مهمترین اصل روزه داری

روزه داری یکی از امور واجب در دین اسلام می باشد که احکام مشخصی دارد در این مطلب به احکام روزه و مهمترین اصول روزه داری پرداخته ایم.

آیا سیگار کشیدن روزه را باطل می‌کند؟

سیگار کشیدن در هنگام روزه داری , احتیاط واجب آن است که روزه‌‏دار از دودهاى انواع دخانیات و نیز مواد مخدّرى که از راه بینى یا زیر زبان جذب مى ‌‏شود خوددارى کند.

روزه بر چه کسانی واجب نیست ؟

روزه بر چه کسانی واجب نیست , کسى که به واسطه پیرى روزه نگرفته، اگر بعد از ماه رمضان بتواند روزه بگیرد، بنابر احتیاط واجب باید قضاى روزهایى را که نگرفته بجا آورد.

فضیلت روزه ماه رمضان

فرد روزه دار تمام کارهایش عبادت محسوب می شود حتی هنگامی که در خواب است برای او ثواب نوشته می شود

دعا کردن در ماه رمضان

از روز اول ماه رمضان درهای لطف و رحمت خدا به روی بندگانش گشوده می شود و این درها یک ماه باز هستند