افزایش سقف پرداخت خسارت مالی بدون کروکی

افزایش سقف پرداخت خسارت مالی بدون کروکی اقتصاد

بیمه ایران از افزایش سقف پرداخت خسارت مالی بدون کروکی بیمه نامه های شخص ثالث درحوادث رانندگی به ۷ میلیون تومان خبرداد که بخشنامه آن به واحدهای اجرایی هم ابلاغ شده است.

افزایش سقف پرداخت خسارت مالی

افزایش سقف پرداخت خسارت مالی ,مدیریت بیمه های اتومبیل بیمه ایران با صدور دستورالعملی به واحدهای اجرایی خود اعلام
کرد : با عنایت به افزایش نرخ دیه در سال ۱۳۹۶ و ابلاغ ارقام تعهدات جدید خسارت بدنی و مالی
بیمه شخص ثالث از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی، سقف پرداخت خسارت مالی بدون کروکی بیمه نامه های
شخص ثالث منوط به تحقق شرایط مندرج در قانون، ۷۰ میلیون ریال اعلام می شود.
بیمه مرکزی ایران در بخشنامه خود، تمامی شرکت های بیمه کشور را موظف کرد از ابتدای فروردین ۹۶ بیمه نامه
شخص ثالث را با تعهدات بدنی ۲۸۰ میلیون تومان (معادل دیه ماههای حرام) و تعهدات مالی حداقل ۷ میلیون تومان
و بیمه حوادث راننده را با تعهدات بدنی حداقل ۲۱۰۰ میلیون تومان صادر کنند.

افزایش سقف پرداخت خسارت مالی

افزایش سقف پرداخت خسارت مالی

بر اساس این بخشنامه باتوجه به اینکه در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به
شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵۵، جبران کسری پوشش بیمه نامه شخص ثالث در
بخش تعهدات بدنی که ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه باشد، برعهده صندوق تامین خسارت های بدنی قرار گرفته است،
لذا دریافت الحاقیه افزایش تهعدات بدنی بیمه شخص ثالث برای کلیه بیمه نامه های صادره از ابتدای سال ۱۳۹۵منتفی است.
جام جم آنلاین

در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
تاریخ بروزرسانی : 2017-04-22 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :