چگونگی اقتصاد و رفاه در حکومت مهدوی

چگونگی اقتصاد و رفاه در حکومت مهدوی

خدایا ما به تو شِکوه کنیم از فقدان پیامبرمان و غیبت امام و رهبرمان و سختى روزگار بر ما و درآمدن فتنه ها بر سر ما و پشت بهم دادن دشمنان بر دشمنى ما و بسیارى دشمنان و کمى افراد ما. خدایا پس بگشا از ما این اندوه را به گشایشى از طرف خود که […]

خدایا ما به تو شِکوه کنیم از فقدان پیامبرمان و غیبت امام و رهبرمان و سختى روزگار بر ما و
درآمدن فتنه ها بر سر ما و پشت بهم دادن دشمنان بر دشمنى ما و بسیارى دشمنان و کمى افراد
ما.

خدایا پس بگشا از ما این اندوه را به گشایشى از طرف خود که زود بفرستى یارى از خودت که
عزتش دهى و به امام عادلى که آشکارش کنى
.

اى معبود به حق آمین، از تو می خواهیم که به نماینده و ولیت اذن دهى براى آشکار ساختن عدالتت
در میان بندگانت…
(۱)

رفاه اقتصادى بى‌سابقه در زمان حکومت امام مهدی (عج)در منابع شیعه و سنى مشهور است و بر روحیۀ سخاوتمندى
و محبّت آن بزرگوار به مردم دلالت دارد.

در حدیثی که در منابع اهل تسنّن آمده است، از ابوسعید خدرى چنین نقل شده:

پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله
وسلم) فرمود: شما را به ظهور مهدى (علیه السلام) بشارت مى دهم; زمین را پر از عدالت مى کند همان
گونه که از جور و ستم پر شده است.
ساکنان آسمانها و ساکنان زمین از او راضى مى شوند و اموال و ثروتها را به طور صحیح تقسیم مى
کند.

کسى پرسید: معنى تقسیم صحیح ثروت چیست؟

فرمود: به طور مساوى در میان مردم!

سپس فرمود: و دلهاى پیروان محمّد(صلى
الله علیه وآله وسلم) را پر از بى نیازى مى کند، و عدالتش همه را فرا مى گیرد; تا آنجا
که دستور مى دهد کسى با صداى بلند صدا زند هر کس نیاز مالى دارد برخیزد، هیچکس ـ جز یک
نفر بر نمى خیزد…
[امام] دستور مى دهد مال قابل ملاحظه اى به او بدهند، امّا او بزودى باز مى گردد و پشیمان مى
شود که چرا آزمند و حریص بوده است.(۲)

از امام باقر (ع) روایت شده است که فرمود:

وقتى قائم اهل
بیت قیام کند (امکانات) را به طور مساوى تقسیم مى‌نماید و در رعیّت عدالت را برقرار مى‌سازد، هرکس از وى
اطاعت کند از خدا اطاعت نموده و هرکس نافرمانى او را بکند نافرمانى خدا را نموده است،…
اموال و ثروت‌هاى دنیا از درون و برون زمین نزد وى جمع‌آورى مى‌شود و به مردم مى‌گوید بیائید به سوى
چیزى‌که به خاطر آن قطع رحم و خویشاوندى نمودید و براى آن خون‌هاى حرام ریختید و به علّت آن مرتکب
محرمات خدا شدید…
اینک بیایید و از این اموال آنچه می خواهید برای خود بردارید .

به هرکس به اندازه‌اى مى‌دهد که قبل از او هیچ کس آن مقدار نداده است و زمین را پر از
عدل ‌و داد و نور گرداند، همانگونه که از ظلم و جور و شرّ پر شده است
.
(۳)

امام باقر علیه السلام:

[امام مهدى (عج) ] در سال دو بار به مردم مال ببخشد و در ماه
دوبار امور معیشت بدانان دهد…
تا نیازمندى به زکات باقى نماند و صاحبان زکات، زکاتشان را نزد محتاجان آورند، و ایشان نپذیرند.
پس آنان زکات خویش در کیسه‌هایى نهند و در اطراف خانه‌ها بگردند (براى دستیابى به محتاجى) ، و مردم بیرون
آیند و گویند: ما را نیازى به پول شما نیست…
پس دست به بخشش گشاید، چنانکه تا آن‌روز کسى آنچنان بخشش اموال نکرده باشد.(۴)

امام مهدی (عج) مال را به
مساوات تقسیم می کند و قلبهای امت محمد را لبریز از بی نیازی خواهد کرد.

اموال را بدون آنکه شمارش نماید تقسیم می کند.
بدین ترتیب مردمان با همه وجود و از صمیم قلب از داشتن و گنجینه کردن و انبوه سازی، احساس بی
نیازی می کنند.(۵) همان گونه که پیامبر اکرم (ص) نوید آن را داده است: زمانی که مهدی قیام کند، خدوند
در قلب بندگان بی نیازی افکند.(۶)

آیا امام زمان اموال شخصی حلال مردم را از صاحبانش می گیرد و در
میان آحاد انسانها تقسیم می کند؟

همچنین بخوانید :  ۴ گره‌ای که در زمان ظهور باز می‌شوند

هرگز و قطعا مراد این نیست زیرا اسلام مالکیت فردی را امضاء کرده و
برای اموال خصوصی مردم احترام قائل شده و حرمت مال او را مثل حرمت خون او دانسته و همانطور که
ریختن خون مسلمان حرام است، بردن و گرفتن مال مسلمان هم با بودن طیب نفس او حرام است و معقول
نیست که امام علیه السلام به مردم اعلان کند هر چه از دارایی دارید بیاورید و باید میان همه تقسیم
شود که هزار و یک تالی فاسد دارد و مدت دهها سال کمونیستم در جهان شعار الغاء مالکیت خصوصی و
فردی داد و مالکیت را دولتی و عمومی و اشتراکی دانست و دیدیم که چگونه فرو پاشید و نابود شد.
پس منظور چیست؟ منظور اموال عمومی است از منابع زیرزمینی و اخماس و زکوات و…
که بیت المال مسلمین است و در اختیار امام مهدی (عج) است ولی در آن زمان به قدری بیت المال
سرشار از اموال عمومی است و خزانه های دنیا در دست امام زمان است که هر چه بدهد پایان ندارد
و اینها را در میان مردم تقسیم می کند و به طور مساوی به اشخاص می دهد.

البته اگر ثروت بیت المال محدود باشد باز عدالت ایجاب می کند که به مناطق محرومتر، زودتر و بیشتر رسیدگی
شود ولی با فرض اینکه در آن زمان ثروت دنیا در اختیار امام مهدی است و کم نمی آورد.
لذا تقسیم بالسویه در این بخش قابل قبول است.

و در حدیثی آمده: یعنی اموال در زمان امام زمان فیضات دارد.
مثل چشمه می جوشد و پایان ندارد.(۷)و(۸)

منابع ثروت در حکومت امام مهدی (عج)

رسول خدا (ص) نقل شده است که فرمود: زمین گنجینه‌هایش را براى او
خارج مى‌سازد و وى مال و سرمایۀ بى‌شمار بین مردم پخش مى‌کند.(۹)

در حکومت جهانی امام عصر (عج) همه ی
نقاط زمین آباد و سرسبز و مالامال از محصول می شود و معادن زیرزمینی استخراج می شود و زمین روئیدنیهایش
را می رویاند و آسمان قطرات بارانش را فرو می فرستد و از زمین و آسمان نعمت ریزش می کند
و وفور نعمت است و نقطه ای خالی از عمران نخواهد ماند.(۱۰)

آسمانها بارانش را مثل ناودان فرو می فرستد
و زمین همه ی روئیدنیهایش را بیرون می آورد و هیچ نباتی را ذخیره و احتکار نمی کند.(
۱۱)

در
آن روز زمین گنجهای پنهانش را آشکارمی کند و برکاتش را نمایان می سازد.(۱۲)

در دولت امام مهدی(عج) آبها فراوان
و نهرها امتداد می یابد و زمین خوردنیهایش را دو چندان ظاهر می کند و همه ی گنجهای پنهان استخراج
می شود.(۱۳)

در روی کره ی زمین هیچ نقطه ی خراب و ویرانی نمی ماند مگر آنکه حضرت آنجا را
آباد و معمور می سازد
.
(۱۴)

به قدری آبادانی فراوان می شود که زنی از سرزمین عراق تا شام پیاده اگر طی طریق کند در
تمام مسیر روی سبزیها و نباتات گام برمی دارد و زمین خشک و بایری نخواهد دید.
(۱۵)

در زمان حکومت امام مهدی (عج) کل کره ی زمین آباد می شود و کویر زدائی می گردد و
سرزمین موات و بایری نخواهد ماند و این واقعا رؤیا و آرزوی هر انسانی است که انشاء الله در آن
عصر جامعه عمل خواهد پوشید(۱۶) و این وعدۀ الهى که دربارۀ جامعۀ تقواپیشگان مژده داده است آشکار مى‌گردد: ________________________________________«وَ لَوْ
أَنَّ أَهْلَ اَلْقُرىٰ آمَنُوا وَ اِتَّقَوْا لَفَتَحْنٰا عَلَیْهِمْ بَرَکٰاتٍ مِنَ اَلسَّمٰاءِ وَ اَلْأَرْضِ» اگر مردم آبادیها ایمان آورده و تقوا
پیشه ساخته بودند، برکات آسمان و زمین را به رویشان مى‌گشودیم…
» (اعراف۷/۹۶)(۱۷) فرهنگ نیوز

آگهی استخدام همکار در سایت های نیک صالحی و پرشین وی
مناسب ترین کفش برای دویدن و پیاده روی + عکس
2015-06-29
امتیاز بدهید
امتیاز : 4 تعداد رای : 1
اخبار مرتبط :
بازار سهسامسونگکفش پاشنه مخفیتور استانبول
دکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریمهر پرواز
اعمال شب و روز عرفه
اعمال شب و روز عرفه
فلسفه عید قربان و اعمال آن که از آن بی خبرید
فلسفه عید قربان و اعمال آن که از آن بی خبرید
موفقیت در امر به معروف و نهی از منکر با رعایت این اصول
موفقیت در امر به معروف و نهی از منکر با رعایت این اصول
هفت آیه شفابخش قرآن جهت شفای بیماری ها
هفت آیه شفابخش قرآن جهت شفای بیماری ها
ختم ۷ روزه سوره توحید بسیار قوی برای محبت
ختم ۷ روزه سوره توحید بسیار قوی برای محبت
تبدیل گناهان به حسنات با انجام این عمل
تبدیل گناهان به حسنات با انجام این عمل
ختم اسم اعظم الهی و خواص بینظیرش
ختم اسم اعظم الهی و خواص بینظیرش
عواقب شوم لقمه حرام در زندگی انسان ها
عواقب شوم لقمه حرام در زندگی انسان ها
بازار سهسامسونگکفش پاشنه مخفیتور استانبولدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریمهر پرواز