ماشاءالله و ان شاءالله در فرهنگ قرآن

ماشاءالله و ان شاءالله در فرهنگ قرآن دین و اندیشه

ماشاءالله و ان شاءالله در فرهنگ قرآن را بخوانید؟

ماشاءالله و ان شاءالله

ماشاءالله و ان شاءالله در فرهنگ قرآن را بخوانید؟ « ماشاءالله » و « ان شاءالله » در فرهنگ قرآن
را بخوانید.از جمله اصطلاحاتی که روزانه آن را به کار می بریم، اصطلاح ماشاءالله است که به معنای «آنچه خدا
خواسته» می باشد.

ماشاءالله و ان شاءالله در فرهنگ قرآن

قرآن کتاب زندگی است.
آموزه های آن به گونه ای است که انسان به آسانی می تواند با بهره گیری از آن به کمال
شایسته خویش دست یابد.
بسیاری از اصطلاحات قرآنی در زندگی مردم به همین علت نفوذ پیدا کرده است.
مطالعه و بررسی این اصطلاحات و ارتباط با آن، می تواند ما را برای تحرک بیشتر در زندگی بر پایه آموزه های قرآنی آماده تر سازد.

اصطلاحات قرآنی در فرهنگ ایرانی

این اصطلاحات در فرهنگ ایرانی اسلامی ما چنان ریشه دوانده است که نمی توان آن را از زندگی روزمره جدا
ساخت.
اصطلاحات در طول زمان بسیار ساده و ابتدایی می نماید به گونه ای که گاه گمان می شود که تنها
ذکری ساده و بی اراده بر زبان جاری می شود.
درحالی که تفکر و تدبر در این اصطلاحات ما را با دنیایی از مفاهیم بلند و والا روبه رو می
سازد.
بازخوانی اصطلاحات برای آن مهم است که موجب می شود تا با ابعاد هستی شناختی خاص روبه رو شویم که
در پس آنها نهفته و به جهاتی از چشم ها نهان گشته است.
هنگامی که با یکی از این اصطلاحات با این زاویه دید برخورد می کنیم ناخودآگاه خود را با فرهنگ و
پشتوانه بزرگ و عظیمی روبه رو می بینیم که شگفت افزایی از خصایص آن است.
از جمله اصطلاحاتی که روزانه آن را به کار می بریم، اصطلاح ماشاءالله است که به معنای «آنچه خدا خواسته»
می باشد.
هنگامی که با چیزی شگفت روبه رو می شویم و یا چیزی، تحسین و شگفتی و تعجب ما را برمی
انگیزد ناخودآگاه این اصطلاح را به کار می بریم.
در حقیقت با به کار بردن این اصطلاح، این معنا را القا می کنیم که این چیز نعمت و برکتی
است که خداوند عنایت کرده و فضلی است که به بنده ای مبذول داشته و بر وی منت نهاده است.
بنابراین با دیدن چیزی که ما را به شگفتی واداشته به این معنا منتقل می شویم که این همه از
سر فضل و منت الهی است و چیزی بیرون از قدرت و خواسته و اراده و مشیت الهی
انجام نشده است.

ماشاءالله و ان شاءالله

ماشاءالله و ان شاءالله در قرآن
اگر خدا بخواهد

هنگامی که بخواهیم در آینده نزدیک و یا دورکاری را انجام دهیم می گوییم: ان شاءالله که به
معنای «اگر خدا بخواهد» است.
اینجا با اینکه برای خود برنامه ریزی داشته و تصمیم و عزم را جزم کرده ایم تا آن را انجام
دهیم با این همه بر این باوریم که چیزی بیرون از حکومت و قدرت و مدیریت و تدبیر الهی انجام
نمی شود و این گونه نیست که هر کاری را اگر بخواهیم انجام دهیم تنها ما به عنوان فاعل مطرح
هستیم بلکه بر این باوریم که خداوند، جهان و همه امور آن را مدیریت می کند و بی اراده و
مشیت وی امکان ندارد که کاری را بتوانیم انجام دهیم.
این مفهوم را ما به شکل گفتن ان شاءالله بیان می کنیم و می گوئیم اگر خدا خواست این کار
را به قطع انجام می دهیم.
این گونه است که وقتی می خواهیم به سفری برویم و حتی بلیط خریداری کرده و یا ماشین را آماده
کرده و می خواهیم حرکت کنیم در پاسخ شخص پرسشگر می گوییم ان شاءالله به سفر می رویم.
یعنی اگر اراده الهی به این تعلق گرفته باشد، می خواهیم این فعل را تحقق بدهیم.
این به معنای آن خواهد بود که ما همواره اراده خویش را در طول اراده الهی می یابیم و براساس
این جهان بینی حرکت می کنیم و کارهای خود را سامان می دهیم.
قرآن در آیات ۲۳ و ۲۴ سوره کهف از پیامبر می خواهد که هرگاه خواستی کاری را انجام دهی بگو:
ان شاءالله این کار را انجام می دهم؛ لا تقولن لشی انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاءالله؛ هرگاه خواستی
کاری را در فردایی انجام دهی نگو که این کار را انجام می دهم مگر آنکه بگویی اگر خدا خواست.
محمدرضا ربانی آفتابیر

رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
تاریخ بروزرسانی : 2017-01-23 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :