چرا زن به خواستگاری نمی رود؟

چرا زن به خواستگاری نمی رود؟دین و اندیشه

در قانون خلقت، مرد مظهر نیاز و طلب و خواستاری و زن مظهر مطلوبیت و پاسخگویی آفریده شده است، بهترین ضامن حیثیت و احترام زن و جبران کننده ضعف جسمانی او در مقابل نیرومندی جسمانی مرد است و هم بهترین عامل حفظ تعادل و توازن زندگی مشترک آنهاست.این نوعی امتیاز طبیعی است که به زن […]

در قانون خلقت، مرد مظهر نیاز و طلب و خواستاری و زن مظهر مطلوبیت و پاسخگویی آفریده شده است، بهترین
ضامن حیثیت و احترام زن و جبران کننده ضعف جسمانی او در مقابل نیرومندی جسمانی مرد است و هم بهترین
عامل حفظ تعادل و توازن زندگی مشترک آنهاست.
این نوعی امتیاز طبیعی است که به زن داده شده و نوعی تکلیف طبیعی است که به دوش مرد گذاشته
شده است.
قوانینی که بشر وضع می کند و به عبارت دیگر تدابیر قانونی که به کار می برد، باید این امتیاز
را برای زن و این تکلیف را برای مرد حفظ کند.
قوانین مبنی بر یکسان بودن زن و مرد از لحاظ وظیفه و ادب خواستاری، بر زیان زن و منافع و
حیثیت و احترام اوست و تعادل را به ظاهر به نفع مرد و در واقع به زیان هر دو بهم
می زند.
از این رو مواردی که از طرف بعضی نویسندگان مبنی بر شرکت دادن زن به وظیفه خواستگاری پیشنهاد شده، هیچ
گونه ارزشی ندارد و بر زیان جامعه بشری است.
منبع: نظام حقوق زن در اسلام، ص۴۰-۴۱.
تاریخ بروزرسانی : 2013-03-05 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو
ویدئو