نافله های شبانه روز چیستند؟

نافله های شبانه روز چیستند؟ دین و اندیشه

نمازهای مستحب زیادند و به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:۱٫نوافل.۲٫سایر نمازهای مستحب.نافله های روزانه۱٫نافله نماز صبح، قبل از نماز صبح، ۲ رکعت.۲٫نافله نماز ظهر، قبل از نماز ظهر ، ۸ رکعت.۳٫نافله نماز عصر، قبل از نماز عصر، ۸ رکعت.۴٫نافله نماز مغرب، بعد از نماز مغرب، ۴ رکعت.۵٫نافله نماز عشاء، بعد از نماز […]

نافله های شبانه روز چیستند؟

نمازهای مستحب زیادند و به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:۱٫
نوافل.۲٫
سایر نمازهای مستحب.نافله های روزانه۱٫
نافله نماز صبح، قبل از نماز صبح، ۲ رکعت.۲٫
نافله نماز ظهر، قبل از نماز ظهر ، ۸ رکعت.۳٫
نافله نماز عصر، قبل از نماز عصر، ۸ رکعت.۴٫
نافله نماز مغرب، بعد از نماز مغرب، ۴ رکعت.۵٫
نافله نماز عشاء، بعد از نماز عشاء، ۲ رکعت.[۱]نافله های شب:۱٫
هشت رکعت نماز شب.۲٫
دو رکعت نماز شفع.۳٫
یک رکعت نماز وتر.بنابراین تعداد نافله ها ۳۴ رکعت، دو برابر تعداد فرایض است.بین نمازهای مستحبی به خواندن نافله های
شبانه روز بیشتر سفارش شده است.[۲][۱] .
توضیح المسائل، م ۷۶۴٫[۲] .
توضیح المسائل، م ۷۶۴٫

منبع:andisheqom

سانسور عجیب صداوسیما در بازی فوتسال ایران و آمریکا
در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
تاریخ بروزرسانی : 2014-01-11 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :