عزراییل فرشته مرگ برای قبض روح چه کسی خود را آراست؟

عزراییل فرشته مرگ برای قبض روح چه کسی خود را آراست؟ دین و اندیشه

عزراییل فرشته مرگ برای قبض روح چه کسی خود را آراست؟

عزراییل فرشته مرگ

عزراییل فرشته مرگ برای قبض روح چه کسی خود را آراست؟ فرشته مرگ برای گرفتن جان انسانها از پیامبران خدا
گرفته تا عادی ترین انسانها روش های متفاوتی دارد.

عزراییل فرشته مرگ

ملک الموت

عزرائیل یا ملک الموت، واژه‌هایی که شنیدن نامشان به خودی خود انسان را به یاد خداوند، لحظه‌ مرگ
و حضور فرشته الهی بر بالین میت می‌اندازد و القا کننده روزی است که فرد دیگر نمی‌تواند به دارایی‌، فرزندان
و اصل و نسب خود تکیه کرده و از اندوخته‌ دنیوی خود بهره‌ای ببرد.
واژه‌ عزرائیل در ذهن هر فرد القا کننده قطع ارتباط با دنیای مادی و تحمل درد و رنج جان دادن
و قبض روح برای گذر از سرای دنیا به سوی جهان آخرت است.

عزراییل فرشته مرگ برای قبض روح چه کسی خود را آراست؟

روزی عزاییل نزد ابراهیم(ع) آمد تا جان او را قبض کند.
ابراهیم(ع) مرگ را دوست نداشت.
عزراییل متوجه ی خدا شد و عرض کرد: ابراهیم(ع) مرگ را ناخوش دارد.
خداوند به عزراییل وحی کرد: ابراهیم(ع)را آزاد بگذار، چرا که او دوست دارد زنده باشد و مرا عبادت کند.
مدت ها از این ماجرا گذشت تا روزی ابراهیم(ع) پیرمرد بسیار فرتوتی را دید که آنچه می خورد، نیروی هضم
ندارد و آن غذا از دهان او بیرون می آید.
دیدن این منظره سخت و رنج آور، موجب شد که ابراهیم(ع)ادامه زندگی را تلخ بداند و به مرگ علاقه مند
شود در همین وقت به خانه ی خود بازگشت ناگاه یک شخص بسیار نورانی را که تا آن روز چنان
شخص زیبایی را ندیده بود مشاهده کرد و پرسید: تو کیستی.

فرشته ی مرگ

او گفت: من فرشته ی مرگ هستم.
ابراهیم(ع) گفت: چه کسی است که از نزدیک شدن به تو و دیدار تو بی علاقه باشد، با اینکه دارای
چنین جمال دل آرایی هستی.
عزراییل گفت: ای خلیل خدا، هر گاه خداوند خیر و صلاح کسی را بخواهد، مرا با این صورت نزد او
میفرستد و اگر شر و بدی او را بخواهد، مرا در چهره ی دیگر نزد او می فرستد.
آنگاه روح ابراهیم(ع) را قبض کرد.
به این ترتیب ابراهیم در سن ۱۷۵ سالگی با کمال دل خوشی و شادابی به سرای آخرت شتافت.
باشگاه خبرنگاران جوان

تاریخ بروزرسانی : 2016-12-14 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :