فضیلت و خواص سوره ملک

فضیلت و خواص سوره ملک دین و اندیشه

فضیلت و خواص سوره ملک را در ادامه ببینید :

فضیلت و خواص سوره ملک

با فضیلت و خواص سوره ملک شصت و هفتمین سوره قرآن کریم آشنا شوید.
هر کس سوره ملک را قرائت کند نجات دهنده او از عذاب قبر است و به اجری همانند
کسی که شب قدر را احیا داشته است اعطا می شود و هر کس این سوره را حفظ کند.
انیس و مونس او در قبر خواهد شد و او را از هر حادثه و عذاب در قبر نگه می
دارد او را به خدا نزدیک می کند تا اینکه وارد بهشت شود در حالی که از وحشت قبر در
امان است

فضیلت و خواص سوره ملک

سوره ملک شصت و هفتمین سوره قرآن کریم است که مکی است و ۳۰ آیه دارد.
نام دیگر این سوره «المنجیه» و «الواقعیه» می باشد.
۱ از رسول خدا صلی الله علیه آله وسلم روایت شده است: هر کس در شب سوره ملک را قرائت
کند اجری مانند احیای شب قدر را خواهد داشت.۲ و ایشان خود هر شب پیش از خواب این سوره را
قرائت می کردند.
۳ ایشان در روایتی دیگر فرموده اند: دوست دارم که سوره ملک در قلب هر مؤمنی باشد.
۴ همچنین فرمودند: بدانید سوره ملک از طرف قاری و صاحب این سوره در روز قیامت مجادله می کند و
برای او طلب آمرزش و مغفرت می کند.
۵ یکی از ارزش ها وبرتری های این سوره نجات دهندگی ان است .
ابن عباس می گوید: مردی بر روی قبری نشست در حال که نمی دانست آنجا قبری است.
و سوره ملک را قرائت نمود ناگاه صدایی بلند شنید که می گوید: این سوره نجات دهنده است.
این مطلب را به عرض پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم رساندند ایشان فرمود: این سوره نجات دهنده
از عذاب قبر است.
۶

فضیلت و خواص سوره ملک

امام باقر علیه السلام نیز در فضیلت این سوره فرمودند: سوره ملک، سوره مانعه است و مانع از
عذاب قبر می شود و در تورات نیز سوره ملک نوشته شده است.
هر کس در شب ها این سوره را قرائت نماید عملی زیاد و پاک و نیکو به جا آورده است.
و از گروه غفلان نوشته نمی شود.
من پس از نماز عشای خود به حالت نشسته آن را قرائت می کنم و پدرم امام سجاد علیه السلام
در شب و روز این سوره را قرائت می کرد.
هر کس ان را قرائت کند هنگامی که نکیر و منکر از جانب پاهایش وارد قبرش می شوند پاهایش به
این دو فرشته می گویند: شمارا به بالاتر از من راهی نیست زیرا این بنده خدا به روی ما ایستاد
و سوره ملک را در شب و روز قرائت می کرد و اگر از جانب شکم و سینه اش بیایند
به آنها گفته می شود که شما را به این بنده راهی نیست؛ زیرا او، سینه اش را جایگاه سوره
ملک قرار داده است و اگر نکیر و منکر از جانب سرش بیایند زبانش به آن دو می گو.ید: شما
را به پایین تر از من راهی نیست زیرا این بنده خدا به وسیله من سوره ملک را هر شب
و روز قرائت می کرد.۷

فضیلت و خواص سوره ملک

آثار و برکات سوره
۱) امنیت

پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم فرموده است: در کتاب خدا سوره
ای است که سی آیه دارد و هر کس پیش از خوابیدن آن را قرائت کن خداوند برای او سی
حسنه می نویسد و سی گناه از او را پاک می کند وسی درجه بر دجات او می افزایدئو فرشته
ای از فرشتگان خدا مأمور می شود تا بال هایش را بر روی او بگسترد و او را از هر
بدی و آفتی نگه دارد تا از خواب بیدار شود و این سوره از جانب صاحبش در روز قیامت مجادله
می کند و آن سوره ملک است.۸ امام صادق علیه السلام نیز در این باره فرمودند: هر کس سوره ملک
را در نماز واجب خود یا پیش از آنکه بخواند قرائت نماید تا صبح در امان الهی خواهد بود تا
وارد بهشت شود.
۹ سوره ملک شصت و هفتمین سوره قرآن کریم است

۲) شفاعت و بخشش

رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم
فرموده است: سوره در قرآن است که سی آیه دارد و فرد قرائت کننده خود را آنقدر شفاعت می کند
تا او را ببخشند و آن سوره ملک است.
۱۰ همچنین فرموده اند: هر کس سوره ملک را قرائت کند نجات دهنده او از عذاب قبر است و به
اجری همانند کسی که شب قدر را احیا داشته است اعطا می شود و هر کس این سوره را حفظ
کند.
انیس و مونس او در قبر خواهد شد و او را از هر حادثه و عذاب در قبر نگه می
دارد او را به خدا نزدیک می کند تا اینکه وارد بهشت شود در حالی که از وحشت قبر در
امان است.۱۱

۳) غفران برای اموات

قرائت قرآن و هدیه کردن ثواب آن به گذشتگان، موجب رفع گرفتاری های آخرتی آنها و مغفرت و
بخشش برای ایشان خواهد بود.
رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم در این باره فرموده است: هر کس سوره ملک را قرائت کن
وبه برداران خود که در گذشته اند هدیه کند ثواب آن با سرعت برق به آنها خواهد رسید و در
عذاب گناهان ایشان تخفیف داده می شود و مایه انس ایشان در قبر می شود.۱۲ از حضرت صادق علیه السلام
نیز روایت شده : هر کس سوره ملک را برای میّتی بخواند از عذابی که در آن است تخفیف داده
می شود و اگر قرائت کننده به اموات هدیه کند ثواب آن با سرعت برق به انها می رسد.۱۳

 ۴) دندان درد

رسول
خدا صلی الله علیه و اله وسلم فرموده است: هر کس که دندانش درد می کند انگشتش را بر دندانی
که درد می کند بگذارد و آیه «۲۳ سوره ملک» را هفت مرتبه بخواند.
۱۴ ============================== پی نوشت: (۱) درمان با قرآن، ص۱۲۲ (۲) مجمع البیان، ج۱۰، ص۶۶ (۳) مستدرک الوسائل، ج۴، ص۳۰۶ (۴)
کنزالعمال، ص۲۶۴۸٫
(۵) مستدرک الوسائل، ج۴، ص۳۶۶ (۶) الدعوات، ص۲۷۹ (۷) الکافی، ج۲، ص۶۳۳ (۸) کنزالعمال، ح ۲۷۰۸ (۹) ثواب الاعمال، ص۱۱۹
(۱۰) الدر المنثور، ج۶، ص۲۴۶ (۱۱) تفسیرالبرهان، ج۵، ص۴۳۳ (۱۲) همان (۱۳)همان (۱۴) مکارم الاخلاق، ص۴۰۵ منبع: قرآن درمانی روحی
و جسمی

تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
سانسور عجیب صداوسیما در بازی فوتسال ایران و آمریکا
تاریخ بروزرسانی : 2017-02-01 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :