اعتیاد به سراب و توهم

اعتیاد به سراب و توهم اعتیاد

واقعا ما مسئولیم وقتی در خبرها می خوانیم که یک پدر معتاد ، فرزند خود را در برابر خواهرش در پارک به دار می آویزد و او را می کشد. چرا این پدر اینگونه رفتار می کند؟؟؟ استراتژی دولت از ابتدای انقلاب تاکنون در برخورد با مواد مخدر کاملا غلط بوده و الان هم ادامه […]

واقعا ما مسئولیم وقتی در خبرها می خوانیم که یک پدر معتاد ، فرزند خود را در برابر خواهرش در پارک به دار می آویزد و او را می کشد. چرا این پدر اینگونه رفتار می کند؟؟؟
استراتژی دولت از ابتدای انقلاب تاکنون در برخورد با مواد مخدر کاملا غلط بوده و الان هم ادامه دارد . اسلام فقاهتی واقعا یک اسلام توخالی و فاقد معنویت است.رشد اعتیاد خبر از نبود معنویت در جامعه می دهد و هر روز که می گذرد این معنویت بیش از گذشته کم رنگ می شود. معنویت ما عین مادیت ماست . در قرآن خدا امری معنوی است و او آرام بخش است. اما عشق و دوستی هم در قرآن رحمت و تسکین دهنده و آرام بخش است. سکس تسکین دهنده است. عشق مخدر است. نماز و عبادت آرام بخش است. من معتقدم و بر این باورم که سکس مقدم بر همه ی معنویت هاست. چرا که اگر سکس و عشق خوب شناخته شود نوعی عبادت اولیه است. ازدواج های امروزی اغلب نوعی به زندان رفتن است. نه تنها آزادی و عشق و سکس در آن نیست بلکه هر سه را نابود می کند. بیشتر معتادان امروزی متاهل هستند . من فکر می کنم تا اسلام فقاهتی حاکم باشد محال است بتوان تغییری اساسی در روش زندگی مردم ایجاد کرد چرا که این فقه امروزی قابل اصلاح نیست مانند یک لباس کهنه و پوسیده ایست که به هر جای آن دست بزنید از هم می پاشد و حتی دیگر قابل وصله دار شدن هم نیست. تنها باید این لباس کهنه و پوسیده را از تن در آورد و لباسی نو متناسب با قامت عقل امروز بشر بر تن آن کرد.
………………………………….
امروز ما مواد مخدر و محرک داریم که مواد محرک بسیار بدتر از مخدرها هستند . و متاسفانه معتادان امروزی واقعا نمی دانند چه مصرف می کنند و در کراک ویا کریستال بازارهای ایران چه موادی وجود دارد. شیره و تریاک و هروئین مواد شناخته شده ای هستند و عوارض آن هم مشخص و بیشتر جسمی است اما در کراک و کریستال های ایرانی مخلوطی از چند ماده و دارو و مواد شیمیایی وجود دارد که سیستم مغز را به هم می ریزد و در نهایت به جنون ختم می شود. واقعا روان فرد را به مرور تخریب می کند.
………………………………………………….
جوانان و غیر جوانان به دو علت کلی به مواد روی می آورند . ۱- برای لذت بردن و نشئگی و ۲- برای سرپوش گذاشتن بر فشارها و دردهای جسمی و روانی و اجتماعی و فراموش کردن آنها.
واقعا جهنم را میتوان مشاهده کرد. جهنم جهل ، جهنم شرک ، جهنم وابستگی به گذشته و آینده ، وابستگی به عقاید و سنت های پوسیده و مرده و متعفن ، وابستگی به مرده ها و عزاداری و غم و اندوه مرگ آور ، جهنم آرمان ها و اهداف و ایده آل ها ، جهنم خرافات و اسطوره های توخالی و پوشالی ، جهنم جنگ مداوم و دشمنی بی وقفه ، جهنم اضطراب و نا آرامی پیوسته و ترس مداوم ، جهنم نفاق و نقاب ، …http://salambarma.blogfa.com

تاریخ بروزرسانی : 2009-08-18 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو