مسکن مهر ۹۷ میلیونی آمد + جدول قیمت نهایی واحدهای مسکن مهر

مسکن مهر ۹۷ میلیونی آمد + جدول قیمت نهایی واحدهای مسکن مهر اقتصاد

قیمت نهایی واحدهای باقیمانده مسکن مهر فاز ۸ پردیس اعلام شد که بر اساس آن هزینه ساخت واحدهای آن بسته به متراژ بین ۸۶ تا ۹۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و سهم آورده متقاضیان نیز ۵۶ تا ۶۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.

مسکن مهر ۹۷ میلیونی

مسکن مهر ۹۷ میلیونی ،شرکت عمران پردیس در اطلاعیه جدید خود (شماره ۶۲) ، قیمت نهایی واحدهای مسکن مهر این
شهر و سهم آورده متقاضیان را اعلام کرد.
مطابق اطلاعات این اطلاعیه هزینه تمام شده مسکن مهر شامل هزینه ساخت، انشعابات، سایر هزینه‌ها، محوطه‌سازی و تسهیلات بانکی واحدهای
باقیمانده فاز ۸ اعلام شده است.
موضوع جالب توجه در این اطلاعیه هزینه ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی محوطه‌سازی برای هر واحد است، که پیش‌تر
وزیر راه و شهرسازی مدعی شده بود این پول در دولت یازدهم، دیگر از متقاضیان دریافت نشده و وزارت راه
منابع آنرا تامین کرده است.

جدول قیمت نهایی واحدهای مسکن مهر
مسکن مهر ۹۷ میلیونی
جدول قیمت نهایی واحدهای مسکن مهر
جدول مسکن مهر ۹۷ میلیونی

شرکت عمران پردیس پیش از این طی اطلاعیه‌های شماره ۶۰ و ۶۱ قیمت نهایی (سهم آورده متقاضیان) مسکن مهر را
اعلام کرده بود.
بر این اساس سهم آورده متقاضیان فاز ۹ جدید و ۵ بین ۴۱ تا ۴۳ میلیون تومان، و واحدهای فاز
۸ نیز حداقل ۵۶ و حداکثر ۶۷ میلیون تومان اعلام شد.

شرکت عمران پردیس در اطلاعیه شماره ۶۰ با اعلام قیمت نهایی پروژه‌های مسکن مهر فازهای ۹جدید و ۵ تأکید کرده است؛

«به اطلاع همه متقاضیان محترم مسکن مهر فازهای ۹جدید و ۵ شهر پردیس می‌رساند: به‌دنبال افتتاح تعداد ۴۵۵۰ واحد در
فاز ۱۱ و تعداد ۱۱۳۴ واحد در فاز ۳ در سال جاری، قیمت نهایی تمامی پروژه‌های در حال اجرا در
این دو فاز، تعیین و به این ترتیب گامی مهم در مسیر رفع مشکلات برداشته شد.
در این رابطه تلاش شده است با استفاده از دستورالعمل‌های یکسان ابلاغی، از سوی وزارت راه و شهرسازی و با
بهره‌گیری از منابع داخلی شرکت عمران پردیس، قیمت نهایی پروژه‌ها به‌نحوی تعیین شود که ضمن واقعی بودن، امکان اتمام آنها
نیز فراهم گردد.
همچنین با جدیت تلاش شده است وضعیت مالی متقاضیان در نظر گرفته شده، و بخش قابل توجهی از هزینه‌ها، به‌جای
دریافت از متقاضیان، از محل منابع داخلی تأمین شود، لذا از متقاضیان محترم این پروژه‌ها دعوت می‌گردد، برای آگاهی از
قیمت نهایی به جدول پیوست این اطلاعیه مراجعه نمایند.
در بخشی از اطلاعیه شماره ۶۰ تحویل پیش‌قرارداد مشروط، به واریز ۳۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان آورده از سوی
متقاضیان شده است: «لازم به توضیح است سهم آورده متقاضی بدون احتساب تسهیلات بانکی، و با در نظر گرفتن تیپ
بلوک‌ها و متراژ واحدها، حداقل ۴۱۹ و حداکثر ۴۳۵ میلیون ریال تعیین شده است، در ضمن این شرکت در نظر
دارد از تاریخ ۲۰ آذرماه ۹۵ برای آن دسته از متقاضیانی، که حداقل مبلغ ۳۵۹ میلیون ریال از سهم آورده
خود را واریز کنند، براساس میزان واریزی و اولویت افتتاح اقدام به دعوت از متقاضیان محترم جهت صدور و تحویل
قرارداد پیش‌فروش کند».

توضیحات:

۱) به‌منظور کاهش سهم آورده متقاضیان محترم شرکت عمران شهر جدید پردیس، با اخذ مجوز از مجمع عمومی این شرکت
و تأییدیه وزارت متبوع نسبت به تأمین بخش، قابل توجهی از هزینه‌های پروژه‌ها از منابع داخلی اقدام کرده است.
۲) به‌منظور تحقق برنامه تحویل مرحله به مرحله واحدها، هم‌اکنون اولین زون افتتاح در جنوب بلوار شهید صیاد شیرازی و
مجاور عوارضی آزادراه تهران ــ پردیس، در نظر گرفته شده است که جزئیات آن در اطلاعیه بعدی به اطلاع متقاضیان
محترم خواهد رسید.
بدیهی است تعیین اولویت بعدی افتتاح و تحقق اهداف پیش‌بینی شده ، منوط به مشارکت همه متقاضیان در تکمیل سهم
آورده خود است».

در اطلاعیه شماره ۶۱ این شرکت نیز آمده است؛

«به‌اطلاع همه متقاضیان محترم پروژه‌های شرکت‌های امیرساوالان کومه و پردیس سازان نوید، (اولویت اول افتتاح مسکن مهر فاز ۸ شهر
جدید پردیس) می‌رساند: به‌دنبال افتتاح تعداد ۴۵۵۰ واحد در فاز ۱۱ و تعداد ۱۱۳۴ واحد در فاز ۳ در سال
جاری، قیمت نهایی این پروژه‌ها تعیین و به این ترتیب گامی مهم در مسیر رفع مشکلات برداشته شد.
در این رابطه تلاش شده است با استفاده از دستورالعمل‌های یکسان ابلاغی از سوی وزارت راه و شهرسازی، و با
بهره‌گیری از منابع داخلی شرکت عمران پردیس، قیمت نهایی پروژه‌ها به‌نحوی تعیین شود، که ضمن واقعی بودن، امکان اتمام آنها
نیز فراهم گردد.
همچنین با جدیت تلاش شده است وضعیت مالی متقاضیان در نظر گرفته شده و بخش قابل توجهی از هزینه‌ها، به‌جای
دریافت از متقاضیان، از محل منابع داخلی شرکت عمران شهر جدید پردیس تأمین شود.
لذا از متقاضیان محترم این پروژه‌ها دعوت می‌شود، برای آگاهی از جزئیات قیمت نهایی این پروژه‌ها به جدول پیوست این
اطلاعیه مراجعه کنند.

مسکن مهر ۹۷ میلیونی

لازم به توضیح است سهم آورده متقاضی بدون احتساب تسهیلات بانکی، و با در نظر گرفتن تیپ بلوک‌ها و متراژ
واحدها در پروژه امیرساوالان کومه A, B, C واقع در زون ۲ فاز ۸ شهر جدید پردیس، حداقل ۵۶۲ و
حداکثر ۶۷۴ میلیون ریال تعیین شده است، درضمن این شرکت در نظر دارد به‌زودی برای آن دسته از متقاضیانی، که
حداقل مبلغ ۴۹۵ میلیون ریال از سهم آورده خود را واریز نمایند، براساس میزان واریزی و اولویت افتتاح اقدام به
دعوت از متقاضیان محترم جهت صدور و تحویل قرارداد پیش‌فروش نماید.
همچنین سهم آورده متقاضی بدون احتساب تسهیلات بانکی و با در نظر گرفتن تیپ بلوک‌ها و متراژ واحدها، در پروژه
پردیس سازان نوید واقع در زون ۳ فاز ۸ شهر جدید پردیس، حداقل ۵۸۵ و حداکثر ۶۰۲ میلیون ریال تعیین
شده است، درضمن این شرکت در نظر دارد به‌زودی برای آن دسته از متقاضیانی که حداقل مبلغ ۴۹۵ میلیون ریال،
از سهم آورده خود را واریز نمایند براساس میزان واریزی و اولویت افتتاح اقدام به دعوت از متقاضیان محترم، جهت
صدور و تحویل قرارداد پیش‌فروش کند.

توضیحات:

۱) به‌منظور کاهش سهم آورده متقاضیان محترم شرکت عمران شهر جدید پردیس، با اخذ مجوز از مجمع عمومی این شرکت
و تأییدیه وزارت متبوع نسبت، به تأمین بخش قابل توجهی از هزینه‌های پروژه‌ها از منابع داخلی اقدام نموده است.
۲) به‌منظور تحقق برنامه تحویل مرحله به مرحله واحدها، هم‌اکنون اولین زون افتتاح در فاز ۸ شهر جدید پردیس در
پروژه‌های یادشده در نظر گرفته شده است، که جزئیات آن در اطلاعیه‌های بعدی به اطلاع متقاضیان محترم خواهد رسید.
بدیهی است تعیین اولویت بعدی افتتاح و تحقق اهداف پیش‌بینی شده، منوط به مشارکت همه متقاضیان در تکمیل سهم آورده
خود است».
تسنیم

در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
تاریخ بروزرسانی : 2016-11-29 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :