سرانجام رابطه تان را با حروف ابجد پیش بینی کنید

سرانجام رابطه تان را با حروف ابجد پیش بینی کنید دین و اندیشه

هر گاه بخواهید حساب کنید که آیا آقای (… ) زاده (… ) با خانوم (… ) زاده (… ) می توانند ازدواج کنند یا نه؟آیا ستاره این دو نفر با هم جفت هست یا نه؟و در آینده تا آخر با هم زندگی میکنند یا نه ؟ ابتدا نام و نام مادر هر دو را […]

هر گاه بخواهید حساب کنید که آیا آقای (…
) زاده (…
) با خانوم (…
) زاده (…
) می توانند ازدواج کنند یا نه؟آیا ستاره این دو نفر با هم جفت هست یا نه؟و در آینده تا
آخر با هم زندگی میکنند یا نه ؟

ابتدا نام و نام مادر هر دو را به ابجد کبیر در
آورده و بعد جدا جدا حساب کرده و با هم جمع کنید..
سپس عدد حاصل را بر ۵ تقسیم کنید و با توجه به باقی مانده نتیجه را مشاهده کنید…..

اگر باقیانده اعداد ۱ یا ۳ یا ۵ شود: این دو به هم می رسند و ستاره آنها جفت
می باشد وتا آخر با هم زندگی می کنند.

 اگر باقیمانده اعداد ۲ یا ۴ شود:

این دو نفر به هم نمی رسند وستاره آنها جفت نمی باشد و تا آخر با هم زندگی نمی کنند.

 اگر باقیمانده عدد ۰ شود:

نه جفت بودن نه سوا بودن رو میده و کسانیکه عددشون ۰ دربیاد به هم میرسن اما همیشه در جنگ
و بحث و جدل بسر میبرند

 حروف ابجد کبیر

الف: ۱ــــــــــــ ک: ۲۰ ــــــــــــــ ر: ۲۰۰ب: ۲ ـــــــــــــــ ل: ۳۰ ـــــــــــــ ش: ۳۰۰ج:
۳ ـــــــــــــــ م: ۴۰ـــــــــــــــ ت: ۴۰۰د: ۴ـــــــــــــــ ن: ۵۰ ـــــــــــــــ ث: ۵۰۰ه: ۵ ــــــــــــــ س: ۶۰ ـــــــــــــ خ: ۶۰۰و: ۶
ـــــــــــــــ ع: ۷۰ ــــــــــــــ ذ: ۷۰۰ز: ۷ ـــــــــــــــ ف: ۸۰ ـــــــــــــ ض: ۸۰۰ح: ۸ ــــــــــــــ ص: ۹۰ ــــــــــــ ظ: ۹۰۰ط:
۹ ــــــــــــــ ق: ۱۰۰ ـــــــــــ غ: ۱۰۰۰ی: ۱۰ـــــــــــــ

برای مثال:

آقای [محمد] : [(م = ۴۰) (ح = ۸)
(م = ۴۰) (د = ۴)] = ۹۲زاده [مریم] : [(م = ۴۰) (ر = ۲۰۰) (ی
= ۱۰) (م = ۴۰)] = ۲۹۰

با خانوم [فاطمه] : [(ف = ۸۰) (ا = ۱)
(ط = ۹) (م = ۴۰) (ه = ۵)] = ۱۳۵زاده [بتول] : [(ب = ۲) (ت
= ۴۰۰) (و = ۶) (ل = ۳۰)] = ۴۳۸

مجموع ۴ اسم بالا برابر است با :
۹۵۵باقیمانده تقسیم ۹۵۵ بر ۵ برابر میشود با ۵ که نشان میدهد.
که باید دوباره بر ۵ تقسیم کرد که حاصل صفر میشود:

سرانجام رابطه تان را با حروف ابجد پیش بینی کنید

این حساب ابجد کبیر بود که برایتان نوشتیم
ولی در پایان می نویسیم هر کاری دست خداست و هر چه خدا بخواهد همان خواهد شد.
و یقینا بدانید هر کاری برای خدا انجام گیرد ضرر و زیانی در آن نمی باشد

ghazalak69.blogfa.com

تاریخ بروزرسانی : 2014-12-24 / گردآوری :
/
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
اخبار مرتبط :
logo-samandehi