کیفر شدید ترک عدالت

کیفر شدید ترک عدالتدین و اندیشه

حسرت در قیامت: امام صادق علیه السّلام فرمود: ولایت ما جز با عمل به دست نمی آید و به راستی شدیدترین حسرت در روز قیامت از آنِ مردی است که از عدالت سخن بگوید ولی در عمل بر خلاف آن رفتار کند.۱ بدگمانی در جامعه: در جامعه ای که عدالت در آن برقرار است بدگمانی […]

حسرت در قیامت: امام صادق علیه السّلام فرمود: ولایت ما جز با عمل به دست نمی آید و به راستی
شدیدترین حسرت در روز قیامت از آنِ مردی است که از عدالت سخن بگوید ولی در عمل بر خلاف آن
رفتار کند.۱ بدگمانی در جامعه: در جامعه ای که عدالت در آن برقرار است بدگمانی و سوء ظن معنا ندارد
و خوب است در همه چیز حمل به صحت شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شده باشد.
امام هادی علیه السّلام می فرماید: در دوران غلبه عدالت پیشگی بر ستمگری، بدگمانی به دیگران نارواست و در زمان
چیرگی ستمگری بر عدالت، اعتماد و خوش بینی به دیگران خطاست، مگر آنکه به بدی یا خوبی کسی علم داشته
باشی.۲ منبع: ۱.
مصادقه الاخوان، ص۳۵.
۲.
اعلام الدین، ص۳۱۲.
۳.
مفاتیح الحیات، ص۴۸۳.
تاریخ بروزرسانی : 2013-02-21 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو