گازبهای خانگی |تغییر جدید در نحوه محاسبه گازبهای خانگی

گازبهای خانگی |تغییر جدید در نحوه محاسبه گازبهای خانگی اقتصاد

دولت مصوبه ۶ ماه قبل خود در خصوص تغییر در محاسبه گازبها در فصول گرم را پس گرفت و تقسیم بندی سال در خصوص نحوه اعمال تعرفه های فصل گرم و سرد، به ۵ ماه فصل سرد و ۷ ماه فصل گرم بازگشت.

گازبهای خانگی

دولت مصوبه ۶ ماه قبل خود در خصوص تغییر در محاسبه گازبهای خانگی در فصول گرم را پس گرفت و
تقسیم بندی سال در خصوص نحوه اعمال تعرفه های فصل گرم و سرد، به ۵ ماه فصل سرد و ۷
ماه فصل گرم بازگشت.
هیئت دولت در مهرماه ۹۵ مصوبه ای را با عنوان “آیین نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۵” به
تصویب رساند که در بخشی از این مصوبه آمده: ” شرکت ملی گاز ایران مکلف است به ازای هر متر
مکعب فروش گاز طبیعی در داخل کشور به جز نیروگاه ها مبلغ ششصد و هشتاد و هفت (۶۸۷) ریال
و برای کل سال ۱۳۹۵ مبلغ هشتاد هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۸۰) ریال بابت سهم هدفمندسازی یارانه ها، با اعمال شروط تبصره
زیر به صورت ماهانه و علی الحساب مبلغ شش هزار و ششصد و شصت و هفت میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۶۶۷ر۶) ریال به
صورت علی الحساب بابت سهم هدفمندسازی یارانه ها مطابق قوانین از جمله ماده (۱۲) قانون هدفمند کردن یارانه ها
به حساب مربوط در خزانه واریز نماید.

تبصره ـ قیمت گاز خانگی، تجاری و صنایع کوچک با میانگین سالانه نهصد و هفتاد و هفت (۹۷۷) ریال به ازای هر متر مکعب و با توجه به قیمت ثابت هزار و پانصد (۱۵۰۰) ریال برای هشت ماه گرم سال است.”

طبق این مصوبه، که اجرای آن از مهرماه سال ۹۵ آغاز شد، برای محاسبه گازبهای خانگی، سال به دو
بخش ۴ ماهه سرد و ۸ ماهه گرم تقسیم شده و در ماههای گرم سال، گازبها برای دو پله پایینی
مصرفی از ۱۰۸۰ ریال و ۱۳۱۰ ریال به ۱۵۰۰ ریال در هر مترمکعب افزایش یافته و برای پلکان های بالای
مصرف از ۱۶۵۰ تا ۴۳۰۰ ریال به ۱۵۰۰ ریال کاهش پیدا کرد.
تأثیر اجرای این مصوبه در سال ۹۵، از میانه مهرماه تا پایان آبان ماه و در یک نوبت صدور قبوض گاز بود و در همین یک نوبت، کم مصرف ها شاهد افزایش گازبها و پرمصرف ها شاهد کاهش
گازبهای پرداختی در قبوض خود بودند.
با آغاز سال ۹۶، ادامه اجرای این مصوبه موجب افزایش هزینه های مصرف گاز خانواده های کم مصرف و
کاهش هزینه های خانواده های پرمصرف می شد؛ اما دولت مصوبه مهرماه خود را در بخش تغییر در نحوه محاسبه
گازبها پس گرفت.

گازبهای خانگی

گازبهای خانگی

روز گذشته شرکت ملی گاز ایران با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: “گازبهای سال ۹۶ مطابق با گاز
بهای سال ۹۴ محاسبه خواهد شد.
تعرفه مصارف بخش خانگی مطابق تعرفه های ابلاغی سال ۹۴ و بصورت زمانبندی ۷ ماه برای ماههای گرم ( از۱۶
فروردین الی ۱۵ آبان) و پنج ماه سرد سال ( از ۱۶ آبان الی ۱۵ فروردین) بصورت پلکانی و اقلیم
های تعریف شده محاسبه خواهد شد .

 هزینه تعرفه گازبهاء بخش خانگی در سال ۱۳۹۶

درسال جدید نرخ گازبها تا زمان ابلاغ مصوبه جدید هیچگونه افزایشی نسبت به سال ۹۴ نداشته و هرگونه اخبار منتشره
در این خصوص نیز تکذیب می گردد.” صدور این اطلاعیه از تغییر دوباره در نحوه محاسبه گازبها حکایت دارد، به
طوری که در فرمول و تعرفه گذاری محاسبه گازبها نسبت به مصوبه مهرماه ۹۵، تعداد ماههای سرد سال به ۵
ماه افزایش یافته و تعداد ماههای گرم سال به ۷ ماه کاهش یافته است.
همچنین با تأکید ابلاغیه روز گذشته شرکت ملی گاز ایران، محاسبه گازبهای سال ۹۶ بر اساس محاسبه گازبهای سال ۹۴
و به صورت پلکانی خواهد بود.
از اینرو تغییری که مصوبه مهرماه سال ۹۵ هیئت دولت در محاسبه گازبها به صورت ثابت با نرخ ۱۵۰۰ ریال
در هر مترمکعب در قبوض گاز ایجاد شده بود و قرار بود از ابتدای ۹۶ ادامه یابد، کان لم یکن
شده و دوباره محاسبه به صورت پلکانی صورت می گیرد.
تسنیم

رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
سانسور عجیب صداوسیما در بازی فوتسال ایران و آمریکا
تاریخ بروزرسانی : 2017-04-06 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :