افیون‌زدگی‌دانشجویی‌

افیون‌زدگی‌دانشجویی‌ اعتیاد

idna.ir : به‌ گفته‌ «علیرضا نژاد صاحبی‌»، مدیرکل‌ کوی‌ دانشگاه‌ تهران‌، «ریشه‌ اعتیاد برخی‌ دانشجویان‌ مربوط‌ به‌ دوران‌ تحصیل‌ آنها در مدارس‌ است‌.» وی‌ در گفت‌وگو با ایسنا، همچنین‌ می‌افزاید: «اعتیاد در دانشجویان‌ به‌ مراتب‌ کمتر از جامعه‌ است‌ چراکه‌ دانشجو، قشر فرهیخته‌ و آگاه‌ جامعه‌ است‌ و نباید او را با اقشار دیگر جامعه‌ […]

idna.ir : به‌ گفته‌ «علیرضا نژاد صاحبی‌»، مدیرکل‌ کوی‌ دانشگاه‌ تهران‌، «ریشه‌ اعتیاد برخی‌ دانشجویان‌ مربوط‌ به‌ دوران‌ تحصیل‌ آنها در مدارس‌ است‌.» وی‌ در گفت‌وگو با ایسنا، همچنین‌ می‌افزاید: «اعتیاد در دانشجویان‌ به‌ مراتب‌ کمتر از جامعه‌ است‌ چراکه‌ دانشجو، قشر فرهیخته‌ و آگاه‌ جامعه‌ است‌ و نباید او را با اقشار دیگر جامعه‌ قیاس‌ کرد.» وی‌ «افسردگی‌» را مهمترین‌ عامل‌ گرایش‌ دانشجویان‌ به‌ سمت‌ مواد مخدر بر شمرد …

افیون‌زدگی‌دانشجویی‌ یوسف‌ بهمن‌آبادی‌ وقتی‌ سایه‌ مرگ‌زای‌ اعتیاد، در دل‌ جوانان‌ رخنه‌ می‌کند، نفس‌هایی‌ از روح‌ در آستانه‌ غمناکی‌ قرار می‌گیرد. سایه‌یی‌ مرگ‌زا، به‌ دنبال‌ نفس‌هایی‌ «پاک‌» و «بی‌غل‌ و غش‌» می‌گردد تا آنها را به‌ کام‌ خود، «افیون‌ زده‌» سازد. تا طراوت‌ و شادابی‌ را از جان‌ جوان‌ به‌ در برد و این‌ افیون‌ زدگی‌، زمانی‌ غم‌انگیزتر می‌نماید که‌ برجان‌ «دانشجویان‌» سایه‌ گستر شود. این‌ قشر فرهیخته‌ و آگاه‌، در تلاطم‌های‌ گنگ‌ به‌ رمز و راز افیون‌ها گیج‌ می‌شودأ وقتی‌ که‌ در نبرد سخت‌ «دود مرگ‌زا» مغلوب‌ می‌شود دانشجو، بر دامی‌ که‌ برایش‌ گسترده‌ شده‌ پا می‌نهد تا رنجی‌ از روح‌ خود بکاهد و خود را بسپارد به‌ فارغ‌ شدن‌های‌ کاذب‌ که‌ روح‌ او را در خود چلانده‌ است‌. کشاکش‌ها و جدال‌های‌ افسرده‌ساز براو خیمه‌ می‌زنند تا او را «خمیده‌تر» و «بی‌مایه‌تر» سازند. «مخدرها»، یک‌ به‌ یک‌ رژه‌ می‌روند تا بنمایند خود را «آرامش‌ دهنده‌» و «حلال‌ درد و رنج‌ و غم‌». دورتادور، هجوم‌ مخدرها دیده‌ می‌شود. در جنس‌ مردانی‌ «عزیز» و «برتر از جان‌». چه‌ حال‌ و روزی‌ دارد این‌ دانشجوی‌ غریب‌. برای‌ او همه‌ چیز عبث‌ ناک‌ شده‌ است‌. اتاق‌های‌ ۴ یا ۵ نفری‌، او را آزار می‌دهند. اتاق‌هایی‌ پر از ساکنانی‌ از قومیت‌های‌ مختلف‌ و او ناچار است‌ به‌ ماندن‌ در این‌ اتاق‌های‌ محقر برای‌ مدتی‌ طولانی‌. هرچه‌ تقلا می‌کند تا سنخیتی‌ بیابد برای‌ صمیمی‌ شدن‌ اما، خود را همچنان‌ غریبه‌ می‌بیند. در سالن‌هایی‌ طولانی‌ که‌ اتاق‌ها بغل‌ به‌ بغل‌ جا گرفته‌اند. سالن‌هایی‌ با ۲۰ اتاق‌ که‌ هرکدام‌، ۴ تا ۵ دانشجو را در خود محصور می‌کنند. اتاق‌هایی‌ ۱۶ متری‌ یا که‌ شاید هم‌ کمتر. اتاق‌هایی‌ خسته‌کننده‌. اختلاف‌ها اوج‌ می‌گیرد، برسر مسائلی‌ بیهوده‌! روح‌ها خسته‌ می‌شود. در این‌ اتاق‌ها، رنگ‌های‌ زندگی‌ تکراری‌ است‌. غذاها نیز، تکراری‌ و بی‌روح‌. معده‌ها، یارای‌ هضم‌ کردن‌ ندارند. اما چاره‌ چیست‌ باید ساخت‌ و اعتنایی‌ به‌ روح‌های‌ لطیف‌ نکرد. خوابگاه‌، زندگی‌ تکراری‌ را در میان‌ دانشجویان‌ نمودار می‌کند. میل‌ به‌ مطالعه‌ در دانشجوها، فقط‌ محدود به‌ روزهای‌ امتحان‌ می‌شود . مطالعه‌ و کتابخوانی‌ بشدت‌ در میان‌ دانشجویان‌، پایین‌ است‌. امیدی‌ به‌ تلاش‌ کردن‌ نیست‌ و انگیزه‌ها، رکود و جمود را تجربه‌ می‌کنند. حال‌ و حوصله‌ درس‌ خواندن‌ برای‌ اغلب‌ دانشجویان‌ وجود ندارد. دور هم‌نشینی‌ها قوت‌ می‌گیرندأ از سیاست‌ گفتن‌، از وضعیت‌ اجتماع‌، از ازدواج‌ و از خانواده‌. ابرهای‌ تیره‌، گریبان‌ روح‌های‌ فعال‌ دانشجویان‌ را در خود تسخیر می‌کندأ «ناامید به‌ آینده‌»، «وضعیت‌ ابهام‌آمیز بعد از فارغ‌ التحصیلی‌»، «نیازهای‌ عاطفی‌ دوران‌ جوانی‌»، «احساس‌ تعارض‌ در نوع‌ زندگی‌ خود و شهری‌ها»، «احساس‌ بیهودگی‌ تحصیل‌»، «قدرت‌ پول‌ در عصر حاضر»، «فرو افتادن‌ جایگاه‌ علم‌ در کشور». احساس‌ خفگی‌ می‌آید تا برای‌ دانشجویان‌ خوابگاه‌ها، موجی‌ از حرمان‌ بسازد. بی‌علاقه‌ شدن‌ به‌ رشته‌ خود، زمینه‌های‌ دور افتادن‌ دانشجو را از آنچه‌ قبلاص انتظار داشته‌ ظاهر می‌کند. به‌ روشنی‌ می‌بیند که‌ مراد و مقصودش‌ را لمس‌ نکرده‌ و در پی‌ به‌ دست‌ آوردن‌ آنچه‌ خود می‌خواهد و مثال‌ است‌ دیگر نمی‌رود. اوضاعش‌ را غم‌انگیز می‌شمارد. آینده‌ را فضایی‌ تیره‌ و تار می‌بیند. مایل‌ نیست‌، لحظه‌یی‌ حتی‌، به‌ فارغ‌التحصیل‌ شدن‌ نزدیک‌ شود. می‌ترسد از بیرون‌ دانشگاه‌، نمی‌داند چه‌ خواهد شد. ابهام‌ در ابهام‌. افکار غلط‌ یک‌ لحظه‌ هم‌، دست‌ از سرش‌ بر نمی‌دارند. او مثلاص قشر فرهیخته‌ این‌ کشور است‌. او غمگین‌ است‌ و افسرده‌. آینده‌ برای‌ او چه‌ بی‌ارزش‌ معنی‌ می‌شود! در حال‌ خود فرو می‌رود و باز، شیوه‌های‌ اعتیاد زا به‌ کار می‌افتند تا این‌ قشر آینده‌ساز را «مخمور» سازند، «بی‌اراده‌» و «بی‌هویت‌». نگاه‌هایشان‌ به‌ این‌ طیف‌ «حریصانه‌» است‌. هرچند ورود مخدرها به‌ سرزمین‌ نخبگان‌ با ظرافت‌ بالایی‌ صورت‌ گیرد اما، برای‌ این‌ نخبگان‌ «درس‌های‌ سیاه‌ تخدیرگران‌» آشناست‌ و تنها اندکی‌ از آنها که‌ سابقه‌ داشته‌اند یا دچار مشکلات‌ روحی‌ عمیق‌ باشند، گرفتار این‌ افیون‌ زدگان‌ می‌شوند. به‌ گفته‌ «علیرضا نژاد صاحبی‌»، مدیرکل‌ کوی‌ دانشگاه‌ تهران‌، «ریشه‌ اعتیاد برخی‌ دانشجویان‌ مربوط‌ به‌ دوران‌ تحصیل‌ آنها در مدارس‌ است‌.» وی‌ در گفت‌وگو با ایسنا، همچنین‌ می‌افزاید: «اعتیاد در دانشجویان‌ به‌ مراتب‌ کمتر از جامعه‌ است‌ چراکه‌ دانشجو، قشر فرهیخته‌ و آگاه‌ جامعه‌ است‌ و نباید او را با اقشار دیگر جامعه‌ قیاس‌ کرد.» وی‌ «افسردگی‌» را مهمترین‌ عامل‌ گرایش‌ دانشجویان‌ به‌ سمت‌ مواد مخدر بر شمرد و گفت‌: «مشکلات‌ روحی‌ روانی‌ که‌ دانشجویان‌ در طول‌ تحصیل‌ با آن‌ مواجه‌ می‌شوند، اسکان‌ نامطلوب‌ و حضور غیراستاندارد و تعداد دانشجو در یک‌ اتاق‌ و مشکلات‌ فرهنگی‌ را می‌توان‌ از علل‌ دیگر گرایش‌ دانشجویان‌ به‌ موادمخدر عنوان‌ کرد.» به‌ همین‌ خاطر نژاد صاحب‌ «از تغییر نحوه‌ اسکان‌ دانشجویان‌ در کوی‌» خبرداده‌ و گفت‌: «درصدد هستیم‌ تا دانشجویان‌ به‌ نحوی‌ که‌ دچار کمترین‌ مشکلی‌ شوند، در کوی‌ اسکان‌ داده‌ شوند و به‌ همین‌ منظور، از دیدگاه‌های‌ دانشجویان‌ استفاده‌ خواهیم‌ کرد که‌ البته‌ این‌ به‌ معنای‌ جدا کردن‌ قومیت‌ها از یکدیگر نخواهد بود.» دانشجویان‌، به‌ عنوان‌ طبقه‌یی‌ از جامعه‌ هستند که‌ در آینده‌ نه‌ چندان‌ دور، قرار است‌ آینده‌ کشور را به‌ دست‌ گیرند و در صورت‌ فراهم‌ بودن‌ زمینه‌، بتوانند ایده‌ها، خلاقیت‌ها و نوآوری‌های‌ علمی‌ خود را در اداره‌ کشور پیاده‌ کنند. در حالی‌که‌ دانشجویان‌، دوران‌ دانشجویی‌ خود را با مشکلات‌ متعدد فرهنگی‌، اجتماعی‌، اقتصادی‌ و… مواجه‌ ببینند، خود به‌ خود افسرده‌ می‌شوند و در چنین‌ حالاتی‌، افیون‌زدگان‌ شاید، راحت‌تر بتوانند دام‌های‌ خبیثانه‌ خود را برچهره‌ دانشجویان‌ بگسترانند. از این‌ رو، ضرورت‌های‌ غیرقابل‌ اجتناب‌، ایجاب‌ می‌کند که‌ نوع‌ نگاه‌ به‌ این‌ قشر عوض‌ شود و با برنامه‌ریزی‌های‌ مدرن‌، اوقات‌ فراغت‌ دانشجویان‌ را پر کنند، انگیزه‌های‌ تحقیق‌ و مطالعه‌ را در آنها افزایش‌ دهند و آنها را به‌ آینده‌ امیدوار سازند.

منبع خبر: روزنامه اعتماد صفحه اجتماعی ۲۱-۶-۸۴

تاریخ بروزرسانی : 2005-11-22 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو