هواوی

بانکها و موسسات مالی از معامله ثانویه در بورس منع شدند

بانکها و موسسات مالی از معامله ثانویه در بورس منع شدند اقتصاد

بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای تمام بانک ها و موسسات مجاز کشور را مکلف کرد تا از معامله ثانویه اوراق بهادار در بورس خودداری کنند.

منع معامله ثانویه در بورس

منع معامله ثانویه در بورس , بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای تمام بانک ها و موسسات مجاز کشور را مکلف کرد تا از معامله ثانویه اوراق بهادار در بورس خودداری کنند.
بر این اساس طبق هماهنگی صورت گرفته با سازمان بورس و اوراق بهادار در اجرای مفاد ماده ۲۶ قانون رفع
موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی کشور ، بند الف و تبصره ذیل بند «ب» ماده ۱۰قانون برنامه ششم
توسعه و بند های «الف» و«ب» ماده ۳۶قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ، مقرر گردیده است کلیه معاملات
ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی (صکوک) از قبیل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی صرفا در
بازارهای متشکل اوراق بهادر تحت نظارت سازمان بورس و با رعایت مقررات این بازارهای ف صورت پذیرد .
شایان ذکر است طبق این اطلاعیه ، بانک ها و موسسات اعتباری مجاز به انجام معاملات ثانویه هیچ یک
از انواع اوراق مالی اسلامی در خارج از بازارهای فوق نمی باشند.

منع معامله ثانویه در بورس

مهر

تاریخ بروزرسانی : 2017-08-23 / گردآوری :
/
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
اخبار مرتبط :