شرایط و میزان حق بیمه مشاغل نیمه وقت

شرایط و میزان حق بیمه مشاغل نیمه وقت اقتصاد

بر اساس قوانین تامین اجتماعی، میزان حق بیمه شاغلان مشاغل نیمه‌وقت همانند بیمه‌شدگان اجباری است.

حق بیمه مشاغل نیمه وقت

حق بیمه مشاغل نیمه وقت ,بر اساس قوانین تامین اجتماعی، میزان حق بیمه شاغلان مشاغل نیمه‌وقت همانند بیمه‌شدگان اجباری
است.
شاغلان مشاغل نیمه وقت مانند منشی مطب پزشکان و معلمان حق التدریس مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند و بیمه‌شده
اجباری محسوب می‌شوند و کارفرما باید پس از کسر حق بیمه سهم بیمه‌شده و به اضافه سهم خود، حق بیمه
آنها را به طور کامل پرداخت کند.
طبق مواد ٣٢ و١١١ قانون تأمین اجتماعی، حق بیمه می‌بایست به مأخذ کل درآمد ماهانه آنها احتساب و دریافت
شود و این حق بیمه در هیچ مورد نباید از حق بیمه‌ای که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق می‌گیرد،
کمتر باشد و بر همان اساس تعهدات پرداختی نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.

حق بیمه مشاغل نیمه وقت

حق بیمه مشاغل نیمه وقت

بر اساس گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی ، کارفرما می‌بایست طبق
تکلیف قانونی مقرر در ماده ٣٩ قانون و آئین نامه اجرایی آن صرفنظر از نوع قرارداد کار و ساعات کارکرد
روزانه، صورت مزد و حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه کارکنان را با درج روزهای کارکرد و رعایت حداقل
و حداکثر دستمزد روزانه تنظیم و به شعبه ذیربط تامین اجتماعی ارسال کند.
مهر

در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
تاریخ بروزرسانی : 2017-06-05 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :