هدیه مجلس و دولت برای ۶ میلیون نفر در آغاز سال ۹۶

هدیه مجلس و دولت برای ۶ میلیون نفر در آغاز سال ۹۶ اقتصاد

فقر در کشور پدیده نامیمون و نامبارکی است که ریشه کن کردن آن یک اراده جمعی می‌طلبد.

هدیه مجلس و دولت برای  ۶میلیون ایرانی

هدیه مجلس و دولت , نمایندگان مجلس به سهم خودشان در هر فرصتی که به پرداخت قانون در این زمینه
پیش می‌آید، طوری عمل می‌کنند که در چارچوب قانون، فقر و محرومیت را در میان همه اقشار جامعه ریشه کن
کنند.
« فقرزدایی و دفاع از نیازمندان» اراده‌ای عمومی بین نمایندگان مجلس است که در تصویب طرح ۶ میلیون نفرهدیه مجلس
و دولت نیزشاهد نمود آن بودیم.
تمام تلاش نمایندگان بر این متمرکز شده که مصوبه‌ای که چندی پیش در قانون توسعه ششم (طرح ۶ میلیون نفر)پیش‌بینی
شد در سال آینده به مرحله اجرا برسد.
بی‌شک اراده دولت هم همین است.
با روحیه‌ای که از مجلس و دولت در پرداختن به دغدغه‌های نیازمندان کشور در این مدت همکاری شاهد بوده‌ام،
به جرأت می‌گویم که اکنون آن اراده جمعی بین دولت و مجلس برای اجرایی شدن این طرح و افزاش مستمری
این افراد به میزان ۲۰درصد حداقل حقوق مصوب وجود دارد.
بودجه ۹۶هنوز بررسی نشده است و در بررسی بودجه حتما این قانون در بودجه سنواتی پیش‌بینی خواهد شد.

هدیه مجلس و دولت

هدیه مجلس و دولت در آغاز سال ۹۶

حتما براساس مصوبه مجلس ردیف اختصاصی در بودجه سال آینده دیده خواهد شد تا یارانه افراد حذف شده به
این ردیف منتقل شود و از آنجا در اختیار نهادهای حمایتی قرار گیرد.
امیدوارم که به‌زودی با حدف یارانه افراد پردرآمد، منابع تأمین بودجه این مصوبه مهیا شود تا به فضل الهی در
آغاز سال آینده به‌عنوان هدیه‌ای برای مردم کم‌درآمد ، پرداخت شود.
همشهری

در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
سانسور عجیب صداوسیما در بازی فوتسال ایران و آمریکا
تاریخ بروزرسانی : 2017-01-17 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :