کاربرد اسماء الحسنی برای حاجت های مختلف

کاربرد اسماء الحسنی برای حاجت های مختلف دین و اندیشه

کاربرد و خواص اسماء الحسنی و دعای تضمینی امام علی برای حاجت روایی

اسماء حسنی خواص عجیب و شگفت انگیزی دارند و خواندن و مداومت کردن به این ذکرها
موجب آسان شدن مشکلات و حاجت روایی می شود. هر کسی بیماری داشته باشد و
۱۰۰ بار ذکر السلام را برای مریضی بخواند به اذن پروردگار شفا می یابد زیرا در این نام شفای
بیماران و سلامت از آفات و بیماری هاست. در قسمت زیر کاربرد اسماء الحسنی را قرار
داده ایم. برای آشنایی با کاربرد و خواص عجیب این ذکر ها در سایت نیک صالحی همراه
ما باشید.

کاربرد اسماء الحسنی

اَلْمَلِکْ: از خاصیت‌های این نام دوام ملک و قدرت است برای کسی که هر روز ۹۰ مرتبه بر ذکر
«یا مَلِک» مداومت نماید.
سپس خدا او را از مردم بی‌نیاز می‌کند و در دنیا و آخرت آقا و سرور قرار می‌دهد.اَلْقُدّوُسْ :
اگر کسی در میان جمع ۱۷۰ بار این نام را ذکر کند درون او از پستی‌ها و دنائت‌ها
پاک می‌شود.

اَلْسَّلامْ : در این نام شفای بیماران و سلامت از آفات و بیماری‌هاست وهر کس آن را ۱۰۰ بار برای
مریضی بخواند به اذن خداوند شفا می‌یابد.

کاربرد اسماء الحسنی

خواص و کاربرد اسماء الحسنی

اَلْمُؤْمِنْ: هر کس ۱۳۶ بار این ذکر را قرائت کند از شر جن و انس در امان می‌ماند.

اَلْمُهَیْمِنْ : هر کس ۱۲۵ بار این نام را ذکر کند صفای باطن پیدا می‌کند و بر اسرار غیب و
حقایق آن آگاهی می‌یابد.

اَلْعَزیزْ : هر کس ۶۴ بار این نام را بعد از طلوع فجر هر روز بخواند رازهای علم کیمیاگری و
علم شیمی بر او کشف می‌شود و هر کس چهل روز و هر روز چهل بار آن را بخواند به
کسی محتاج نمی‌شود.

اَلْجَبّارْ : برای درمان دردهای شکستگی‌ها و غیر آن وارد شده است که ذکر «یا جبار» به مدت چهل روز
و هر روز ۲۰۶ مرتبه گفته می‌شود.

اَلْمُتَکَبِّرْ: هر کس این نام را پیش شخص ستمگری ببرد او خوار می‌شود.

اَلْخالِقْ : کسی که این ذکر را زیاد بگوید خداوند قلب او را نورانی می‌کند.

اَلْبارِئْ: کسی که این ذکر را زیاد بگوید در قبرش شاداب و با طراوب خواهد بود.

اَلْمُصَّوِّرْ : اگر زن عقیم و نازایی سه روز روزه بگیرد و این نام را ۱۳ مرتبه هنگام نوشتن تلاوت
کند و در ظرفی قرار دهد و از آب آن بنوشد خداوند فرزند صالحی به او عطا می‌کند.

کاربرد اسماء الحسنی و خواص ذکر الغفار

اَلْغَفّارْ: هر کس هنگام نماز جمعه ۱۰۰ بار این نام را بگوید و بگوید خداوندا مرا بیامرز ای بسیار آمرزنده،
خداوند تبارک و تعالی او را می‌آمرزد.

اَلْقَهّارْ : کسی که این ذکر را زیاد بگوید خداوند عشق به دنیا را از قلب او خارج می‌کند و
کسی که در میانه ماه و آخر شب بگوید: ای خداوند با عزت و قدرت ای بسیار قهرکننده و عذاب‌کننده
ای صاحب عذاب شدید تو کسی هستی که کسی در مقابل انتقام تو طاقت نمی‌آورد و بر دشمنش دعا کند
خداوند او را بر دشمنش پیروز می‌گرداند و از شر او ایمنش می‌دارد.

اَلْوَهّابْ: برای برآورده شدن حاجت به مدت چهل روز و هر روز ۱۷۵ بار بگو «یا وهّاب».

اَلْکَریمُ اَلْوَهّابْ ذُوالطَّوْلْ: کسی که این ذکر را زیاد قرائت کند خداوند او را از جایی که گمان نمی‌برد روزی
می‌رساند.

اَلْرَزّاقْ : کسی که اول هر صبح ۳۱۵ بار «یا رزاق» و ۳۰۸ بار «یا رازق» بگوید روزی‌اش زیاد می‌شود.

اَلْفَتّاحْ : هر کس بعد از نماز صبح در حالی که دستش روی سینه‌اش قرار دارد ۷۰ مرتبه بگوید الفتاح
خداوند حجاب را از قلب او بر می‌دارد.

اَلْعَلیمْ: از خاصیت‌های این نام آن است که باب معارف را به روی گوینده‌اش باز می‌کند.

اَلْحَکیمُ الْعَلیمْ: هر کس این دو نام را مدام ذکر بگوید و امر مهمی داشته باشد خداوند او را به
مقصودش می‌رساند و همین طور است ذکر «الحفیظ العلیم».

اَلْقابِضْ : کسی که در چهل لقمه چهل بار این ذکر را بنویسد و آن را بخورد خداوند او را
از عذاب گرسنگی در طول عمرش ایمن می‌کند.

اَلْباسِطْ : کسی که می‌خواهد مالش و فرزندش زیاد شود و در زندگی‌اش یک راحتی و در کارهای دنیوی‌اش
آسانی داشته باشد پس باید این ذکر را مداوم یعنی «یا باسط» ۷۲ بار در روز بگوید.
و این تجربه شده است.

کاربرد اسماء الحسنی برای حاجت روایی

اَلْمُعِزّ ْ: هر کس در سحر در حالی که دستانش را بالا برده ده بار این ذکر را بگوید
به هیچ مسأله‌ای احتیاج پیدا نخواهد کرد.

عالِمُ الْغَیْبْ: کسی که بعد از هر نماز ۱۰۰ بار این ذکر را بگوید اسرار غیب بر او مکشوف و
آشکار می‌شود.

اَلْخافِضْ : هر کس این نام را ۷۰ بار ذکر بگوید خداوند شرّ ستمکاران را از او دور می‌کند.

الرّافِعْ : هر کس بعد از نماز ظهر ۱۰۰ بار این ذکر را بگوید خداوند تعالی رفعت او را
زیاد می‌کند.

اَلْمُعِزّ ْ: خداوند هیبت ذکر گوینده را زیاد می‌کند.

اَلْمُذِلّ ْ: هر کس در دل شب تاریکی در حالی که در سجده است و پیشانی بر خاک نهاده
هزار مرتبه این نام را بگوید و بگوید: «یا مذلّ الجبارین و مبیرُ الظالمین» همانا فلانی مرا خوار کرد پس
حق مرا از او بگیر پس در همان وقت خداوند حق او را از ستمکار خواهد گرفت.
و هر کس این ذکر را ۵۵ بار در سجده بگوید و آن گاه بگوید: «پروردگار من مرا امنیت ده»‌
خداوند او را از شر ستمکاران در امان می‌دارد.

اَلسَّمیعْ : هر کس این ذکر را زیاد بگوید دعایش مستجاب می‌شود.

اَلْبَصیرْ : هر کس در مجامع این ذکر را زیاد بگوید خداوند عنایت و توجه خاص خود را به
او معطوف می‌دارد.

اَلْحَکَمُ الْعَدْلْ: کسی که در نیمه‌های شب به این ذکر مداومت ورزد خداوند لطف خود را مخصوص او می‌گرداند و
درونش را خزانه اسرار غیب می‌گرداند.

کاربرد اسماء الحسنی

خواص شگفت انگیز ذکر یا لطیف

کاربرد اسماء الحسنی و خواص ذکر اللطیف

اَللَّطیفْ : و در نماز حاجت: دو رکعت نماز بگذار و در هر رکعت بعد از حمد ۳ بار
بگو «خداوند به بندگانش مهربان است و هر کس را بخواهد روزی می‌دهد و او بسیار نیرومند و شکست‌ناپذیر است»
و بعد از اسلام برخیز و ۱۲۹ بار بگو «یا لطیف».سپس سجده کن و بر محمد و آل محمد درود
بفرست و حاجت خود را بخواه ان شاءالله در میان سه روز آینده حاجتت برآورده می‌شود و اگر به تأخیر
افتاد این را تکرار کن و «یا لطیف» را ۹۰۳ بار بگو.

اَلْهادِی الْخَبیرِ الْمُبینْ : هر کس به این ذکر بعد از گرسنگی مداومت ورزد خداوند اسرار غیب را بر او
آگاه می‌گرداند و هم چنین است ذکر «النور الهادی» و بعد از آن بگوید «ای هدایت‌کننده مرا هدایت کن و
ای آگاه مرا باخبر گردان و ای آشکارکننده بر من اسرار غیب را آشکار کن».

اَلْحَلیمِ الرَّئوُفِ الْمَنّانْ: هیچ ترسویی این ذکر را نمی‌گوید مگر این که امنیت می‌یابد.

اَلْحَکیمْ : هر کس این را بنویسد و با آب بشوید سپس بر روی زراعت خود بپاشد آن پاک
می‌گردد و برکتش آشکار می‌شود.

اَلْغَفُورْ : هر کس در گفتن این ذکر مداومت نماید از وسواسی نجات پیدا می‌کند.

اَلْشَّکُورْ : هر کس این نام را چهل بار بر آبی بخواند و با آن چشم بیماری را بشوید
خوب خواهد شد.

اَلْعَلیّْ : هر کس این نام را زیاد بگوید و بر خود آویزان نماید نزد مردم با آبرو خواهد
شد.

اَلْکَبیرْ : هر کس در خلوت و ریاضت خود این ذکر را به عددی زیاد بخواند و بعد از
آن دعا کند خداوند دعایش را اجابت می‌کند.

کاربرد اسماء الحسنی برای آسان شدن مشکلات

اَلْحَفیظْ : هر کس این ذکر را به تعدادش بگوید رنج و درد به سراغ او نمی‌آید هر چند
به زمین‌های هفت‌گانه برود و او از غرق شدن محفوظ است و این نام برای ترسیدگان سریع‌الاجابه است و نگهداری
گوینده آن هرگز ازاله نمی‌شود و از بین نمی‌رود.

اَلْحَسیبْ : برای آسان شدن کارها هر روز ۸۰ مرتبه بگو «یا حسیب».

اَلْجَلیلْ : کسی که این ذکر را بسیار بگوید و هر جایی که دیده می‌شود آن را قرار بدهد
به او بخشیده می‌شود آنچه را می‌بیند و می‌خواهد.

اَلْکَریمْ : هر کس می‌خواهد روزی‌اش زیاد شود چهل روز و هر روز ۱۲۸ بار به این ذکر مداومت
جوید «یا کریم یا وهاب یا ذالطول» خداوند از جاهایی که گمان نمی‌کند به او روزی می‌دهد.

اَلْقَریبُ الْمُجیبُ : کسی که این ذکر را زیاد بگوید خداوند تعالی او را امنیت می‌بخشد.

اَلْواسِعْ : کسی که این ذکر را زیاد بگوید خداوند برای او وسعت در زندگی ایجاد می‌کند.

اَلْوَدُودْ : کسی که هر روز ۱۰۰ بار بر غذایی این ذکر را بخواند و به دشمنانش بخوراند با
آنها مهربان و دوست خواهد شد.

اَلْمَجیدْ : هر کس این ذکر را زیاد بگوید از همه دردها و بیماریها شفا می‌یابد.

اَلْباعِثْ : هر کس هنگام خواب در حالی که دستش روی سینه‌اش می‌باشد خداوند باطنش را زنده می‌کند و
قلبش را نورانی می‌گرداند.

کاربرد اسماء الحسنی و خواص ذکر یا قوی

اَلْشَّهیدُ الْحَقْ : کسی که این دو نام را در چهار گوشه کاغذی بنویسد و آنچه که ضایع شده
یا غیب گشته در وسط کاغذ بنویسد و آن را نصف شب زیر آسمان بگذارد و به آن نگاه کند
و این دو اسم را هفتار بار تکرار کند خبر آن چیز ضایع گشته یا گمشده به او می‌رسد.

اَلْوَکیلْ : کسی که این ذکر را وِرد خود قرار دهد از غرق شدن یا دچار آتش‌سوزی شدن امنیت
می‌یابد.

اَلْقَویّ : هر کس ذکر «یا قوی» را روزی ۱۱۶ بار تکرار کند از ناتوانی و ضعف رهایی می‌یابد.

اَلْمُعیدْ : کسی که در گوشه‌های اتاقش بایستد و نیمه شب هفتاد مرتبه بگوید «ای معید فلان چیز را
به من برگردان» پس در خلال هفته خبر گم شده به او می‌رسد یا این که خداوند اسرار اسماءش را
در او به ودیعت می‌نهد.

اَلْمُحِی الْمُمیتْ: برای سالم ماندن جسم پس از مرگ ۶۹ بار «یا محیی» به مدت ۴۰ روز.

اَلْحَیّْ : کسی که بر مریض و بیمار ۱۹ بار این ذکر را بگوید شفا حاصل می‌شود و ذکر
الحی القیوم در آخر شب اثر بسیار بزرگی در زیادی روزی دارد.

اَلْقَیُّومْ : برای آسان شدن کارها در نیمه‌های شب ۱۰۰۰ بار بگو «سبحان الملک الحی القیوم الذی لایموت» یعنی
پاک و منزه است پروردگار زنده و پایداری که هیچ وقت نمی‌میرد» که به راستی اثری عجیب دارد.

اَلْواجِدْ : کسی که آن را بر غذایی بخواند و بخورد در درون خود نوری را می‌یابد.

اَلْماجِدْ : ذکر این نام در خلوت و پنهانی انسان را نورانی می‌کند.

اَلأحَدْ : کسی که در خلوت بعد از ریاضت و سختی هزار مرتبه این ذکر را بگوید ملائکه را
در اطراف خود می‌بیند.

کاربرد اسماء الحسنی برای برآورده شدن نیازها

اَلْصَّمَدْ : برای برآورده شدن نیاز خود ۴۰ روز و هر روز ۱۳۴ مرتبه بگو «یا صمد» و برای
به دست آوردن مقام صدق و یقین در سحر در حالی که به سجده رفته‌ای ۱۱۱ بار «یا صمد» را
با توجه به معنای آن در قلبت تکرار کن و هر روز بر این ذکر مداومت نما پس از صادقان
و اهل یقین خواهی بود.

اَلْقادِرْ : هر کس در خلوت با وضو باشد و هزار مرتبه این ذکر را تکرار نماید بر دشمن
چیره خواهد شد.

اَلْبِرّ ْ: کسی که توفیق کار خیر و دفع سوء و بدی را می‌طلبد پس باید روزی ۴۰۲ بار
«یا بّر» بگوید.

اَلْتَّوّابْ : کسی که بسیار این ذکر را بگوید خداوند توبه او را می‌پذیرد.

اَلْمُنْتَقِمْ : کسی که به این ذکر مداومت کند بر دشمنش غالب خواهد شد.

اَلْرَّؤُوفْ : کسی که بسیار این ورد را بگوید در نزد ظالمی او را خاضع می‌سازد.

اَلْسُّبُوُحْ : کسی که این نام را بر روی نانی بنویسد و بعد از نماز جمعه آن را بخورد
صفات و اخلاقش مانند فرشتگان می‌شود.

اَلْرَبّْ : برای انجام کارهای سخت شب جمعه بعد از نماز عشاء ۱۲۰۱ بار در یک مجلس می‌گویی «یا
الله، یا رباه، یا سیداه» پس آن کار مهم ان شاءالله انجام خواهد شد.
و کسی که بسیار این ذکر را بگوید خداوند او را برای فرزندش حفظ می‌کند.

مالِکُ الْمُلْکْ: کسی که بسیار این نام را بگوید خداوند در دنیا و آخرت او را بی نیاز می‌کند.

اَلْغَنِیُّ وَالْمُغْنی : هر کس ده جمعه و هر جمعه ده هزار بار این اذکار را بگوید خداوند او را
به زودی و در آخرت بی نیاز می‌کند و او حیوانی را نمی‌خورد و اگر همراه هر ذکر یک فاتحه
هم بخواند یقیناً غنی هم روزی داده می‌شود.

کاربرد اسماء الحسنی و خواص عجیب ذکر البدیع

اَلْمُعْطی : هر کس هنگام خواب این ذکر را بگوید خداوند قرض او را ادا خواهد کرد.

اَلْمانِعْ : برای دفع آزار و اذیت دشمن و شر ایشان ۱۶۱ بار «یا مانع» و هم چنین برای
مطیع شدن همسر و شریک زندگی، روایت شده است هر کس شریک زندگی‌اش از او فرمان نمی‌برد پس هنگام خواب
بسیار بگوید «یا مانع».

اَلْنُّورْ : هر کس این ذکر را هزار بار بگوید خداوند نوری در ظاهر و باطن او قرار می‌دهد.

اَلْهادی : کسی که این ذکر را بسیار بگوید خداوند معرفتش را روزی او می‌کند.

اَلْبَدیعْ : هر کس این ذکر را هزار بار بگوید حاجتش برآورده می‌شود.

اَلْوارِثْ : کسی که این ذکر را هزار بار تکرار کند خداوند تعالی او را به سوی راه درست
هدایت می‌کند.

کاربرد اسماء الحسنی

خواص اسماء الحسنی

کاربرد اسماء الحسنی و خواص ذکر الصبور

اَلْصَّبُورْ : هر کس این ذکر را هزار بار تکرار کند خداوند صبر در هنگام سختی‌ها را به او
الهام می‌کند.

بیش تر بدانید : دعای تضمینی از امام علی برای حاجت روایی

امام على (علیه السلام) در هنگام شهادت، به فرزندش امام حسن (علیه السلام) فرمود:

دعایى به تو مى آموزم که اصلش در کتاب خداست. آن را پیامبر به من آموخت. وقتى خواستى
به درگاه خدا دعا کنى، پس ازنماز ظهر یا عصر آن را بخوان، بعد حاجت هایت را بخواه.

اگر این دعا را بخوانى، هزار فرشته را خدا مى گمارد برایت استغفار کنند.

به هر فرشته توان هزار فرشته مى دهد تا به تندى طلب آمرزش برایت بکنند.

هزار قصر در بهشت براى تو ساخته مى شود

و تا وقتى در دنیا زنده اى، داراى نعمت بوده، فقر و ندارى به تو نمى رسد.

کاربرد اسماء الحسنی و دعای مجرب برای حاجت روایی

از کسى در دنیا چیزى نخواه (هر چه و هر کسى باشد) که توسط خدا برآورده مى شود:

سبْحَانَ اللهِ وَ الْحَمْدُ للهِ وَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَ اللهُ أَکْبَرُ وَ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّهَ إِلاَّ بِاللهِ
فَسُبْحَانَ اللهِ حِینَ تُمْسُونَ وَ حِینَ تُصْبِحُونَ وَ لَهُ الْحَمْدُ فِی السَّمَاوَاتِ وَ الاَرْضِ
وَ عَشِیًّا وَ حِینَ تُظْهِرُونَ یُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَ یُخْرِجُ الْمَیِّتَ مِنَ الْحَیِّ وَ یُحْیِ
الاْرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ کَذلِکَ تُخْرَجُونَ. سُبْحَانَ رَبِّکَ رَبِّ الْعِزَّهِ عَمَّا یَصِفُونَ وَ سَلامٌ
عَلَى الْمُرْسَلِینَ وَ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ.

سبْحَانَ اللهِ ذِی الْمُلْکِ وَ الْمَلَکُوتِ سُبْحَانَ اللهِ ذِی الْعِزَّهِ وَ الْعَظَمَهِ وَ الْجَبَرُوتِ
سُبْحَانَ اللهِ الْمَلِکِ الْحَیِّ الَّذِی لاَ یَمُوتُ سُبْحَانَ الْعَلِیِّ الاْعْلَى سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى
سُبْحَانَ الْمَلِکِ الْقُدُّوسِ رَبِّ الْمَلاَئِکَهِ وَ الرُّوحِ.اللَّهُمَّ لَکَ الْحَمْدُ حَمْداً یَصْعَدُ وَ لاَ یَنْفَدُ
وَ لَکَ الْحَمْدُ عَلَیَّ وَ مَعِی وَ قُدَّامِی وَ خَلْفِی

یا اللهُ ده مرتبه

یا رَحْمَانُ ده مرتبه

یا رَحِیمُ ده مرتبه

یا رَبِّ ده مرتبه

یا حَیُّ یَا قَیُّومُ ده مرتبه

یا بَدِیعَ السَّمَاوَاتِ وَ الاْرْضِ ده مرتبه

یا ذَاالْجَلاَلِ وَ الاْکْرَامِ ده مرتبه

یا حَنَّانُ یَا مَنَّانُ ده مرتبه

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد ده مرتبه

تبیان و دعا سایت

در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
سانسور عجیب صداوسیما در بازی فوتسال ایران و آمریکا
تاریخ بروزرسانی : 2020-05-10 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :