بخشنامه جدید نرخ کارمزد خدمات بانکی ابلاغ شد

بخشنامه جدید نرخ کارمزد خدمات بانکی ابلاغ شد اقتصاد

بانک مرکزی، تغییرات جزیی در بخشنامه نرخ کارمزد خدمات بانکی درخصوص انواع و میزان حداکثر و حداقل نرخ‌های قابل وصول کارمزد خدمات بانکی (ریالی) اعمال و به بانک‌ها ابلاغ کرد.

بخشنامه جدید نرخ کارمزد خدمات بانکی

بخشنامه جدید نرخ کارمزد خدمات بانکی , بانک مرکزی پیرو بخشنامه شماره ۲۱۸۵۴۶‌/۹۵ مورخ ۱۱‌/۷‌/۹۵ موضوع حداکثر نرخ‌های قابل وصول
کارمزد خدمات بانکی (ریالی) و با عنایت به طرح برخی ابهامات از سوی شبکه بانکی کشور مقرر شد: ۱-
کارمزد ضمانتنامه های دارای وثائق ترکیبی (ردیف شماره ۱)، پس از کسر سپرده نقدی از مبلغ کل ضمانتنامه، متناسب
با سهم هر یک از وثائق و نرخ های متناظرآن، محاسبه می‌شود.
۲- نوع خدمت مندرج در بند ۹‌-۱‌-۶ ردیف ۶، به «چک های واگذاری عهده سایر بانک‌ها» تغییر یابد و کارمزد
مربوط متوجه ذینفع چک خواهد بود.

بخشنامه جدید نرخ کارمزد خدمات بانکی

بخشنامه جدید نرخ کارمزد خدمات بانکی

۳- کارمزد صدور دسته چک موضوع ردیف ۱۱‌-۱‌-۶ پس از شخصی
سازی، بر اساس سیستم صیاد هر برگ به مبلغ ۱.۲۰۰ ریال خواهد بود.
ضمناً مجدداً تاکید می شود بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند به منظور رقابت با یکدیگر، حداکثر تا ۳۰ درصد
مبالغ مندرج در جداول ابلاغی، نرخ‌های کارمزد کمتری را اعمال کنند.
بانک مرکزی

آواز عاشقانه مهرداد میناوند در مراسم ازدواج لاکچری اش
بازیگران مرد که در نقش زن بازی کردند از اکبر عبدی تا امین حیایی
تاریخ بروزرسانی : 2017-05-23 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :