نکاتی راجع به شکیات نماز که حتما باید بدانید

نکاتی راجع به شکیات نماز که حتما باید بدانیددین و اندیشه

شکیات نماز شکیات بر ۲۳ قسم است ، هشت قسم آن نماز را باطل مى کند و به شش قسم آن نباید اعتنایى کرد و نه قسم آن صحیح است. شک هاى باطل : اگر یکى از این شکها را براى نمازگزار پیش آید، نمازش باطل است : ۱- شک در شماره رکعتهاى نمازهاى دو […]

شکیات نماز

شکیات بر ۲۳ قسم است ، هشت قسم آن نماز را باطل مى کند و به شش
قسم آن نباید اعتنایى کرد و نه قسم آن صحیح است.

شک هاى باطل :

اگر یکى از این شکها را براى نمازگزار پیش آید، نمازش باطل است :

۱- شک در شماره رکعتهاى
نمازهاى دو رکعتى

۲- شک در شماره رکعتهاى نماز سه رکعتى

۳- در شکهاى نمازهاى چهار رکعتى که پاى یک
در میان باشد.

۴- اگر در نمازهاى چهار رکعتى پیش از تمام شدن سجده دوم شک کند.

۵- شک بین ۲ و ۵ یا ۲ و بیشتر از ۵٫

۶- شک بین ۳ و ۶ یا ۳ و بیشتر از ۶٫

۷- شک بین ۴ و ۶ و یا ۴ و بیشتر از ۶٫

۸- شک در رکعتهاى نماز که نداند چند رکعت خوانده

شکهائى که نباید به آن ها اعتنا کرد:

۲- شک بعد از سلام نماز

۳- شک بعد از
گذشتن وقت نماز

۴- شک کسى که زیاد در نماز شک مى کند که به او کثیرالشک مى گویند.

۵- شک امام در شماره رکعتهاى نماز در صورتى که ماءموم آن را بداند و یا شک ماءموم در رکعتهاى
نماز در صورتى که شماره آن را امام بداند که در صورت اول ، امام با رجوع به ماءموم رفع
شک از خود مى کند و در صورت دوم ، ماءموم ، با رجوع به امام ، وظیفه خود را
انجام مى دهد.

۶- شک در نمازهاى مستحبى

شک هاى صحیح

در نه صورت اگر نمازگزار در شماره رکعتهاى نماز چهار رکعتى شک کند باید به
دستورات زیر عمل نماید:

۱- نمازگزار بعد از سربرداشتن از سجده دوم شک کند دو رکعت خوانده یا سه رکعت
، بنا را بر سه مى گذارد و یک رکعت دیگر را مى خواند و نماز را تمام مى کند
سپس یک رکعت نماز احتیاط ایستاده ، یا دو رکعت نشسته مى خواند.

همچنین بخوانید :  درجات اهل نماز در قیامت چگونه است؟

۲- شک بین دو و چهار بعد از سجده دوم ، بنا را بر چهار مى گذارد و نماز را
تمام مى کند و دو رکعت نماز احتیاط مى خواند.

۳- شک بین دو و سه و چهار بعد از سجده دوم بنا را بر چهار مى گذارد و نماز
را تمام مى کند آنگاه دو رکعت نماز احتیاط ایستاده و دو رکعت نشسته مى خواند

۴- شک بین چهار
و پنج بعد از سجده دوم که بنا را بر چهار مى گذارد و نماز را تمام نموده و بعد
از نماز، دو سجده سهو مى کند.

۵- شک بین سه و چهار در هر کجاى نماز که باشد بنا را بر چهار مى گذارد و نماز
را تمام مى کند وبعد یک رکعت نماز احتیاط ایستاده مى خواند.

۶- شک بین چهار و پنج در حال ایستاده که باید نمازگزار بدون رکوع بنشیند و تشهد را بخواند و
نماز را سلام دهد و یک رکعت نماز احتیاط ایستاده را بخواند.

۷- شک بین سه و پنج در حال ایستاده که باید نماز گزار بدون رکوع بنشیند و تشهد را بخواند
و سلام دهد و دو رکعت نماز احتیاط را ایستاده بخواند.

۸- شک بین سه وچهار و پنج در حال ایستاده که باید نمازگزار، بنشیند و سلام دهد سپس دو رکعت
نماز احتیاط ایستاده و دو رکعت نشسته بخواند.

۹- شک بین پنج و شش در حال ایستاده که باید نمازگزار بنشیند و تشهد بخواند و سلام دهد سپس
دو سجده سهو را بجا آورد.

ستاد اقامه نماز

تاریخ بروزرسانی : 2016-07-10 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامویدئودکتر تاجبخشدکتر بتول طاهری