تیمم

مواردی که می‌توان بجای غسل، تیمم کرد!

مواردی که می‌توان بجای غسل، تیمم کرد!

در این مطلب به موضوع احکام تیمم و شرایط تیمم به جای غسل پرداخته ایم.

تیمم عروس خانم در شب عروسی چه احکامی دارد؟

تیمم عروس خانم در شب عروسی چه احکامی دارد؟

تیمم عروس خانم در شب عروسی اش از جمله مسائلی است که همیشه جای سوال دارد.

تیمم کردن چه فایده ای دارد؟

تیمم کردن چه فایده ای دارد؟

تیمم کردن بر زمین شوره‌زار هرگاه نمک روی آن را نگرفته باشد مکروه است و گرنه...

در چه صورت غسل جنابت بر زن واجب می شود؟

در چه صورت غسل جنابت بر زن واجب می شود؟

از دو راه جنابت حاصل می شود: ۱) نزدیکی و آمیزش جنسی، اگرچه منی بیرون نیاید....