نحوه برگزاری مجلس ختم صلوات

نحوه برگزاری مجلس ختم صلواتدین و اندیشه

– وضو گرفته ودهان راباگلاب خوشبونموده ، سپس سه مرتبه صلوات اسرارآمیز را خوانده وبعدازسه مرتبه صلوات اسرارآمیزکه درذیل آمده است ، چهارده هزارصلوات به نیت چهارده معصوم ، به ترتیب به هرمعصوم هزار صلوات فرستاده وهدیه به روح پاکشان نموده: ۱- طهارت : شرط قبولی و استجابت دعا و ذکر ختم صلوات ، داشتن […]


وضو گرفته ودهان راباگلاب خوشبونموده ، سپس سه مرتبه صلوات اسرارآمیز را خوانده وبعدازسه مرتبه صلوات اسرارآمیزکه درذیل آمده
است ، چهارده هزارصلوات به نیت چهارده معصوم ، به ترتیب به هرمعصوم هزار صلوات فرستاده وهدیه به روح پاکشان
نموده:

۱- طهارت : شرط قبولی و استجابت دعا و ذکر ختم صلوات ، داشتن طهارت جسم و باطن
می باشد.

۲- قطع امید: شرط استجابت دعا، قطع امید از همه می باشد ، جسم و جان ذاکر باید فقط به
امید خدا باشد.
امام صادق (ع) می فرماید: «باید از تمام مردم ناامید گشت و جز به درگاه خدا امیدی نداشت».

۳- یقین : شرط استجابت دعا این است که ذاکر یقین داشته باشد که خداوند توانایی آن را دارد که
هر چه اراده فرماید ، انجام دهد.

۴- دعای غریقی : یعنی اینکه نجاتی برای خود نمی بیند به جز خدا،کمک ونجات را فقط از آن خداوند
بداند وبس، زیرا خداوند به عیسی بن مریم(ع) فرمود:«مرا چون غریق دعا کن که پناه ونجاتی جز به من نداری»
.

۵- ستایش :ستایش خدا قبل از شروع ذکر ، از لوازم مهم بندگی که است زیرا حضرت علی(ع)می فرماید:«ستایش پش
از درخواست است»،یعنی هردعایی که پیش از آن حمدوثنای حق تعالی نباشد ناتمام وبریده است.

۶-اعتراف به گناه: یعنی اعتراف کن که گناهان تو را از بساط قرب دور ساخته وموجبات بلا را فراهم آورده
، اعتراف نماد عفو وپوزش از خداوند بخواه.

همچنین بخوانید :  برآورد شدن حاجت با یک صلوات

۷- حضور قلب: وقتی باطن خود را از نجاسات وشهوات نفسانی پاک کردی ودرون خود را درون تکانی کردی ،
حضور قلب حاصل می شود.
رسول خدا (ص) می فرمایند:«آن مقدار از نماز قبول می شود که به خدا توجه قلبی داشته باشیم».

۸- نیت قلب : از مهم ترین آداب ذکر و ختم و توسل نیت قلبی است که اگر تحقق نیابد
زبان به ذکر حقیقی مشغول نمی شود و قلب سرگرم چیز دیگری است ، بنا بر این باید سعی کرد
هنگام ذکر و دعا و توسل ، نیت قلبی تحقق یابد ، امام صادق (ع) می فرمایند : «صلوات را
با خلوص نیت قلبی بگویید».

۹- زمان و مکان مناسب: برای بعضی از اذکارو صلوات ، زمان و مکان مخصوص با کیفیت خاصی تعیین شده
که باید مورد توجه قرار گیرد در غیر اینصورت سودمند نخواهد بود.

۱۰- عدد ذکر : یکی از احکام مهم ذکر و ختم رعایت عدد آن است که باید به آن عمل
نمود.

۱۱- قبل از ختم و یا بعد از آن صدقه بدهد.

۱۲- جایی که ختم گرفته است با اسفند معطر کند.

۱۳-در بین ختم از گفتگو با دیگران خوددای شود و از جای خود بر نخیزد و به کار دیگری مشغول
نشود.

۱۴- زمانی ختم ها انجام دهد که قلب میل و رغبت به دعا داشته باشد.

میعاد

آگهی استخدام همکار در سایت های نیک صالحی و پرشین وی
بهترین و سریعترین روش مهاجرت به استرالیا
تاریخ بروزرسانی : 2014-04-07 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :
یونیک ویزاهم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهری
احکام شرعی مربوط به سقط جنین
احکام شرعی مربوط به سقط جنین
خصیصه هایی که شما را جز چند بنده بد خدا می کند
خصیصه هایی که شما را جز چند بنده بد خدا می کند
چرا برخی افراد از روزی بیشتری بهره مند می شوند؟!
چرا برخی افراد از روزی بیشتری بهره مند می شوند؟!
علت بیشتر بودن گناه غیبت از زنا
علت بیشتر بودن گناه غیبت از زنا
راز پاشیدن آب روى قبرمرده چیست؟
راز پاشیدن آب روى قبرمرده چیست؟
آشنایی با عوامل مرگ قلب از منظر قرآن کریم
آشنایی با عوامل مرگ قلب از منظر قرآن کریم
از منظر قرآن فلسفه مهریه ای که برای زنان در نظر گرفته شده است، چیست؟
از منظر قرآن فلسفه مهریه ای که برای زنان در نظر گرفته شده است، چیست؟
توصیه امام رضا (ع ) برای افزایش طول عمر انسان
توصیه امام رضا (ع ) برای افزایش طول عمر انسان