هزینه کارت به کارت |افزایش نامحسوس کارمزد خدمات کارت به کارت

هزینه کارت به کارت |افزایش نامحسوس کارمزد خدمات کارت به کارت اقتصاد

با توجه به اینکه کارمزد خدمات کارت به کارت از سوی بانک مرکزی ۵۰۰ تا ۹۰۰ تومان اعلام شده است،در این میان هستند برخی از بانک‌های که هزینه این خدمت بانکی را به صورت نامحسوس افزایش داده‌اند.

افزایش نامحسوس هزینه کارت به کارت

هزینه کارت به کارت ,طبق بخشنامه بانک مرکزی برای انتقال وجه و استفاده از خدمات بانکی کارمزدی وجود دارد
که این مبلغ براساس میزان جابه‌جایی پول متفاوت است.
کارمزد خدمات کارت به کارت شبکه بانکی تا میزان یک میلیون تومان مبلغ ۵۰۰ تومان کارمزد و به میزان هر
یک میلیون تومان بعدی ۲۰۰ تومان به صورت پلکانی اضافه می‌شود.
طبق بخش‌نامه بانک مرکزی استفاده کنندگان از این خدمات درصورتی که از یک حساب به حساب دیگر در همان بانک
باشد هیچ کارمزدی پرداخت نمی‌کنند، به عنوان مثال اگر حساب مقصد بانک ملت باشد و حساب مبداء نیز بانک ملت باشد هیچ کارمزدی کسر نمی‌شود.
در زمانی که مشتری بخواهد از کارت خود به کارت دیگری که در بانک دیگری است مبلغی از طریق عابربانک‌ها واریز کند، مبلغی هم برای کارمزد از حساب فرد واریز کننده به صورت همزمان کسر خواهد شد که
این مبلغ براساس میزان جابه‌جایی پول متفاوت می‌شود.

هزینه کارت به کارت

هزینه کارت به کارت

براساس بخش‌نامه بانک مرکزی تا مبلغ یک میلیون تومان مبلغ ۵۰۰ تومان کارمزد کسر شده و به ازای
هر یک میلیون تومان اضافه ۲۰۰ تومان به رقم فوق افزوده می‌شود، بنابراین برای مبلغ سه میلیون تومان مبلغ ۹۰۰
تومان از حساب فرد واریز کننده کسر خواهد شد.
جزئیات مبلغ کارمزد شامل یک هزار ریال سهم مرکز شتاب، ۵۰۰ ریال سهم بانک مبدا و سه هزار ریال سهم
اپراوتور یا بانک پذیرنده دتور انتقال است.
با این وجود برخی بانک‌ها در روز های گذشته به طور نا محسوس اقدام به افزایش کارمزد کارت به کارت برای مبلغ ۲ میلیون از ۵۰۰ تومان به ۷۰۰ تومان و مبلغ ۳ میلیون به ۷۰۰ تومان و به
همین ترتیب با افزایش مبلغ مورد نظر میزان کارمزد از حساب شخص نیز افزایش می‌یابد و در واقع به میزان
کامزد ۲۰۰ تومان اضافه شده است.
شاید این افزایش هزینه در مبالغ کوچک و ناچیز آنقدرهای هم به چشم نیاید ولی هر میزان که مبلغ برای
کارت به کارت افزایش یابد هزینه کارمزد نیز به نسبت بالا خواهد رفت و در این صورت توجه افراد به
این افزایش قیمت جلب خواهد شد.
حال باید دید این افزایش غیر متعارف کارمزد برای هزینه کارت به کارت آیا در میان تمامی بانک‌ها بی سر
و صدا باب خواهد شد و یا تنها برخی از بانک‌ها قانون را دور می‌زنند.
میزان

تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
سانسور عجیب صداوسیما در بازی فوتسال ایران و آمریکا
تاریخ بروزرسانی : 2017-02-14 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :