سود سهام عدالت ۳۵ هزار تومان تا این لحظه

سود سهام عدالت ۳۵ هزار تومان تا این لحظه اقتصاد

با شناسایی ۱۷۰۰ میلیارد تومان سود سهام عدالت تا کنون سهم هر سهامدار از سود به ۳۵ هزار تومان رسیده است.

سود سهام عدالت ۳۵ هزار تومان

سود سهام عدالت ۳۵ هزار تومان ,سهم سود طرح سهام عدالت از مجموع سود مصوب تقسیم شده در مجامع
عمومی شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت در سال جاری که تا کنون جلسات مجامع عمومی آن شرکت ها تشکیل و برگزار شده، به مبلغ ۱۷۰۰ میلیارد تومان بالغ شده است.
این میزان سود متعلق به ۴۹ میلیون نفر مشمولین سهام عدالت است و این شرکت ها مطابق قانون تجارت
۸ ماه فرصت دارند تا سود سهام تقسیم شده خود را توزیع کنند و سازمان خصوصی سازی نیز
موظف است این سود توزیع شده را به حساب مشمولین سهام عدالت واریز نماید.

سود سهام عدالت ۳۵ هزار تومان

پرداخت سود سهام عدالت

تسنیم

تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
سانسور عجیب صداوسیما در بازی فوتسال ایران و آمریکا
تاریخ بروزرسانی : 2017-07-16 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :