شرایط دریافت کمک هزینه ازدواج از سازمان تامین اجتماعی

شرایط دریافت کمک هزینه ازدواج از سازمان تامین اجتماعی اقتصاد

سازمان تامین اجتماعی به افراد بیمه شده تحت پوشش خود، کمک هزینه ازدواج پرداخت می کند.

شرایط دریافت کمک هزینه ازدواج

شرایط دریافت کمک هزینه ازدواج , سازمان تامین اجتماعی به افراد بیمه شده تحت پوشش خود، کمک هزینه ازدواج پرداخت
می کند.
طبق ماده “٨۵” قانون تامین اجتماعی بیمه شدگان مشمول دریافت کمک هزینه ازدواج شوند.

شرایط لازم برای دریافت کمک هزینه ازدواج به شرح ذیل است:

۱٫
ازدواج بیمه شده برای اولین بار باشد.
۲٫
عقد دائم بوده و در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد.
۳٫
در تاریخ ازدواج ارتباط بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشد.
۴٫
بیمه شده طی مدت ۵ سال قبل از ازدواج سابقه ٧٢٠ روز کار و پرداخت حق بیمه را داشته
باشد.

مدارکی لازم برای دریافت کمک هزینه ازدواج

١– اصل و تصویر صفحات مورد نیاز عقدنامه ٢– اصل و تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه زوجین ٣– فرم
تعهدکتبی بیمه شده مبنی بر اولین ازدواج

شرایط دریافت کمک هزینه ازدواج

شرایط دریافت کمک هزینه ازدواج

در صورتی که مبلغ کمک ازدواج محاسبه
شده کمتر از حداقل دستمزد تاریخ ازدواج باشد، مبلغ قابل پرداخت به حداقل دستمزد سال وقوع عقد افزایش می
یابد.
گفتنی است، در صورت استحقاق طرفین عقد، کمک ازدواج به هر دو نفر پرداخت خواهد شد.
میزان

رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
تاریخ بروزرسانی : 2017-03-28 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :