چرا خداوند شراب را حرام نمود؟

چرا خداوند شراب را حرام نمود؟دین و اندیشه

ائمه اطهار (ع)، فراوان بر دوری از این عمل تأکید داشته اند، چنانچه امام رضا (ع) می فرمایند: هر کس که یک پیمانه شراب نوشد، خداوند متعال تا چهل روز نماز او را نمی پذیرد و اگر مومن باشد (در آن حال یا چهل روز پس از آن) از ایمان و اسلام بهره ای ندارد […]

ائمه اطهار (ع)، فراوان بر دوری از این عمل تأکید داشته اند، چنانچه امام رضا (ع) می فرمایند: هر کس
که یک پیمانه شراب نوشد، خداوند متعال تا چهل روز نماز او را نمی پذیرد و اگر مومن باشد (در
آن حال یا چهل روز پس از آن) از ایمان و اسلام بهره ای ندارد و شهادت او پذیرفته نمی
باشد و همانا شراب خواران و زناکاران دشمنان خدا بر روی زمین هستند و چنانچه می گساری در چهل روزی
که خداوند نمازش را نمی پذیرد بمیرد، خداوند در روز قیامت نگاه رحمت به او نیفکنده و با وی سخن
نمی گوید و کیفری دردناک در انتظار او خواهد بود و در چهل روزی که خداوند اعمال او را نمی
پذیرد، توبه اش مورد قبول واقع نمی شود و بی شک چنین کسی در دوزخ جای دارد، چرا که خداوند
شراب را از آن رو حرام نمود که مفاسد و تباهی فراوانی از آن برمی خیزد، عقل را در شناخت
حقایق ناکارآمد می کند، حیا را از چهره می زداید و بسا انسان از حالت طبیعی خود خارج می شود
و بی گناهی را بُکَشَد، اموال خود را تباه کند، دین خود را بر باد دهد و او را به
فتنه انگیزی وادارد و افزون بر این ها، بیماری های نهفته در انسان پدید آورد، زیرا شراب قلب را فاسد،
دندان ها را سیاه و دهان را بدبو کرده و انسان را از رحمت خدا دور و به خشم او
نزدیک می نماید و هر که در دنیا شراب نوشد، خداوند در قیامت او را از «گِل خبال» (آبی چرکین
که از بدن دوزخیان تراوش می کند) خواهد نوشاند.همچنین امام رضا (ع) می فرمایند: با شراب خوار همنشین مشو و
چون بر او بگذری بر وی سلام ننما و با او در یک مجلس حاضر مشو، چه این که اگر
بواسطه ی او لعنت و نفرین خداوند و فرشتگان فرو رسد، همه ی اهل مجلس را فرا خواهد گرفت و
تو نیز در امان نخواهی بود،نیز می فرمایند: خداوند شراب را بدین جهت حرام نمود که فساد فراوانی در آن
نهفته است، چرا که عقل و خرد می خوارگان را می رباید و آن ها را به انکار خدای عزوجل
و افترا بر او و رسول او وامی دارد و کارهای ناپسند دیگری همچون: تهمت به زنان پاکدامن، زنا و
بی مبالاتی در کارهای حرام از آنان سر می زند.
پس هر که ایمان به خدا و روز جزا دارد و ولایت و دوستی ما را پذیرفته است، باید از
هر مُسکری دوری نماید، چه این که میان ما و نوشنده ی آن پیوندی نیست.

همچنین بخوانید :  خداوند در کدام آیات قرآن از حقوق زنان سخن گفته

پی نوشت ها:۱- شیخ حرعاملی.
وسائل الشیعه، ج ۲۵: ۳۲۹، ۳۳۰٫۲- نوری طبرسی.
مستدرک الوسائل، ج ۸: ۳۵۱، ۳۵۲؛ ج ۱۷: ۴۵، ۴۶٫۳- آسوده.
هشدارهای غیبی: ۲۲۱- ۲۲۳، ۲۲۶٫

قدس

تاریخ بروزرسانی : 2015-02-12 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو
ویدئو
جایگزین بوتاکس آمد