نوسانات قیمتی ۸ گروه کالایی در آستانه نوروز

نوسانات قیمتی ۸ گروه کالایی در آستانه نوروز اقتصاد

بر اساس گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران، قیمت هشت گروه کالایی در آستانه فرارسیدن سال نو، با تغییرات محسوسی مواجه نشده؛ اگرچه تخم‌مرغ و لبنیات در صف گرانی‌ها قرار دارند.

قیمت هشت گروه کالایی

قیمت هشت گروه کالایی ,به گزارش مرکز آمار ایران، گزارش متوسط قیمت مناطق شهری کل کشور برای اقلام خوراکی منتخب در بهمن ماه ١٣٩۶ را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، متوسط قیمت یک کیلوگرم برنج ایرانی (هاشمی) درجه یک در بهمن ماه سال جاری ١٣۴۶٢۶ ریال بوده است که با توجه به این اطلاع در دی ماه (١٣۴٣٠٩ ریال) تغییر محسوسی نداشته است. گروه نان و غلات متوسط قیمت یک کیلوگرم برنج ایرانی (هاشمی) درجه یک در بهمن ماه سال جاری ١٣۴۶٢۶ ریال بوده است که با توجه به این اطلاع در دی ماه (١٣۴٣٠٩ ریال) تغییر محسوسی نداشته است. درماه مذکور متوسط قیمت یک کیلوگرم برنج خارجی درجه یک ۶۵٠٣٧ ریال بوده است که نسبت به ماه قبل (۶٢٣٨۴ ریال)، ۴,٢۵ درصد افزایش داشته است. گروه گوشت قرمز و سفید و فرآورده های آنها متوسط قیمت یک کیلوگرم گوشت گوسفند در این ماه به ۴٠٧١۶١ ریال رسیده است که نسبت به ماه قبل (۴٠۶٠٢٧ ریال)، تغییر محسوسی نداشته است. متوسط قیمت یک کیلوگرم گوشت گاو یا گوساله (در بهمن ماه ٣٨٧٠۵۵ ریال و دی ماه (٣٨۶٨۶٠ ریال) تغییر محسوسی نداشته است. در این گروه متوسط قیمت یک کیلوگرم مرغ ماشینی با افزایش ٣,١٨ درصدی مواجه بوده است (بهمن ماه ٧۴۶٢٨ ریال و دی ٧٢٣٢۵ ریال.)

اعلام قیمت هشت گروه کالایی

گروه شیر، پنیر و تخم مرغ متوسط قیمت یک لیتر شیر پاستوریزه ٢٨٢٢۴ ریال و یک کیلوگرم ماست پاستوریزه ٣٨٩٨٨ ریال می باشد که نسبت به ماه قبل به ترتیب ٠,۵٩ و ٠.٨۵ درصد افزایش قیمت داشته اند. در این ماه قیمت یک بسته ۵٠٠ گرمی پنیر ایرانی پاستوریزه ۵٩٣٣۴ ریال است که نسبت به ماه قبل  تغییر محسوسی نداشته است. همچنین متوسط قیمت یک کیلوگرم تخم مرغ ماشینی در بهمن ماه برابر ٨١۶٠٨ ریال است که نسبت به ماه قبل (٨٠۴٠۶ ریال) با افزایش ١.۵ درصدی مواجه بوده است.  گروه روغن ها و چربی ها متوسط قیمت یک بسته ١٠٠ گرمی کره پاستوریزه (کره حیوانی) ٣٣۵۵٣ ریال است که نسبت به دی ماه ٠,۴۵درصد افزایش داشته است. در این گروه متوسط قیمت یک بطری ٩٠٠ گرمی روغن مایع ۵٣٨۵٧ ریال است که تغییر محسوسی نسبت به ماه قبل نداشته است. گروه میوه و خشکبار متوسط قیمت یک کیلوگرم موز در بهمن ماه ۶٢۴٨۶ ریال بوده است که نسبت به ماه قبل (۵۶١٨٢ ریال) با افزایش ١١,٢٢ درصدی مواجه شده است. متوسط قیمت یک کیلوگرم سیب درختی زرد در بهمن ماه ٣٧۶٠٢ ریال بوده که نسبت به ماه قبل (٣٧٨٢٣ ریال) تغییر محسوسی نداشته است. متوسط قیمت پرتقال محصول داخل در بهمن ماه ٣٣۵٣۶ ریال است که نسبت به ماه قبل (٣٣٣٧٧ ریال) تغییر محسوسی نداشته است .

قیمت هشت گروه کالایی

قیمت کالاهای اساسی

گروه سبزیجات متوسط قیمت یک کیلوگرم خیار در بهمن ماه ٢٨۴٠۴ ریال و یک کیلوگرم گوجه فرنگی ٢٢٧٠۶ ریال بوده که نسبت به ماه قبل به ترتیب ۵,۶١ و ١۴.۵٩ درصد کاهش داشته اند. متوسط قیمت یک کیلوگرم سیب زمینی ١٧٧٩٩ ریال که نسبت به ماه قبل (١٧٣١٨ ریال) ٢.٧٨ درصد افزایش داشته است. متوسط قیمت یک کیلوگرم پیاز ٢۵۴٨٣ ریال بوده که نسبت به ماه قبل ١۵.۵٩ درصد افزایش داشته است. گروه قند، شکر، شیرینی ها و چای متوسط قیمت یک کیلوگرم قند در بهمن ماه ۴٠٨١١ ریال است که نسبت به ماه قبل (۴٠٧٠٧ ریال) ٠,٢۶ درصد افزایش داشته است. متوسط قیمت یک بسته ۵٠٠ گرمی چای خارجی در بهمن ماه ٢١٢٣۵٧ ریال است که نسبت به ماه قبل (٢٠٨٨٨٧ ریال) افزایش ١.۶۶ درصدی داشته است. گروه محصولات خوراکی طبقه بندی نشده درجای دیگر متوسط قیمت یک کیلوگرم رب گوجه فرنگی در بهمن ماه ۵۶۶٠٧ ریال است که نسبت به ماه قبل (۵۵٩٢٧ ریال) ١,٢٢ درصد افزایش داشته است. اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است. مهر

سانسور عجیب صداوسیما در بازی فوتسال ایران و آمریکا
رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
تاریخ بروزرسانی : 2018-02-27 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :