نحوه برگزاری مجلس ختم صلوات

نحوه برگزاری مجلس ختم صلواتدین و اندیشه

نحوه برگزاری مجلس ختم صلواتReviewed by Leila on Apr 7Rating:   – وضو گرفته ودهان راباگلاب خوشبونموده ، سپس سه مرتبه صلوات اسرارآمیز را خوانده وبعدازسه مرتبه صلوات اسرارآمیزکه درذیل آمده است ، چهارده هزارصلوات به نیت چهارده معصوم ، به ترتیب به هرمعصوم هزار صلوات فرستاده وهدیه به روح پاکشان نموده: ۱- طهارت : […]

نحوه برگزاری مجلس ختم صلواتReviewed by Leila on Apr 7Rating:

 

وضو گرفته ودهان راباگلاب خوشبونموده ، سپس سه مرتبه صلوات اسرارآمیز را خوانده وبعدازسه مرتبه صلوات اسرارآمیزکه درذیل آمده
است ، چهارده هزارصلوات به نیت چهارده معصوم ، به ترتیب به هرمعصوم هزار صلوات فرستاده وهدیه به روح پاکشان
نموده:

۱- طهارت : شرط قبولی و استجابت دعا و ذکر ختم صلوات ، داشتن طهارت جسم و باطن
می باشد.

۲- قطع امید: شرط استجابت دعا، قطع امید از همه می باشد ، جسم و جان ذاکر باید فقط به
امید خدا باشد.
امام صادق (ع) می فرماید: «باید از تمام مردم ناامید گشت و جز به درگاه خدا امیدی نداشت».

۳- یقین : شرط استجابت دعا این است که ذاکر یقین داشته باشد که خداوند توانایی آن را دارد که
هر چه اراده فرماید ، انجام دهد.

۴- دعای غریقی : یعنی اینکه نجاتی برای خود نمی بیند به جز خدا،کمک ونجات را فقط از آن خداوند
بداند وبس، زیرا خداوند به عیسی بن مریم(ع) فرمود:«مرا چون غریق دعا کن که پناه ونجاتی جز به من نداری»
.

۵- ستایش :ستایش خدا قبل از شروع ذکر ، از لوازم مهم بندگی که است زیرا حضرت علی(ع)می فرماید:«ستایش پش
از درخواست است»،یعنی هردعایی که پیش از آن حمدوثنای حق تعالی نباشد ناتمام وبریده است.

۶-اعتراف به گناه: یعنی اعتراف کن که گناهان تو را از بساط قرب دور ساخته وموجبات بلا را فراهم آورده
، اعتراف نماد عفو وپوزش از خداوند بخواه.

همچنین بخوانید :  ختم دعای مکنون و فضیلت آن

۷- حضور قلب: وقتی باطن خود را از نجاسات وشهوات نفسانی پاک کردی ودرون خود را درون تکانی کردی ،
حضور قلب حاصل می شود.
رسول خدا (ص) می فرمایند:«آن مقدار از نماز قبول می شود که به خدا توجه قلبی داشته باشیم».

۸- نیت قلب : از مهم ترین آداب ذکر و ختم و توسل نیت قلبی است که اگر تحقق نیابد
زبان به ذکر حقیقی مشغول نمی شود و قلب سرگرم چیز دیگری است ، بنا بر این باید سعی کرد
هنگام ذکر و دعا و توسل ، نیت قلبی تحقق یابد ، امام صادق (ع) می فرمایند : «صلوات را
با خلوص نیت قلبی بگویید».

۹- زمان و مکان مناسب: برای بعضی از اذکارو صلوات ، زمان و مکان مخصوص با کیفیت خاصی تعیین شده
که باید مورد توجه قرار گیرد در غیر اینصورت سودمند نخواهد بود.

۱۰- عدد ذکر : یکی از احکام مهم ذکر و ختم رعایت عدد آن است که باید به آن عمل
نمود.

۱۱- قبل از ختم و یا بعد از آن صدقه بدهد.

۱۲- جایی که ختم گرفته است با اسفند معطر کند.

۱۳-در بین ختم از گفتگو با دیگران خوددای شود و از جای خود بر نخیزد و به کار دیگری مشغول
نشود.

۱۴- زمانی ختم ها انجام دهد که قلب میل و رغبت به دعا داشته باشد.

میعاد

 

تاریخ بروزرسانی : 2014-04-07 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
یونیک ویزاهم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهری
ویدئو