازم است مشابه این پژوهش از مبحث گسترده‌تری مورد بررسی قرار گیرد، همچنین آموزش افرادی برای ارائه این روش‌ها بر روی افراد معتاد و نیز راه‌اندازی مراکزی در این خصوص به موفقیت هرچه بیشتر جامعه برای کنترل مصرف مواد و کاهش عواقب ناگوار آن برای خود فرد، خانواده وی و جامعه خواهد انجامید.

انتهای پیام

تاریخ بروزرسانی : 2006-10-12 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو
ویدئو