گرفتن و کشتن جن واقعیت دارد؟

گرفتن و کشتن جن واقعیت دارد؟

گرفتن جن واژه «جنّ» ۲۲ بار در قرآن ذکر شده، و روی هم الفاظ « جنّ، جانّ و جِنّه ۳۲ بار در ۳۱ آیه آمده است.در کتابهای آسمانی دیگر نیز به نامهای « جنّ ، جانّ، ابلیس، شیطان و شیاطین» نام برده شده است. جن در لغت در مفردات، راغب اصفهانی در معنای جنّ آورده […]

گرفتن جن

واژه «جنّ» ۲۲ بار در قرآن ذکر شده، و روی هم الفاظ « جنّ، جانّ و جِنّه
۳۲ بار در ۳۱ آیه آمده است.
در کتابهای آسمانی دیگر نیز به نامهای « جنّ ، جانّ، ابلیس، شیطان و شیاطین» نام برده شده است.

جن در لغت

در مفردات، راغب اصفهانی در معنای جنّ آورده است: اصل کلمه جنّ «پنهان و پوشیده بودن شئ از حواسّ است.
به کودک در شکم هم از آن جهت «جنین» گویند که ناپیداست و «مجنون» از آن جهت که آثار و
نشانی از عقل در او دیده نمی شود، و «جُنّ» به معنی سپر که جنگجو سر و گردن خود را
با آن می پوشاند.

جن و شیاطین عبارت از اشخاصی نیستند که قابل رویت باشند و جسم داشته باشند و مانند انسان و حیوانات
رفت و آمد داشته باشند، بلکه آنها اجسامی هستند هوائی که قادرند به اشکال مختلف شکل گیرند و دارای عقل
و فهم هستند و قدرت دارند کارهای سخت و طاقت فرسا انجام دهند.

ماهیت جن :

خلقت جن از آتش است اما نه آتش شناخته شده بلکه سخن از نوعی آتش است برای اینکه گفته شده
نار و به همین جهت مراد آتش معمولی نیست.
در این مورد خدا به دو نوع از مرحله خلقت جن اشاره کرده وَ الْجَانَّ خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نارِ
السَّمُومِ[حجر/۲۷] و جن را پیش از آن، از آتش گرم و سوزان خلق کردیم.
وَ خَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍ[الرحمن/۱۵] و جنّ را از شعله هاى مختلط و متحرّک آتش خلق کرد.

یک مرحله مارج و دیگری نار، مارج در این جا منظور اختلاط شعله های آتش میباشد و بعضی گفته اند
که معنی تحرک نیز در آن هست که تفاسیر آن را به شعله های بی دود تفسیر کرده اند.
مارج مرحله دیگر از نار است و نار خودش قابل رویت است ولی مارج محصول نادیدنی از آتش است که
همان انرژی حاصله از آتش است که حرکت کننده و نفوذ کننده و همراه با ارتعاش است یا همان امواج
حرارتی یا چیزی حاصل از امواج حرارتی است .

جن و شیاطین عبارت از اشخاصی نیستند که قابل رویت باشند و جسم داشته باشند و مانند انسان و حیوانات
رفت و آمد داشته باشند، بلکه آنها اجسامی هستند هوائی که قادرند به اشکال مختلف شکل گیرند و دارای عقل
و فهم هستند و قدرت دارند کارهای سخت و طاقت فرسا انجام دهند.

خلقت جن پیش از انسان

چرا واژه جن در قرآن مقدم بر نام انسان ذکر شده؟در سوره حجر آیه ۲۷ مى خوانیم: وَ الْجَانَّ خَلَقْناهُ
مِنْ قَبْلُ مِنْ نارِ السَّمُومِ: ما جن را پیش از آن (پیش از آفرینش انسان) از آتش سوزان آفریدیم”.
با اینکه از آیات قرآن به خوبى استفاده مى شود که انسانها برتر از طائفه جن هستند، با اینحال نام
آنها را در آیه فوق بر” انسان” مقدم داشته، ظاهرا این به خاطر آن است که آفرینش آنها قبل از
آفرینش انسان بوده.

برداشت نکاتی از آیات قرآن پیرامون جن

« جنّ » چنان که از مفهوم لغوى این کلمه به دست آمد موجودى است ناپیدا که مشخصات زیادى در
قرآن براى او ذکر شده، از جمله اینکه:۱-موجودى است که از شعله آتش آفریده شده، بر خلاف انسان که از
خاک آفریده شده است، (وَ خَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍ )(الرحمن- ۱۵) ۲-داراى علم و ادراک و تشخیص حق
از باطل و قدرت منطق و استدلال است (آیات مختلف سوره جن).۳- داراى تکلیف و مسئولیت است (آیات سوره جن
و سوره الرحمن).۴- گروهى از آنها مؤمن صالح و گروهى کافرند (وَ أَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَ مِنَّا دُونَ ذلِکَ) (جن
۱۱).۵- آنها داراى حشر و نشر و معادند (أَمَّا الْقاسِطُونَ فَکانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً) (جن ۱۵).۶- آنها قدرت نفوذ در آسمانها
و خبرگیرى و استراق سمع داشتند، و بعدا ممنوع شدند (وَ أَنَّا کُنَّا نَقْعُدُ مِنْها مَقاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ یَسْتَمِعِ الْآنَ
یَجِدْ لَهُ شِهاباً رَصَداً) (جن ۹).

۷- آنها با بعضى انسانها ارتباط برقرار مى کردند و با آگاهى محدودى که نسبت به بعضى از اسرار نهانى
داشتند به اغواى انسانها مى پرداختند.
(وَ أَنَّهُ کانَ رِجالٌ مِنَ الْإِنْسِ یَعُوذُونَ بِرِجالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزادُوهُمْ رَهَقاً) (جن ۶).اصل وجود جن بنا بر آیات و
روایات فراوان قابل انکار نیست ولی جزئیات وجودی و مباحث دیگر مرتبط با آن به گونه ای با خرافات و
اوهام آمیخته است که اعتمادی بر آن ها نیست.

۸- در میان آنها افرادى یافت مى شوند که از قدرت زیادى برخوردارند، همانگونه که در میان انسانها نیز چنین
است (قالَ عِفْرِیتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِیکَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقامِکَ)” یکى از گردنکشان جن به سلیمان گفت
من تخت ملکه سبا را پیش از آنکه از جاى برخیزى از سرزمین او به اینجا مى آورم”! (نمل ۳۹).

۸- آنها قدرت بر انجام بعضى کارهاى مورد نیاز انسان دارند (وَ مِنَ الْجِنِّ مَنْ یَعْمَلُ بَیْنَ یَدَیْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ…
یَعْمَلُونَ لَهُ ما یَشاءُ مِنْ مَحارِیبَ وَ تَماثِیلَ وَ جِفانٍ کَالْجَوابِ):” گروهى از جن پیش روى سلیمان به اذن پروردگار
کار مى کردند، و براى او معبدها، تمثالها، و ظروف بزرگ غذا تهیه مى کردند” (سبا ۱۲- ۱۳).

خرافه های جن

جنّ از نظر آیات قرآن و روایات وجود دارد و درباره این موجود ناپیدا سخن گفته شده است ولى مى
دانیم مردم عوام و ناآگاه خرافات زیادى درباره این موجود ساخته اند که با عقل و منطق سازگار نمی باشد
و به همین جهت یک چهره خرافى و غیر منطقى به این موجود داده که وقتى کلمه جن گفته مى
شود مشتى خرافات نیز با آن تداعى مى شود از جمله اینکه آنها را با اشکال غریب و عجیب و
وحشتناک، و موجوداتى دم دار و سم دار!، موذى و پر آزار، کینه توز و بد رفتار که ممکن است
از ریختن یک ظرف آب داغ در یک نقطه خالى، خانه هایى را به آتش کشند! و یا کشتن و
گرفتن آن ها و موهومات دیگرى از این قبیل.

موجودی که از نظر فیزیکی وجود ندارد چطور می تواند کشتن آن صورت بگیرد! این ها خرافه ها و شایعاتی
است که با ماهیت جن سازگار نمی باشد.
جنّ اصلا جسم ندارد و جسمانی نیست و همانطور که با توجه به آیات بیان شد از آتش است
و این آتش از جنس آتش عنصرى نیست؛ زیرا از خود گرما برون نمى دهد.

به هر حال از یک سو قرآن کلام ناطق صادق، خبر از وجود جنّ با ویژگیهایى که در بالا ذکر
شد داده است، و از سوى دیگر هیچ دلیل عقلى بر نفى آن وجود ندارد، بنا بر این باید آن
را پذیرفت، و از توجیهات غلط و ناروا باید بر حذر بود همانگونه که از خرافات عوام در این قسمت
باید اجتناب کرد.

کلام آخر:

اصل وجود جنّ بنا بر آیات و روایات فراوان قابل انکار نیست ولی جزئیات وجودی و مباحث دیگر مرتبط با
آن به گونه ای با خرافات و اوهام آمیخته است که اعتمادی بر آن ها نیست.

تبیان

آگهی استخدام همکار در سایت های نیک صالحی و پرشین وی
مناسب ترین کفش برای دویدن و پیاده روی + عکس
2015-11-24
امتیاز بدهید
امتیاز : 4 تعداد رای : 1
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
بازار سهسامسونگکفش پاشنه مخفیتور استانبول
دکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریمهر پرواز
ختم ۷ روزه سوره توحید بسیار قوی برای محبت
ختم ۷ روزه سوره توحید بسیار قوی برای محبت
تبدیل گناهان به حسنات با انجام این عمل
تبدیل گناهان به حسنات با انجام این عمل
ختم اسم اعظم الهی و خواص بینظیرش
ختم اسم اعظم الهی و خواص بینظیرش
عواقب شوم لقمه حرام در زندگی انسان ها
عواقب شوم لقمه حرام در زندگی انسان ها
رفع استرس و دلشوره با خواندن این دعای کارگشا
رفع استرس و دلشوره با خواندن این دعای کارگشا
ختم سریع التاثیر تا سه روز
ختم سریع التاثیر تا سه روز
آرامش دل انسان با ذکر و نماز‌ چه زمان میسر نیست
آرامش دل انسان با ذکر و نماز‌ چه زمان میسر نیست
ذکری مجرب جهت خانه دار شدن و توانگری
ذکری مجرب جهت خانه دار شدن و توانگری
بازار سهسامسونگکفش پاشنه مخفیتور استانبولدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریمهر پرواز