امام علی (ع) به این جهان چگونه نگاه می کند؟

امام علی (ع) به این جهان چگونه نگاه می کند؟ دین و اندیشه

نگاه امام علی به جهان , همانا دنیا سراى راستى براى راست گویان و خانه تندرستى براى دنیا شناسان و خانه بى نیازى براى توشه گیران.

نگاه امام علی به جهان

نگاه امام علی به جهان , امام علی (ع) با نگاهی متفاوت به این جهان به زوایای پنهان آن اشاره
دارد.
؛امام علی (ع)شنید مردى دنیا را نکوهش مى کند.فرموده :

۱ـ توبیخ نکوهش کننده دنیا :

اى نکوهش کننده دنیا ، که به غرور دنیا مغرورى و با باطل هاى ان فریب خوردی.
خود فریفته دنیایى و آن را نکوهش مى کنى ؟ آیا تو در دنیا جرمى مرتکب شده اى ؟ یا
دنیا به تو جرم کرده است ؟ کى دنیا تو را سرگردان کرد ؟ و در چه زمانى تو را
فریب داد ؟ آیا با گورهاى پدرانت که پوسیده اند ؟ تو را فریب داد یا آرامگاه مادرانت که در
زیر خاک آرمیده اند؟ آیا با دو دست خویش بیماران را درمان کرده ای؟ و آنان را پرستارى کرده در
بسترشان خوابانده اى ؟

همچنین بخوانید :  ریختن خون به ناحق و هشدار امام علی (ع)به مالک اشتر

نگاه امام علی به جهان

نگاه امام علی به جهان

در خواست شفاى آنان را کرده و از طبیبان داروى آن را ها تقاضا کرده اى
؟ در آن صبحگاهان که داروى تو به حال آنان سودى نداشت و گریه تو فایده نکرد ، و ترس
تو آنان را سودى نرساند و آنچه مى خواستى به دست نیاوردى ، و با نیروى خود نتوانستى مرگ را
از آنان دور کنى .
دنیا براى تو حال آنان را مثال زد ، و با گورهایشان ، گور خودت را به رخ تو کشید.

همچنین بخوانید :  عبرت گرفتن از دنیادر کلام امام علی (ع)
۲ـ خوبیها و زیبائیهاى دنیا:

همانا دنیا سراى راستى براى راست گویان و خانه تندرستى براى دنیا شناسان و خانه بى نیازى براى توشه گیران
و خانه پند ، براى پند آموزان است .
دنیا سجده گاه دوستان خدا ، نماز گاه فرشتگان الهى ، فرودگاه وحى خدا ، و جایگاه تجارت
دوستان خداست، که در آن رحمت خدا را به دست آوردند.
و بهشت را سود بردند.
چه کسى دنیا را نکوهش مى کند ؟ و حال آن که دنیا جدا شدنش را اعلام داشته و فریاد
زد که ماندگار نیست و از نابودى خود و اهلش خبر داده است ؟ با بلاى خود بلاها را نمونه
آورد و با شادمانى خود آنان را به شادمانى رساند .
در آغاز شب به سلامت گذشت ، اما در صبحگاهان با مصیبتى جانکاه بازگشت ، تا مشتاق کند و تهدید
نماید و بترساند و هشدار دهد .
پس مردمى در بامداد با پشیمانى ، دنیا را نکوهش کنند و مردمى دیگر در روز قیامت آن را مى
ستایند ، دنیا حقائق را به یادشان آورد ، یادآور آن شدند، از رویدادها برایشان حکایت کرد ، او را
تصدیق کردند و اندرزشان داد ، پند پذیرفتند.
باشگاه خبرنگاران جوان

همچنین بخوانید :  هفت سوال سخت که مردی از امام علی (ع) پرسید و هفت جواب شنیدنی آن حضرت
یک رقص خیابونی شاد و پرانرژی
در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
تاریخ بروزرسانی : 2017-08-17 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :