فضیلت و ثواب آیت الکرسی

فضیلت و ثواب آیت الکرسی دین و اندیشه

خواند آیت الکرسی فضیلت های زیادی دارد در ادامه فضیلت و ثواب آیت الکرسی را بخوانید

آیت الکرسی یکی از آیات قرآنی می باشد که بسیار فضیلت دارد و پیامبر اکرم فرموده است
که کسی که از خانه بیرون می رود آیت الکرسی را بخواند خداوند ۷۰ هزار فرشته را مامور
او می کند تا زمانی که به خانه برگردد خواندن آیت الکرسی فضیلت های دیگری نیز دارد
که از جمله آن این است که هرکس آیت الکرسی را بنویسد و بر بازوی خود ببندد هر کجا
برود عزیز و محترم می شود خواندن این آیه برای اهل قبور نیز بسیار ثواب دارد و قبر مرده
وسعت پیدا می کند در ادامه فضیلت و ثواب آیت الکرسی را در نیک صالحی بخوانید
و فرمایشات ائمه را نیز درباره فضیلت و ثواب آیت الکرسی را نیز بخوانید.

ثواب آیت الکرسی

هنگام بیرون از آمدن از خانه
رسول خدا (ص) فرمود: کسی که از خانه خارج می شود اگرآیت الکرسی بخواند خداوند تبارک وتعالی هفتادهزار فرشته
را مامور می کند تا هنگامی که به خانه گردد برای وی استغفار کنند

در روایتی دیگر آمده است که
هنگام بیرون از رفتن از خانه آیت الکرسی سوره قدر و سوره حمد را بخوانید زیرا اینکار موجب توفیق در
کارها و برآوردن حوایج دنیا و آخرت می شود.

هنگام بازگشت به خانه
رسول خدا (ص) فرموده: هرکس آیت الکرسی را هنگام بازگشت به خانه بخواند خدای متعال فقر و تنگدستی را
از او دور می کند.

فضیلت خواندن آیت الکرسی در روز جمعه
همانا آیت الکرسی در لوح زمرد سبز با مئائ مخصوص به خدا نوشته شده است و هیچ روز جمعه
ای نیابد مگر اینکه آن لوح به پیشانی اسرافیل می خورد پس هرگاه به پیشانی او خورد تسبیح می کند.

همینکه او تسبیح می گوید هر فرشته ای که در آسمانهاست تسبیح سبحان الله و تهلیل لا اله الا الله
گوید و چون اهل آسمان دنیا تسبیح آنها را بشنوند و تقدیس نمایند پس هیچ ملک مقرب و نبی مرسل
نماند مگر آنکه برای خواننده آیت الکرسی دعا کند.

روایت شده که حضرت زین العابدین (ع) چون صبح روز جمعه می شد تا ظهر آیت الکرسی می خواند.

امام محمد باقر (ع) فرمود: هرکس بعد از نماز جمعه ، سوره حمد و جمعه را یک مرتبه و هر
یک از ناس و فلق را هقت مرتبه و آیت الکرسی و آیه ی سخره( آیه ۵۴ تا ۵۷ سوره
اعراف) و دو آیه آخر سوره توبه را یک مرتبه بخواند ، کفاره گناهان او باشد از این جمعه تا
جمعه دیگر.

ثواب آیت الکرسی برای مردگان

رسول اکرم (ص) فرمود: ” کسی که آیت الکرسی را بخواند و ثواب آنرا نثار اهل قبور نماید
خداوند در قبر هر مرده ای از مشرق تا مغرب چهل نور (الهی) را داخل می فرماید و به قبرهای
آن مرده ها وسعت می دهد و درجات آنها را بلند می فرماید و به خواننده آیت الکرسی ثواب شصت
هزار پیغمبر کرامت می فرماید و از هر حرفی فرشته ای می آفریند که برای او تا روز قیامت تسبیح
نماید.

هنگام مرگ
امام صادق (ع) فرمود: ” اگر بر سر شخصی رسیدید که در حال جان کندن است آیت الکرسی و
دو آیه ی بعد از آنرا بخوانید.

امام رضا (ع) فرمود:” کسی که برای دفن میت وارد قبر می شود سوره های حمد و فلق و ناس
و آیت الکرسی را بخواند.”

امام صادق (ع) فرمود:” آن هنگام که مرده را در قبر گذاشتید و طرف راست
صورتش را بر خاک نهادید ، سوره های حمد ، فلق و ناس و توحید و آیت الکرسی بخوانید.”

در مشکلات و سختی ها
گویند: در شدائد و سختی ها و کارهای مهم و بزرگ خواندن دوازده بار آیت الکرسی نافع است و تخلف
ندارد.

فرزند و اولاد
هرکس آیت الکرسی را جهت بقای نسل و سلامتی خود از بلاها تا چهل بار بخواند مجرب است.

پیامبر اکرم (ص) فرمود:” هرگاه خداوند به شما فرزند عنایت کرد به گوش راست او اذان و به گوش چپ
او اقامه بگویید و نیز همراه اذان ، حمد ، اخلاص ، ناس و سه آیه آخر سوره حشر را
بخوانید.”

فضیلت و ثواب آیت الکرسی

جهت عزت و بزرگواری
جهت عزت و بزرگواری نزد بزرگان سه بارآیت الکرسی را بخوانید و به کف دستها بدمید و
به صورت بکشید.

هر کس آیت الکرسی را بنویسد و به بازوی خود ببندد به هر جا که برود عزیز و محترم باشد

لباس نو
امام رضا علیه السلام چون می خواستند لباسی نو بپوشندلباسها را در طرف راست خود می گذاشتند و ظرف
آبی درخواست می کردند و آنگاه هر یک از سوره های توحید و کافرون و آیت الکرسی را ده بار
بر آن ظرف می خواندند و آن آب را به لباس نو می پاشیدند و می فرمودند: هر کس که
این چنین کند پیوسته در وسعت روزی باشد تا مادامی که تاری از آن لباس باقی مانده است.

دفع شیطان
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: هرکس سوره توحید و آیت الکرسی را شبانه روز ده مرتبه تلاوت
نماید از وسوسه های شیطان در امان می ماند و شایسته بهشت بزرگ پروردگار می شود و در آنجا همنشین
پیامبران می گردد.

همچنین فرمودند:” این آیه را در هیچ خانه ومکانی نخوانند مگر آنکه شیطان سه روز در آن مکان نیاید.
بعد فرمود: سی تا چهل روز هیچ جادویی در آنجا راه نیابد و اثر نکند.”

همچنین فرمودند: هر کس چهار
آیه اول سوره بقره و آیت الکرسی را با دو آیه بعد از آن و سه آیه آخر سوره بقره
را بخواند و هیچگونه بدی و ناراحتی در جان خویش نبیند و شیطان به وی نزدیک نمی شود و قرآن
را فراموش نمی کند.”

اگرآیت الکرسی را بر مالی نهند یا بر فرزندی ببندند از شیطان محفوظ ماند.

آیت الکرسی

ثواب آیت الکرسی

خواندن آیت الکرسی برای خلاصی از آتش جهنم

امام صادق علیه السلام فرمود:” هر کس در حال سجده آیت الکرسی را بخواند هیچ گاه داخل جهنم نخواهد
شد.”

هر کس آیت الکرسی و آیه های ۱۸ و ۱۹ آل عمران و آیه های ۲۶ و ۲۷ آل
عمران را بخواند هفت در دوزخ بر روی او بسته می شود و هشت در بهشت بر روی او به
شرط اینکه تقوی داشته باشد باز می گردد.

هنگام ترس

امام صادق علیه السلام فرمودند: هرگاه با شخصی و یا امری که از آن می
ترسی مواجه گشتی آیت الکرسی بخوان.

شفای بیماران
هر بیماری که چهارده بارآیت الکرسی را بخواند ان شاءالله شفا یابد.

هرکس آیت الکرسی را سی و شش مرتبه بخواند جهت بیماری مالیخولیا و بی خوابی موثر است.

در رفع مرض صرع فرموده اند که سوره الرحمن را در ورقه ای نوشته و آیت الکرسی را در حاشیه
آن بنویسید و با خود همراه داشته باشید.

جهت بند آمدن خون ، آیت الکرسی را به ظرفی بنویسید و با آب کرفس بشوئید و ناشتا بخورید از
هر جای بدن که خون ریزش داشته باشد بند می آید.

جهت بیماری استسقا آیت الکرسی را به ظرف پاکیزه به مشک و زعفران بنویسد و شوئیید و به مستسقی دهد
تا شفا یابد.

حضرت علی علیه السلام فرمودند:” هرگاه یکی از شما شکایت از درد چشم داشت آیت الکرسی را بخواند و بهبودی
خویش را در دل در نظر بگیرد زیرااگر خداوند بخواهد عافیت می یابد.(در روایتی دیگر آمده با اعتقادی درست بخواند)

خواندن آیت الکرسی در نماز

هر کس هنگام غروب آفتاب چهل و یک بار بخواند حاجتش بر آورده شود و اگر آن را بخواند.
و به پاهایش بدمد در راه رفتن خسته نمی شود و اگر بخواهد دشمن او را نبیند هفتاد بار آیت
الکرسی بخواند و در جای بی آب که می ترسد از تشنگی هلاک شود شصت و شش بار بخواند.
و اگر هفت بار بر مشتی خاک بخواند و در قبر مرده ریزد آن مرده را کیفر نکنند و برحمت
الهی رسد و برای موفقیت در درس هفت بار بخواند.

خواندن آیت الکرسی در نماز
امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس در نمازهای نافله خود سوره توحید و قدر و آیت الکرسی
را بخواند خداوند او را موفق به پر فضیلت ترین اعمال انسانها نموده است مگر آنکه کسی شبیه او کند
و زیادتر بخواند.

بیشتر بدانید: متن آیت الکرسی به همراه ترجمه

متن آیت الکرسی

بسم الله الرحمن الرحیم

اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَهٌ وَ لاَ نَوْمٌ

خداست که معبودى جز او نیست؛ زنده و برپادارنده است؛

نه خوابى سبک او را فرو مى‌گیرد و نه خوابى گران

لَّهُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الأَرْضِ

آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است، از آنِ اوست

مَن ذَا الَّذِی یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ

کیست آن کس که جز به اذن او در پیشگاهش شفاعت کند؟

آنچه در پیش روى آنان و آنچه در پشت سرشان است مى‌ داند.

وَ لاَ یُحِیطُونَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء

و به چیزى از علم او، جز به آنچه بخواهد، احاطه نمى‌ یابند.

وَسِعَ کُرْسِیُّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الأَرْضَ وَ لاَ یَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا

کرسى او آسمانها و زمین را در بر گرفته، و نگهدارى آنها بر او دشوار نیست

وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ

و اوست والاى بزرگ.

لاَ إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ قَد تَّبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ

در دین هیچ اجبارى نیست. و راه از بیراهه بخوبى آشکار شده است.

فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ یُؤمِن بِاللّهِ

پس هر کس به طاغوت کفر ورزد، و به خدا ایمان آورد

فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَهِ الْوُثْقَیَ لاَ انفِصَامَ لَهَا

به دستاویزى استوار، که آن را گسستن نیست، چنگ زده است.

وَاللّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ

و خداوند شنواى داناست.

اللّهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُواْ یُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَی النُّوُرِ

خداوند سرور کسانى است که ایمان آورده‌اند.

آنان را از تاریکیها به سوى روشنایى به در مى‌برد

وَالَّذِینَ کَفَرُواْ أَوْلِیَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ

و [لى‌] کسانى که کفر ورزیده‌اند، سرورانشان [همان عصیانگران=] طاغوتند

یُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَی الظُّلُمَاتِ

که آنان را از روشنایى به سوى تاریکی ها به در مى‌ برند.

أُوْلَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ

آنان اهل آتشند که خود، در آن جاودانند.

صدق الله العلی العظیم

eshgh-elm.blogfa.com و شبکه کوثر

تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
تاریخ بروزرسانی : 2019-02-02 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :