دفترچه بیمه |در صورت مفقود شدن دفترچه بیمه چه باید کرد؟

دفترچه بیمه |در صورت مفقود شدن دفترچه بیمه چه باید کرد؟ اقتصاد

بیمه شدگان تامین اجتماعی می توانند در صورت مفقود شدن دفترچه بیمه خود بار دیگر اقدام به دریافت دفترچه کنند.

دفترچه بیمه

افراد بیمه شده برای مراجعه به مراکز درمانی باید دفترچه بیمه خود را به همراه داشته باشند.
گاه پیش می آید که دفترچه درمانی یک بیمه شده مفقود می شود.
در این شرایط فرد بیمه شده باید با مراجعه به یکی از شعب سازمان تامین اجتماعی و تکمیل یک
فرم، نسبت به درخواست صدور دفترچه درمانی المثنی اقدام کند.

دفترچه بیمه

مفقود شدن دفترچه بیمه

بیمه شده باید نسبت به پرداخت جریمه المثنی معادل ۵٠ درصد حداقل دستمزد روزانه برای
مرتبه اول و برای مراتب بعدی معادل یک روز حداقل دستمزد روزانه را پرداخت کند.
اگر علت مفقود شدن دفترچه به دلیل بروز حوادث قهری و غیرمترقبه و یا گزارش نیروی انتظامی مبنی بر سرقت
دفترچه باشد جریمه المثنی اخذ نمی شود.
میزان

در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
تاریخ بروزرسانی : 2017-03-19 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :