چرا اکثریت مردم جهان بهشتی اند

چرا اکثریت مردم جهان بهشتی انددین و اندیشه

مقدمه : در مقالات ” پایه های دین از منظر قرآن کریم ” ۱ ، ” پلورالیسم فلاح ، نه پلورالیسم نجات ” ۲ و مطلب ” بهشت خداوند از آن کیست ؟ فقط مسلمان یا !! ” ۳ ، و با توجه به آیات مختلف قرآن از جمله آیات سوره بقره آیه ۶۲ ۴ […]

مقدمه :

در مقالات ” پایه های دین از منظر قرآن کریم ” ۱ ، ” پلورالیسم فلاح ، نه پلورالیسم نجات
” ۲ و مطلب ” بهشت خداوند از آن کیست ؟ فقط مسلمان یا !! ” ۳ ، و با
توجه به آیات مختلف قرآن از جمله آیات سوره بقره آیه ۶۲ ۴ و سوره تغابن ، آیه ۹ ۵
، نگاه اثباتی به این موضوع مطرح شد که هر انسانی از هر آئین و مسلک با رعایت سه شرط
( اعتقاد به خداوند ، اعتقاد به هدفمندی خلقت ( معاد ) و انجام عمل صالح ) ، در پیشگاه
خداوند رستگار شده و بهشتی خواهد بود .

ولی در این مقال ؛ از منظر ” برهان خلف ” که : ” اکثریت مردم جهان جهنمی اند
به موضوع نگاه شده و سپس سعی می شود که با دلایل ساده ای ، رد شده و نتیجتا ،
مدعای موضوع مقاله که خلاف این فرض است ، اثبات گردد .

۱ همانطور که همگان معتقدند ، یکی از کارکردهای خداوند در حوزه انسانی ، ” تربیت ” بوده و هدایت
تشریعی او نیز در همین راستا انجام گرفته است.

و آنچه که از آیات قرآن برداشت می شود ، هدف خداوند از خلقت انسان ، رسیدن به قرب او
و حضور در جنت ماوی او می باشد.
۶

بر این اساس در بیش از ۱۰۰۰ جای قرآن صفت تربیتی خداوند با عناوین ” رب و رب العالمین
” ، اعلام گردیده است.

برای آن که مفهوم ، کارکرد و جایگاه این نقش تربیتی بهتر روشن گردد به مثال زیر توجه داده می
شود :

فرض : معلمی برای تربیت تعدادی دانش آموز بکار گرفته می شود ، ولی پس از پایان دوره
، اکثریت مردود گردند و اهداف معلم عقیم بماند.

اگر معلم را مقصر بدانیم ، می تواند با دلایل زیر از خود دفاع کرده و عدم موفقیت خود را
توجیه نماید :

من از شرایط دوران رشد آنها بی اطلاع بودم

• از شرایط خانوادگی و روحی آنها خبر نواشتم
• نقاط ضعف و قوت آنها بر من روشن نبود

• با توجه به تجربه و تخصص
خودم ، روشی را جهت تربیت آنها طراحی کردم که به دلیل بی اطلاعی از موارد فوق ، عقیم مانده
و جواب نداد.

و با این استدلال ، جایی برای مواخذه معلم باقی نمی ماند.

لیکن در مورد نقش تربیتی خداوند ؛ اگر اهداف او از نقش تربیتی اش محقق نشود و اکثریت افراد بشر
جهنمی گردند ، به دلایل زیر ، نمی توان این عدم موفقیت خداوند را در تربیت افراد بشر از او
پذیرفت :

همچنین بخوانید :  این ۱۱ زن به بهشت نمی‌روند

خودش بشر را خلق کرده است

• از همه ضعفها و قوتهای او اطلاع دارد
• توانائی هر گونه کاری را دارد
• هر روش تربیتی ممکن را می داند
• از همه چیز او آگاه است

بنابراین ، با این همه علم و آگاهی و توانائی خداوند
، اگر اهداف او در بهشتی کردن افراد بشر محقق نشود ، نشانه ضعف و ناتوانی او در بکارگیری علم
و توانائیهای خودش است .

و قطعا ، این ناتوانی ، از مواردی است که همگان آن را از ساحت قدسی خداوند به دور می
دانند.

بنابراین ؛ چاره ای نیست که خلاف آن ، که توانایی خداوند در توفیق در نقش تربیتی خود می باشد
را بپذیریم و نتیجه آن ؛ بهشتی شدن اکثریت افراد بشر می باشد.

۲ یکی از ویژگی های بارز خداوند ” غلبه و سبقت رحمت او بر غضبش ” ۷ می باشد.

با فرض جهنمی شدن اکثریت افراد بشر ، این امر تداعی خواهد شد که : ” اکثریت ، موجبات خشم
و غضب او را فراهم کرده و نتیجتا ، باعث عدم امکان استفاده خداوند از رحمتش شده ” که این
امر نیز به نتایج زیر منجر خواهد شد :

سخن فوق از خداوند ، شوخی و یا عبث بوده است

خداوند در پیش بینی شرایط تحقق قاعده فوق ، ناتوان بوده
است

خداوند حرفی زده ولی نتوانسته به منصه ظهور برساند

و این امر نیز ، از مواردی است که همگان
آن را از ساحت قدسی خداوند به دور می دانند.

و تبعا ؛ چاره ای نیست که خلاف آن ، که توانایی خداوند در محقق کردن غلبه و سبقت رحمتش
بر غضبش می باشد را بپذیریم و نتیجه آن ؛ بهشتی شدن اکثریت افراد بشر می باشد.

نتیجه کلی : اگر بپذیریم و باور داشته باشیم که خداوند ، هم رب العالمین است و هم رحمتش بر
غضبش غالب ؛ پس باید بپذیریم که : اکثریت افراد بشر ، از نظر خداوند ، علیرغم کاستی ها ،
تفاوتها و….
به گونه ای مومنانه و اخلاقی زندگی می کنند که نمره قبولی می گیرند و بهشتی خواهند شد .

aftabir.com (محمد صالحی)

تاریخ بروزرسانی : 2015-02-18 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو
ویدئو
جایگزین بوتاکس آمد