لغو مرخصی بدون حقوق کارمندان «کار معین» + سند

لغو مرخصی بدون حقوق کارمندان «کار معین» + سند اقتصاد

بر اساس استعلام انجام شده از سازمان اداری و استخدامی کشور، امکان استفاده از مرخصی بدون حقوق برای کارکنان انجام کار مشخص وجود ندارد.

لغو مرخصی بدون دستمزد کارمندان و کارکنان «کار معین»

در گزارشی و بر اساس استعلام انجام شده از سازمان اداری و استخدامی کشور، امکان استفاده از مرخصی بدون حقوق
برای کارکنان انجام کار مشخص یا معین وجود ندارد.
بر همین اساس در استعلام انجام شده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تازگی از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی جدا شده، آمده است: با توجه به عدم پیش بینی مرخصی های بدونه حقوق در قرارداد
کارکنان “انجام کار مشخص” امکان برخورداری از این مرخصی در طول قرارداد یکساله وجود ندارد و نخواهد داشت.

مرخصی بدون حقوق

سند لغو مرخصی بدون حقوق کارمندان «کار معین»

تسنیم

سانسور عجیب صداوسیما در بازی فوتسال ایران و آمریکا
تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
تاریخ بروزرسانی : 2017-01-29 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :