افزایش ۱۰درصدی هرویینی‌ها

افزایش ۱۰درصدی هرویینی‌ها

ایسکانیوز:رییس هیات مدیره موسسه ارتقای سلامت ایرانیان با اشاره به این که از سال ۸۴ هروئین با نام‌های کراک و کریستال وارد بازار شد، خاطر نشان کرد: اگر از آن سال تاکنون، ارزشیابی و آگاه‌سازی در کل کشور صورت می‌گرفت که کراک همان هروئین است،‌ هم اکنون آمار هروئینی‌های کشور ۱۰ درصد بالاتر نرفته بود. […]

ایسکانیوز:رییس هیات مدیره موسسه ارتقای سلامت ایرانیان با اشاره به این که از سال ۸۴ هروئین با نام‌های کراک و کریستال وارد بازار شد، خاطر نشان کرد: اگر از آن سال تاکنون، ارزشیابی و آگاه‌سازی در کل کشور صورت می‌گرفت که کراک همان هروئین است،‌ هم اکنون آمار هروئینی‌های کشور ۱۰ درصد بالاتر نرفته بود.
دکتر شهرام نادری صبح امروزدر نشست هم‌اندیشی ستاد مبارزه با مواد مخدر که در مجتمع فرهنگی شقایق برگزار شد، با اشاره به این که در این ارزشیابی ۱۳۲ مرکز درمان اعتیاد دولتی و غیردولتی وابسته به سازمان بهزیستی در ۲۰ استان کشور و ۷۳ شهر مورد بازدید و در مجموعه بررسی ۴۲۰۰ پرونده مورد بررسی قرار گرفتند، به نتایج حاصل از این تحقیق اشاره و اعلام کرد: مصرف هرویین با تغییر نام و شکل آن به کراک و کریستال در بیماران مراجعه کننده به مراکز بالاتر رفته است و مراکز دولتی پذیرای درصد بالاتری از بیماران هرویینی هستند.
وی با بیان این که طبق نتایج این پژوهش، وابستگی به قرص ترامادول به خصوص در برخی استان‌ها البته بیشتر در مراکز دولتی درمان اعتیاد قابل توجه بود، افزود: شاید یکی از دلایل این موضوع، توزیع راحت این دارو در داروخانه‌ها باشد.

*باید سیاست‌هایی حمایت‌گرانه در جهت درمان زنان معتاد و معتادان زیر۲۰سال درنظر گرفته شود
این پژوهشگر خاطرنشان کرد: شمار بیماران زن مراجعه کننده به مراکز درمان اعتیاد در سال ۸۴، حدود ۵ تا ۵/۵ درصد بود که البته درصد زیادی از این بیماران به مراکز درمان به علت بدنامی اعتیاد، مراجعه نمی‌کنند و برای تهیه ماده مصرفی خود، باعث رشد سایر آسیب‌های اجتماعی می‌شوند.
وی با اشاره به این که بیماران تزریقی حدود ۱۰ تا ۳/۱۱ درصد بیماران مراکز را شامل می‌شدند که البته مراکز دولتی سهم بیشتری از این بیماران را پذیرا بودند، اعلام کرد: بیماران زیر ۲۰ سال مراجعه کننده به این مراکز حدود ۵ تا ۸/۵ درصد بودند و درصد قابل توجهی را تشکیل می‌دادند، علاوه بر این، همانند زنان، این گروه از بیماران نیز اغلب به درمان مراجعه نمی‌کنند و درصد واقعی آنان باید بالاتر باشد، لذا باید سیاست‌هایی حمایت‌گرانه در جهت درمان آنان در نظر گرفته شود.
نادری با اشاره به این که سم‌زدایی در سال ۸۴ در مراکز دولتی اغلب با کلوندین و در مراکز غیردولتی اغلب با متادون انجام شده بود، اضافه کرد: در مراکز غیردولتی که سهمیه متادون داشتند، تقریبا همه سم‌زدایی‌ها با متادون انجام شده بود، از سوی دیگر سم‌زدایی با شیوه‌های دیگر به دلیل فقدان داروهایی مثل بوپره نورفین به صورت دولتی فقط درصد کمی را شامل می‌شد که البته در مراکز غیردولتی این درصد بیشتر بود.
وی همچنین با بیان این که میانگین مراجعه به سم‌زدایی با کلوندین در مراکز غیردولتی بیشتر از مراکز دولتی بود، گفت: یکی از دلایل این موضوع، تمایل بیشتر مراکز غیردولتی به ویزیت بیماران است، اما میانگین مراجعه به سم‌زدایی با متادون بر عکس در مراکز دولتی بیشتر از مراکز غیردولتی بود که یکی از دلایل این موضوع، دریافت هزینه کم در مراکز دولتی، اجبار بیماران به مراجعه روزانه و اجرای قوانین دریافت متادون است.
رییس هیات مدیره موسسه ارتقای سلامت ایرانیان در ادامه مانایی در درمان‌های غیردارویی در مراکز دولتی را بیشتر از مراکز غیردولتی خواند و با بیان این که در مراکز غیردولتی مشاوره‌های فردی و در مراکز دولتی مشاوره‌های گروهی بیشتر انجام می‌شود، گفت: میانگین آزمایش اعتیاد برای هر بیمار در مراکز دولتی ۵/۲ برابر مراکز غیردولتی بود.
وی با شاره به این که میانگین جلسات درمان‌های غیردارویی در مراکز به طور میانگین کم بود، افزود: یکی از دلایل این موضوع سابقه کم مراکز غیردولتی و آموزش‌های کم آنان در زمینه درمان‌های غیردارویی و تمایل کم بیماران در شرکت درجلسات گروهی است که البته با این که مراکز دولتی در زمینه درمان‌های غیردارویی در سال ۸۴ بهتر از مراکز غیردولتی بودند، اما نسبت به سال‌های قبل خود افت داشته‌اند و اگر این سیر ادامه داشته باشد، تبدیل به مراکزی بسیار ضعیف خواهند شد، زیرا بیماران بی‌بضاعت و پرخطر اغلب به این مراکز مراجعه می‌کنند و این موضوع می‌تواند، عواقب ناگواری داشته باشد.
نادری با اظهار تاسف از این که در مراکز غیردولتی از آزمایش اعتیاد که یکی از مهم‌ترین ارکان درمان محسوب می‌شود، به درستی استفاده نمی‌شود، ادامه داد: میزان موفقیت در سم‌زدایی در مراکز دولتی بهتر از مراکز غیردولتی بود، البته این نتایج با مطالعات آینده‌نگر قابل مقایسه نیستند، زیرا در مراکز درمان اعتیاد در بسیاری از موارد بیماری که فقط یک بار مراجعه می‌کند، پرونده‌اش حذف می‌شود و دیگر پرونده‌ای از او برای ارزشیابی موجود نیست، اما در پژوهش‌های آینده‌نگر این موارد جزو شکست درمانی محاسبه می‌شوند.
وی مشاوره‌های فردی، گروهی و خانواده درمانی سه نوع اصلی درمان‌های غیردارویی بررسی شده در مراکز درمانی اعتیاد برشمرد و اعلام کرد: بیشترین شیوه سم‌زدایی اعتیاد در مراکز خصوصی درمان با سهم ۸۱ درصدی، سم زدایی با متادون و بیشترین شیوه سم زدایی در مراکز دولتی درمان با سهم ۶۷ درصدی، ‌سم‌زدایی با کلوندین است که این امر سهم اندک سم‌زدایی با متادون در مراکز دولتی درمان اعتیاد در سال ۱۳۸۴ را نشان می‌دهد.
نادری افزود: البته شش استان از ۲۹ استان کشور نیز اصلا وارد سم زدایی با کلوندین نشده و فقط به سم‌زدایی با متادون بسنده کرده بودند که این امر نیز نوعی ضعف از نظر فقدان تنوع در روش‌های درمانی مراکز درمان اعتیاد محسوب می‌شود.
وی در ادامه به میزان مانایی درمان‌های دارویی و غیردارویی اعتیاد اشاره و اظهار کرد: میانگین مدت مانایی در سم‌زدایی با متادون در مراکز دولتی ۷/۲۸ و در مراکز خصوصی ۳/۲۷ روز و میانگین مدت مانایی در درمان‌هایی غیردارویی در مراکز دولتی ۷/۱۵ و در مراکز خصوصی ۴/۱۳ روز مشخص شد.
وی همچنین با اشاره به این که میزان ورود به درمان‌های نگهدارنده دارویی به ویژه MMT در مراکز خصوصی درمان اعتیاد کمتر از مراکز دولتی مشخص شد، بر لزوم پرداخت یارانه نالترکسان به مراکز دولتی درمان اعتیاد از سوی سازمان بهزیستی تاکید و بیان کرد: ارائه یارانه به مراکز درمانی، میزان ورود معتادان به درمانهای نگهدارنده را افزایش می‌دهد، اما متاسفانه این سیاست که تا سال ۸۴ دنبال می‌شد، قطع شد و پیش‌بینی می‌شود که با قطع این سیاست، میزان ورود به درمان نگهدارنده با نالترکسان از سال ۸۴ تا ۸۶ بیش از پیش کاهش یافته باشد.
این پژوهشگر همچنین با اشاره به این که طبق نتایج این تحقیق، اغلب معتادان زن به مراکز خصوصی درمان اعتیاد و اغلب معتادان زیر ۲۰ سال به مراکز دولتی مراجعه کرده‌اند، اعلام کرد: از میان آمار کل بیماران مراجعه کرده به مراکز درمانی در سال ۸۴، ۱۱/۱۰ درصد تزریقی مشخص شدند که از این تعداد ۸/۵ درصد آن‌ها به مراکز درمان دولتی برای درمان مراجعه کرده‌اند که این امر لزوم جهت‌گیری یارانه‌های مراکز درمانی به سمت بیماران تزریقی را نشان می‌دهد.
در ادامه این نشست دکتر فرید بیاتی ـ مدیر کل پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی ـ اعلام کرد: بر قراری یارانه نالترکسون به مراکز درمان اعتیاد در دستور کار قرار گرفته و اگر اعتبار این اقدام تامین شود، به زودی توزیع خواهد شد.
وی همچنین با تاکید بر این که سازمان بهزیستی از تحقیقات پژوهشی در زمینه ارزیابی مراکز درمان اعتیاد فعال زیرنظر سازمان بهزیستی حمایت می‌کند، خاطر نشان کرد: در مراکز دولتی و غیردولتی درمان اعتیاد بر روی پژوهشگران باز است.
در ادامه این نشست همچنین دکتر سعید صفاتیان ـ مدیر کل درمان و بازپروری ستاد مبارزه با مواد مخدر ـ با اشاره به این که قیمت مواد یک شاخص بسیار تاثیرگذار در بررسی روند اعتیاد کشور محسوب می‌شود، به کاهش قیمت تریاک و تفاوت قیمت مواد مخدر در شرق و غرب کشور در دو سال گذشته اشاره و اظهار کرد: افزایش تنوع سیستم‌های درمانی منجر به ماندگاری مطلوب در درمان‌های نگهدارنده اعتیاد می‌شود.
صفاتیان همچنین با بیان این که تعرفه‌های مراکز درمان اعتیاد خصوصی و دولتی باید هرچه زودتر به طور دقیق مشخص شود، اعلام کرد: سالانه چهار تا پنج میلیارد تومان برای مراکز درمان دولتی اعتیاد که در حال حاضر تعداد آن‌ها ۳۰۰ مرکز است، اختصاص داده می‌شود و در مجموع می‌توان اعلام کرد که برای راه‌اندازی یک مرکز دولتی درمان اعتیاد ۴۰ میلیون تومان از سوی دولت تخصیص پیدا می‌کند که این امر لزوم توجه بیشتر به توسعه مراکز خصوصی درمان اعتیاد را با توجه به هزینه کمتری که به دولت تحمیل می‌کنند، نشان می‌دهد./۵۵۵/۱۲۵

خبرنگار: ۱۴۶

مناسب ترین کفش برای دویدن و پیاده روی + عکس
آگهی استخدام همکار در سایت های نیک صالحی و پرشین وی
2007-12-26
امتیاز بدهید
امتیاز : 4 تعداد رای : 1
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
بازار سهسامسونگکفش پاشنه مخفیتور استانبول
دکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریمهر پرواز
شمار معتادان افیونی در ایران
شمار معتادان افیونی در ایران
احتمال خفگی در نوزادان والدین سیگاری
احتمال خفگی در نوزادان والدین سیگاری
غربالگری دانش‌آموزان در معرض خطر اعتیاد
غربالگری دانش‌آموزان در معرض خطر اعتیاد
روش های ترک وآنچه خانواده ها باید بیا موزند ……
روش های ترک وآنچه خانواده ها باید بیا موزند ……
شخصیت، روانشناسی و اعتیاد
شخصیت، روانشناسی و اعتیاد
آگاه‌سازی جامعه نسبت به مواد مخدر جدید
آگاه‌سازی جامعه نسبت به مواد مخدر جدید
خوشبختی شیشه‌ای
خوشبختی شیشه‌ای
۶ باور رایج غلط و خطرناک درباره اعتیاد
۶ باور رایج غلط و خطرناک درباره اعتیاد
بازار سهسامسونگکفش پاشنه مخفیتور استانبولدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریمهر پرواز