رمزگشایی جالب از شماره های ۱۶ رقمی کارت های عابر بانک

رمزگشایی جالب از شماره های ۱۶ رقمی کارت های عابر بانک اقتصاد

شماره های ۱۶ رقمی کارت های عابر بانک از کجا آمده و چگونه می توان صحت آن را متوجه شد؟

کارت های عابر بانک ۱۶ رقمی

کارت های عابر بانک ۱۶ رقمی ,کارت های عابر بانک دارای ۱۶ عدد هستند که هر یک بصورت مجزا از
سایر کارت های عابر بانک است.
۱۶ رقمی کارت های عابر بانک از چهار قسمت تقسیم شده که شش رقم اول شماره شناسایی بانک است.
دو رقم بعدی به عنوان کد نوع کارت شناخته می شود، اعداد ۹ تا ۱۵ به عنوان شماره سریال کارت
شناخته شده و همچنین عدد شانزدهم به عنوان رقم کنترلی بر روی کارت های عابر بانک درج شده است.

شماره کارت بانکی

بر اساس فرمول که به این کارت ها داده می شود، اگر یک عدد را جا به جا درج کنید
امکان ندارد که به حسابی دیگر و شخص دیگری واریز شود.
در این بین عدد شانزدهم کارت‌های عابر بانک طی یک فرمول نسبتا پیچیده نقش حیاتی در صحت شماره کارت بانکی را داراست.
برای محاسبه صحت شماره کارت عابر بانک باید از عدد اول تا عدد شانزدهم اعداد فرد را در عدد ۲
ضرب و اعداد زوج را در عدد یک ضرب کنیم.
از ضرب ۱۶ عدد فوق ۱۶ حاصل ضرب به دست می آید که تمامی این اعداد باید بین ۱ تا
۹ باشد و در صورتی که هر یک از حاصل ضرب ها عددی دو رقمی به دست بیاید باید ۹
واحد از آن کم کنیم.

کارت های عابر بانک ۱۶ رقمی

کارت بانکی

در نهایت ۱۶ حاصل ضرب را با یکدیگر جمع کرده و باید مجموعه این
اعداد مضربی از ۱۰ باشد.
در این صورت شماره کارت ۱۶ رقمی عابر بانک صحیح است و در غیر این صورت شماره کارت عابر بانک اشتباه می باشد.
اخبار بانک
سانسور عجیب صداوسیما در بازی فوتسال ایران و آمریکا
در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
تاریخ بروزرسانی : 2017-10-16 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :