اعلام مبلغ مستمری ماهیانه بازنشستگان و میانگین سن بازنشستگی در تأمین اجتماعی

اعلام مبلغ مستمری ماهیانه بازنشستگان و میانگین سن بازنشستگی در تأمین اجتماعی اقتصاد

۶۱ درصد بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی را بازنشستگان عادی و ٣٩ درصد را بازنشستگان پیش از موعد تشکیل می‌دهند و میانگین سن فعلی بازنشستگان ۶۵ سال و ازکارافتادگان برابر ۵۵ سال است.

براساس گزارش جامع مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی که به تازگی از سوی دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی این سازمان ارائه شده است؛ ۶١ درصد بازنشستگان این سازمان را بازنشستگان عادی و ٣٩ درصد را بازنشستگان پیش از موعد تشکیل می دهند. میانگین سن بازنشستگی ۶۵ سال و از کار افتادگان برابر ۵۵ سال اعلام شده است.

مبلغ مستمری ماهیانه بازنشستگان

بر اساس این آمار میانگین سن فعلی بازنشستگان ۶۵ سال و از کار افتادگان برابر ۵۵ سال است. همچنین میانگین سن بازنشستگی برقراری مزایا معادل ۵٧ سال است. این شاخص درباره از کار افتادگان برابر ۴۴ سال و فوت شدگان برابر ۵۵ سال است.

سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: همچنین میانگین مبلغ مستمری ماهیانه بازنشستگان معادل یک میلیون و ٢٧١ هزار تومان،
میانگین مستمری دریافتی از کار افتادگان معادل ٧۵۶ هزار تومان و میانگین مستمری دریافتی بازماندگان بازنشستگان و بیمه شدگان
متوفی ٨٩٨ هزار تومان است. ٣٣ درصد بازنشستگان، ٨٠ درصد از کار افتادگان و ۶٠ درصد پرونده های
فوتی مبلغ مستمری معادل حداقل دستمزد دریافت می نمایند.

بر اساس آمار استخراج شده تا پایان سال ٩۵؛ میانگین سابقه پرداخت حق بیمه مربوط به بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی معادل ٢۵ سال، ازکارافتادگان معادل ١٠ سال و فوت شدگان معادل ١۴ سال بوده است.

تعداد کل پرونده های فعال مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی تا پایان پایان سال ١٣٩۴معادل ٢ میلیون و ۵٢۴ هزار و ١٣٣ پرونده است. از این میان ١ میلیون و ۶٣٣ هزار پرونده (۶۵ درصد) مربوط به بازنشستگان، ١٣۴ هزار پرونده (۵ درصد) مربوط به از کار افتادگان و ٧۵۶ هزار پرونده (٣٠ درصد) مربوط به فوت شدگان است.

میانگین مبلغ مستمری ماهیانه و میانگین سن بازنشستگی چقدر است؟

سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: میانگین مبلغ مستمری ماهیانه بازنشستگان معادل یک میلیون و ٢٧١ هزار تومان، میانگین مستمری دریافتی از کار افتادگان معادل ٧۵۶ هزار تومان و میانگین مستمری دریافتی بازماندگان بازنشستگان و بیمه شدگان متوفی ٨٩٨ هزار تومان است.

۶۱ درصد بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی را بازنشستگان عادی و ٣٩ درصد را بازنشستگان پیش از موعد تشکیل می‌دهند.

بر اساس این آمار میانگین سن فعلی بازنشستگان ۶۵ سال و از کار افتادگان برابر ۵۵ سال است.
همچنین میانگین سن برقراری مزایای بازنشستگی معادل ۵٧ سال است.
این شاخص درباره از کار افتادگان برابر ۴۴ سال و فوت شدگان برابر ۵۵ سال است.

همچنین میانگین مبلغ مستمری ماهیانه بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی معادل یک میلیون و ٢٧١ هزار تومان، میانگین مستمری دریافتی از کار افتادگان معادل ٧۵۶ هزار تومان و میانگین مستمری دریافتی بازماندگان بازنشستگان و بیمه شدگان متوفی ٨٩٨ هزار تومان است. ٣٣ درصد بازنشستگان، ٨٠ درصد ازکارافتادگان و ۶٠ درصد پرونده‌ های فوتی مبلغ مستمری معادل حداقل دستمزد دریافت می‌کنند.

بر اساس آمار استخراج شده تا پایان سال ٩۵، میانگین سابقه پرداخت حق بیمه مربوط به بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی معادل ٢۵ سال، از کار افتادگان معادل ١٠ سال و فوت شدگان معادل ١۴ سال بوده است.

میانگین سن بازنشستگی

بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی

تعداد کل پرونده‌ های فعال مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی تا پایان سال ١٣٩۴معادل دو میلیون و ۵٢۴ هزار
و ١٣٣ پرونده است. از این میان یک میلیون و ۶٣٣ هزار پرونده معادل ۶۵ درصد مربوط به بازنشستگان
سازمان تأمین اجتماعی، ١٣۴ هزار پرونده معادل پنج درصد مربوط به از کار افتادگان
و ٧۵۶ هزار پرونده معادل ٣٠ درصد مربوط به فوت شدگان است.

میانگین سن بازنشستگی در تامین اجتماعی چند سال است

دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده است که ٣٩ درصد بازنشستگان تأمین اجتماعی
از نوعی مزیت برای بازنشستگی پیش از موعد استفاده کرده اند و میانگین سن برقراری بازنشستگی ۵٧ سال است.

میانگین سن فعلی بازنشستگان ۶۵ سال و از کار افتادگان برابر ۵۵ سال است. بنابر نتایج به دست آمده
۶۱ درصد بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی را بازنشستگان عادی و ٣٩ درصد را بازنشستگان پیش از موعد تشکیل می‌ دهند.

میانگین سن بازنشستگی

سازمان تامین اجتماعی

زمان واریز عیدی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی از ١٧ لغایت ٢۵ اسفند ماه به حساب آنان واریز می شود. مجموع اعتبار اختصاص یافته برای پرداخت عیدی بازنشستگان این سازمان حدود ۲۱۰۰ میلیارد تومان است.

عیدی بازنشستگان و مستمری‌ بگیران سازمان تامین اجتماعی براساس حروف الفبا پرداخت می‌ شود. و امروز ۱۹ اسفند ماه عیدی بازنشستگانی که نام خانوادگی آنان با حروف ط، خ، س، ظ، ر، ق آغاز شده است.

دانشجو , ایسنا , ایلنا

تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
تاریخ بروزرسانی : 2018-03-10 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :