ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ‏ | ده خصلت از میان خصوصیات برتر رسول خدا

ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ‏ | ده خصلت از میان خصوصیات برتر رسول خدا دین و اندیشه

ده‌ ﺧﺼﻠﺖ ﺍﺯ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ‏(ص)

ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ‏(ص)

ده‌ ﺧﺼﻠﺖ ﺍﺯ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ‏(ص) : پیامبری که سراسر وجودش سرشار از محبت به پیروانش بود و فرستاده شد
تا رحمتی برای جهانیان باشد.

ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ‏(ص)

ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ‏(ص)
ده‌ ﺧﺼﻠﺖ ﺍﺯ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ‏(ص)

از میان خصوصیات برتر رسول خدا(ص)ده خصلت از بین روایات، انتخاب شده که در این گزارش به آنها
پرداخته می شود.
۱- از بیماران عیادت می کرد اگرچه دور افتاده ترین نقطه مدینه بود.
۲- سراغ اصحاب خود را می گرفت و همواره جویای حال آنان می شد.
۳- اصحاب را به بهترین نام هایشان صدا می زد.
۴- با اصحابش در کارها بسیار مشورت می کرد و بر آن تاکید می فرمود.
۵- در جمع یارانش دایره وار می نشست و اگر غریبه ای بر آنان وارد می شد نمی توانست تشخیص
دهد که پیامبر کدامیک از ایشان است.
۶- میان یارانش انس و الفت برقرار می کرد.
۷- وفادارترین مردم به عهد و پیمان بود.
۸- هرگاه چیزی به فقیر می بخشید به دست خودش می داد و به کسی حواله نمی کرد.
۹- اگر در حال نماز بود و کسی پیش او می آمد نمازش را کوتاه می کرد.
۱۰- اگر در حال نماز بود و کودکی گریه می کرد نمازش را کوتاه می کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان

تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
تاریخ بروزرسانی : 2016-12-14 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :