عدد ۱۹ (عدد مقدس قرآن)

عدد ۱۹ (عدد مقدس قرآن)دین و اندیشه

بسیاری از مفاهیم، دارای رموز عددی هستند مانند عدد ۱۹٫کلمه واحد نشانه احدیت و یگتایی خداست.در حروف ابجد این کلمه معادل با عدد ۱۹ است.و ا ح د =؟ ۱۹= ۴ ۸ ۱ ۶پس عدد ۱۹ رمز توحید و احدیت خداست.عدد۱۹: کاربرد رمزگونه برخی اعداد در کتب مقدسه از جمله قرآن اهمیت فراوان دارد.برای آنکه […]

بسیاری از مفاهیم، دارای رموز عددی هستند مانند عدد ۱۹٫کلمه واحد نشانه احدیت و یگتایی خداست.
در حروف ابجد این کلمه معادل با عدد ۱۹ است.و ا ح د =؟
۱۹= ۴ ۸ ۱ ۶پس عدد ۱۹ رمز توحید و احدیت خداست.عدد۱۹: کاربرد رمزگونه برخی اعداد در کتب مقدسه از جمله قرآن اهمیت فراوان دارد.
برای آنکه بهتر متوجه شویم که قرآن چگونه با عدد۱۹ عجین گشته، اینگونه شروع میکنیم:۱: تمام سوره های قرآن با
بسم الله الرحمن الرحیم شروع شده.بسم الله الرحمن الرحیم داری ۱۹حرف است.
ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ی م= ۱۹
حرف۲:اولین سوره ای که بر حضرت محمد (ص) نازل شد(علق) ۱۹ آیه دارد.۳:سوره علق از آخر، نوزدهمین سوره قرآن است.۴:۱۹
آیۀ سوره علق دارای ۷۶ کلمه است.
۷۶ مضربی از ۱۹ است.
۷۶= ۴*۱۹۵:سوره علق دارای ۲۸۵ حرف است.
۲۸۵ مضربی از ۱۹ است.
۲۸۵= ۱۵*۱۹۶:آخرین سوره ای که بر پیامبر نازل شد(سوره نصر) ۱۹ کلمه دارد.۷:اولین آیه ی
سوره نصر ۱۹ حرف دارد.۸:تمام سوره های قرآن با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شده به استثناء سوره توبه.
ولی سوره نمل دو بسم الله الرحمن الرحیم دارد.
پس کلّا ۱۱۴ بسم الله در قرآن وجود دارد.
۱۱۴ مضربی از ۱۹ است.

۱۱۴=۶*۱۹۹:قرآن ۱۱۴ سوره دارد.
۱۱۴ مضربی از ۱۹ است.۱۰:در بین دو بسم اللهِ سوره نمل ۳۴۲ کلمه وجود دارد.
۳۴۲ مضربی از ۱۹ است.۱۱:فاصله بین سوره توبه(فاقد بسم الله) و سوره نمل(با دو بسم الله) ۱۹ سوره است.۱۲:در آیه
۳۰ سوره مدثر اشاره به به عدد ۱۹ شده.
(۱۹ فرشته)۱۳:در آیه ۳۵ همین سوره(مدثر) اشاره شده که ۱۹ یکی از بزرگترین معجزات است.۱۴:در هر سوره که با حروف
مقطعه آغاز شده اند ، تعداد تکرار آن حروف در همان سوره مضربی از ۱۹ است.
به مثال های زیر توجه کنید:۱:حرف (ن) در سوره ی قلم ۱۳۳ مرتبه تکرار شده.
۱۳۳=۷*۱۹۲:حرف (م) به صورت مقطع
در ۱۷ سوره آمده.اگر تعداد تکرار آنرا در همان ۱۷ سوره بشماریم عددی بدست خواهد آمدکه مضرب ۱۹ است.
۸۶۸۳=۴۵۷*۱۹و
یا اگر حروف (الف،ل و ص) را با همین قیاس بررسی کنید عددی با مضرب ۱۹ بدست می آید.

آسمونی

مطالب مزتبط :
رمز آزادی توحید
رموز اسرار امیز اعداد در اذکار
حاجت روا شدن با عدد مقدس و اسرار آمیز “چهل”
رد ادعای اعجاز عددی قرآن
در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
یک رقص خیابونی شاد و پرانرژی
تاریخ بروزرسانی : 2016-04-04 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :